– Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku znacznie usprawnia transport, co z pewnością istotnie przyspieszy zagospodarowywanie nie tylko pobliskich terenów.
– Ogromną rolę przy pozyskiwaniu inwestorów odgrywa odpowiednia infrastruktura.

To dwa najistotniejsze wnioski z odbytego 22 kwietnia 2016 r. w Amber Expo sympozjum naukowo-gospodarczego na temat Inwestycyjnego Gdańska.

CSPI7321
Należy powiedzieć, w ogromnej liczbie (trzeba było rozlokować gości w dwóch salach) przybyłych na sympozjum uczestników – witał, najznaczniejszych wymieniając z Imienia i Nazwiska i składając wyrazy podziękowania za współpracę przy budowie tunelu, Ryszard Trykosko – prezes Gdańskich Inwestycji Komunalnych

CSPI7385

Wiceprezydent Gdańska ds. polityki gospodarczej, Andrzej Bojanowski potwierdził, że ten tunel wraz z węzłem kosztował 885 mln zł. brutto – Na tę konferencję o tunelu przyjeżdżamy do gdańskiej Amber Expo już od czterech lat. Te spotkania gromadzą setki specjalistów, inżynierów różnych specjalności, jak i studentów z wielu uczelni. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj za rok i dowiemy się, jak przez ten czas funkcjonował ten tunel i jak wpłynął na ruch kołowy Gdańska, jak i Trójmiasta. W planach mamy budowę tunelu pod oliwskim Pachołkiem. On też znacznie usprawni ruch południkowy. Mamy do wydania 5 mld zł i zarówno tę inwestycję, jak i planowane inne drogowe trzeba zrealizować.

Za ten tunel pod Martwą Wisłą podziękował Andrzej Bojanowski prezesowi GIK Ryszardowi Trykosko, zarówno od ludzi z nim współpracujących, jak i w swoim własnym imieniu. Duży bukiet czerwonych róż stał w wazonie przy prezydium przez całą konferencję.

CSPI7414Ryszard Trykosko przypomniał, że w sierpniu 2008 roku została utworzona spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne (GIK). Gmina Miasta Gdańska powierzyła jej przygotowanie i realizację 35 oddzielnych zadań inwestycyjnych. Tymi głównymi była budowa stadionu piłkarskiego na UEFA Euro 2012 oraz zadanie tzw. czwarte obejmujące budowę tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, w ramach rozbudowy Węzła Marynarki Polskiej i Węzła Ku Ujściu. Wszystkie inwestycje utrzymały się w zaplanowanych budżetach i terminach. Z wyjątkiem tunelu, którego budowa została przedłużona o rok z uwagi na zaistniałe problemy techniczne przy montażu siedmiu przejść poprzecznych służących do celów bezpieczeństwa. Trzeba było mrozić grunt, nad którym przepływa rzeka, a to wydłużyło termin realizacji.

CSPI7308
Specjalne podziękowania otrzymały Panie: za współpracę na etapie przygotowania i budowy tunelu Dorota Raben, niedawno odwołana prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz co nieco osobiste (za bezproblemowe umożliwienie zmiany miejsca pracy – znaczy się przed 10-ciu laty), niedawno odwołana prezes PSSE Sp. z o. o. Teresa Kamińska :)
CSPI7521
Organizatorzy umożliwili dla wszystkich chętnych przejazdy autokarem przez tunel

Tunel jako zadanie inżynieryjne przełamywał w Polsce dotychczasowy próg techniczny wprowadzania pod ziemią i rzeką wielkich obiektów, tj. szerokiej na 12,5 metrów tarczy niemieckiej maszyny TBM, nazwanej imieniem pomorskiej księżnej Damroka i budowę dwóch nitek, w których odbywa się ruch drogowy. Budowa tuneli to kierunek rozwoju wszystkich wielkich miast w Europie i na świecie, gdyż ograniczona przestrzeń miejska zderza się z wciąż nieograniczonym rozwojem ruchu kołowego, drogowego oraz kolejowego.

Ryszard Trykosko stwierdził, że nie było sensu przyspieszać realizacji tej inwestycji, bo byłoby to kosztem nerwów i jakości. W Polsce należy ucywilizować zawieranie umów na realizację tak dużych inwestycji, aby to nie był dyktat, a współpraca inwestora z wykonawcą. GIK realizował powierzone mu 35 zadań w oparciu o zasadę zamówień publicznych, terminowych rozliczeń środków unijnych i nowych technologi zarządzania.

Umowę na budowę tunelu zawarto jesienią 2011 roku. Drążenia pod rzeką zrealizowała hiszpańska firma OHL. Dwie nitki tunelu mają po 1070 m długości, a z obustronnymi najazdami 1370 m. Węzeł Marynarki Polskiej jest trzy poziomowy. W ramach całościowego kosztu 885 mln zł brutto, tunel kosztował 663 mln zł, w tym 100 mln zł koszt zakupu Damroki, której właścicielem jest firma OHL.

Prezes Ryszard Trykosko podziękował wszystkim swoim współpracownikom twierdząc, że w 10-letnim okresie pracy GIK wyjątkowo, bo już na początku udało się skompletować zgrany zespół ludzi. A to jest bardzo istotne, gdyż każda inwestycja wiąże się z ogromnymi stresami, które na spokojnie trzeba eliminować, a zaistniałe problemy rozwiązywać.

CSPI7435

Piotr Czech, inżynier kontraktu z ramienia GIK, mówiąc o historii tunelu powiedział, że pierwszą jego nitkę wybudowano w sześć miesięcy, a drugą w o połowę krótszym czasie, tj, trzech miesięcy. Zamontowane w Kokoszkach urządzenia do produkcji tubingów, służących do wewnętrznej obudowy tunelu, przypominają urządzenia kosmiczne.

Zebranym na sali ponad 600 uczestnikom konferencji, (zabrakło miejsc siedzących) wyświetlono ośmiominutowy film ukazujący historię czteroletniej budowy tunelu.

CSPI7381
Realizator prezentowanego filmu, rzecznik prasowa GIK Sp. z o. o. Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Sporo trudności nastręczyło wprowadzenie narzędzi przed wejściem z wierceniami pod rzekę. Mrożenie gruntu celem budowy siedmiu poprzecznych przejść awaryjnych może posłużyć do napisania prac doktorskich przez studentów uczelni technicznych. Budowa tunelu zakończyła się w grudniu 2015 roku i przez kilka miesięcy trwało jego wyposażanie w różne systemy bezpieczeństwa i odbywały się różne kontrole techniczne.

CSPI7454
O wyzwaniach, z którymi musieli zmierzyć się specjaliści z zespołu naukowego i projektowego, mówił profesor dr hab. inż. Michał Topolnicki z Politechniki Gdańskiej (podczas budowy tunelu zajmował stanowisko Członka Zarządu, pracując w gdyńskim oddziale firmy Keller Polska Sp. z o.o. – będącej jednym z podwykonawców)

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że wiertniczą maszynę TBM, tj. Damrokę oprócz statkami wodą, przywiozło też lądem 200 tirów. Wiercenia zaczęły się 29 maja 2013 roku. Obecny był pochodzący w Trójmiasta ówczesny minister transportu Sławomir Nowak. Z pierwszej nitki wydobyto 250 tys. m sześć. ziemi. Zamontowano łącznie 250 km kabli. Tunel budowano według niemieckich wytycznych, bo polskich jeszcze nie ma co do tak skomplikowanych inwestycji.

CSPI7480Dane przytoczone w filmie były nader skromne w porównaniu do tych, jakie przytoczył zabierający głos podczas konferencji Jose Miguel Fernandez Remesal, dyrektor kontraktu Obrascon Huarte Lain S.A. Jak powiedział, w OHL zatrudnionych jest 45 osób pięciu narodowości, w tym 25 Polaków, 13 Hiszpanów, 2 Ukraińców i po jednym z Kolumbii i Mołdawii. Pracuje 36 proc. kobiet i 67 proc. mężczyzn. Podczas realizacji tej inwestycji zawarto 1225 umów i 825 zleceń. OHL miało 113 podwykonawców, a łącznie było zatrudnionych 4970 osób.
Z dwóch nitek tunelu łącznie wydobyto 865 tys. metrów sześć. urobku, tj. wykonano około 7600 ciężarowych transportów. Jest to objętość porównywalna do objętości Pałacu Kultury w Warszawie. Zużyto sześciokrotnie więcej betonu niż przy budowie stadionu piłkarskiego na Euro 2012 w Gdańsku. Dostarczono 45 tys. ton stali, sześciokrotnie więcej niż przy budowie wieży Eiffla w Paryżu. Z Kokoszek 7059 transportami przywieziono 7616 tubingów. Łączna trasa 56 tys. transportów jest porównywalna do połowy odległości między Ziemią a Księżycem, wynoszącą 380 tys. km.

W jednej nitce tunelu jest okablowanie o łącznej długości 250 km, co odpowiada odcinkowi drogi z Gdańska do Gniezna. Przy realizacji tej pionierskiej w Polsce inwestycji, zużyto 1,2 mln kartek papieru formatu A-4, co pochłonęło 50 drzew. Zużycie energii, to 15 tys. MWh na godzinę, tj. 4 mln MWh na rok. Porównywalnie oznacza to zapotrzebowanie energii przez 360 gospodarstw domowych. Łącznie przepracowano 3 073 751 roboczogodzin. Doszło podczas czterech lat realizacji tej inwestycji tylko do 23 lekkich obrażeń.

OHL wykonała większość prac budowlanych i montażowych przy wsparciu polskich inżynierów. Z ogólnej puli kosztów 885 mln zł, najwięcej bo 58 proc. pochłonęły polskie firmy, 19 proc. firmy zagraniczne działające w Polsce, 17 proc. firmy zagraniczne (w tym 15 proc. zakup maszyny TBM), 6 proc. biura konsorcjum.

I na koniec dyrektor OHL na Polskę przytoczył jeszcze jedną liczbę… 18. Tyle dzieci przyszło na świat wśród pracowników OHL przy realizacji tej czteroletniej inwestycji.
CSPI7496
Po tej liczbowej wyliczance głos zabrał Piotr Dominiak z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który przekonywał licznie zebranych w dużej sali gdańskiej Amber Expo, że ogromną rolę przy pozyskiwaniu inwestorów odgrywa odpowiednia infrastruktura. Sprzyja ona rozwojowi miast, co determinują porty, kolej, lotnictwo, drogi, wyższe uczelnie, siła robocza.

CSPI7502

W podobnym tonie wypowiedział się Alan Aleksandrowicz, prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o., w ocenie którego tereny poprzemysłowe zmieniają się u nas w miejskie. Przy ulicy Uczniowskiej jest teren o powierzchni 4 ha, na którym mają powstać obiekty usługowe o powierzchni 120 tys. m kw. Obok jest do zagospodarowania teren 5 ha po byłej oczyszczalni. Są też plany nowych inwestycji co do wielkich 180 ha terenów przy ulicy Sucharskiego. Tunel pod Martwą Wisłą znacznie usprawnia transport, co z pewnością istotnie przyspieszy zagospodarowywanie nie tylko pobliskich terenów.

Tekst: Włodzimierz Amerski
Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Zajrzyj też tu – kliknij

Przejazd rowerzystów – kliknij

* * *

W niedzielę 24 kwietnia br., po specjalnie zorganizowanym otwarciu dla zmotoryzowanych, można już było bez przeszkód jeździć samochodami, pokonując tunelowe nitki dowolną ilość razy. Mówią, że tylko Skandynawom ustawia się przed rondem tabliczkę z informacją: „Maksymalnie osiem okrążeń…” :) A jak było z Wami? (cs)

CSPI8047

Previous

Ruszają żeglarze - otwarcie sezonu w JKM GRYF

Next

Zjawa IV przepłynęła z Ameryki do Europy

Zobacz również