W dniu 3 marca Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w gronie znamienitych gości, przedstawicieli samorządu województwa, władz miasta, Urzędu Morskiego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, służb mundurowych i operatorów portowych dokonał uroczystej prezentacji swoich najnowszych inwestycji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w porcie.

1

Inicjatywa obejmowała w sumie 4 projekty na łączną kwotę 15 mln PLN, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2. Dwa z nich dotyczyły zakupu jednostek służących zapewnieniu bezpieczeństwa portu, kolejny obejmował modernizację statku pożarniczo-ratowniczego Strażak 6, natomiast czwarty projekt dotyczył organizacji specjalistycznego nowego Ośrodka Ratownictwa ZMPG S.A., który w zamyśle spełniać ma funkcję Centrum Koordynacyjno – Ratowniczego zrzeszającego w sobie wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie.

foto_zmpg_sa_5587_mWśród nowo zakupionych jednostek pływających znalazła się łódź ekologiczno-ratownicza szybkiego reagowania oraz motorówka hydrograficzno – inspekcyjna. Wykorzystanie pierwszej ukierunkowanie będzie na co dzień głównie na działania rozpoznawcze i patrolowe, ale potencjał i wyposażenie łodzi gwarantuje także jej pełną skuteczność w warunkach konieczności interwencyjnej zarówno ratowniczej, ekologicznej, jak i pożarniczej. Jednostka wyposażona jest w działko pożarnicze, o zasięgu 70 m i wydajności 1900 l/min, pompę pożarniczą o wydajności 2450 l/min oraz zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 300 l. Posiada dwa wysokoprężne silniki o mocy 242,6 kW każdy pozwalające rozwijać łodzi prędkość ponad 40 węzłów.

foto_zmpg_sa_5588_mDruga jednostka, to motorówka hydrograficzno – inspekcyjna, która stać będzie na straży bezpieczeństwa hydrograficznego Portu Gdańsk, ale także wykorzystywana będzie do dokonywania specjalistycznych pomiarów środowiskowych akwenu i hydrologicznych dna. Dzięki jej nowoczesnemu i bogatemu wyposażeniu możliwym będzie również prowadzenie trałowania hydroakustycznego na wodach portowych i wodach Zatoki Gdańskiej, wykonywanie badań jakości pionowych ścianek szczelnych nabrzeży portowych. Umożliwiać będzie również poszukiwanie, identyfikację i lokalizowanie przeszkód, obiektów podwodnych, ale także wykrywanie zagrożeń środowiska wodnego – obiektów mechanicznych, zagrożeń fizykochemicznych. Słowem, spektrum zastosowań obu statków będzie bardzo szerokie.

W ramach inicjatywy podniesienia poziomu bezpieczeństwa w porcie, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przeprowadził także gruntowną modernizację statku pożarniczo – ratunkowego Strażak 6. W ramach prac modernizacyjnych statku dokonano m.in.: wymiany pomp i działek pożarniczych, wraz z modernizacją wodnej instalacji ppoż. dla nowych urządzeń (nowe pompy o wydajności 13300 l/min, działka o wydajności 8000 l/min sterowane automatycznie z mostku) oraz wymiany agregatów prądotwórczych. Przy okazji modernizacji jednostki dokonano także odnowienia klasy połączonej z niezbędnym remontem, którego zakres uwzględniał wymogi Towarzystwa Klasyfikacyjnego – Polskiego Rejestru Statków S.A.

foto_zmpg_sa_5589_mPonadto dokonano zakupu i instalacji łodzi hybrydowej o długości 3,1 metra z silnikiem i osprzętem, zapory przeciwrozlewowej umożliwiającej szybkie zabezpieczenie akwenu przed rozlewiskami niebezpiecznych substancji, separatora olejowego, którego funkcją będzie podczyszczenie zanieczyszczonej wody, zebranej w trakcie akcji ratowniczej.

Dodatkowo, w ramach zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, jednostka została wyposażona w elektryczną windę kotwiczną, ploter nawigacyjny i System Automatycznej Identyfikacji (AIS).

Ostatnim czwartym już projektem, zakończonym w Porcie Gdańsk jest organizacja Ośrodka Ratownictwa. Przedsięwzięcie to w znakomitej większości sfinansowane zostało ze środków własnych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

W ośrodku skoncentrowane będą wszystkie służby ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa w porcie, tj. dyspozytor portu, dowódca Straży Ochrony Portu oraz dyspozytor Portowej Straży Pożarnej, które dostępne będą pod jednym numerem alarmowym 111, by w ten sposób maksymalnie skrócić czas zbierania informacji o zdarzeniu, a tym samym zwiększyć szanse na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego lub ratowanie środowiska. Ośrodek umożliwiać będzie także pełną koordynację służb portu z Kapitanatem Portu, Państwową Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem Ratunkowym.

foto_zmpg_sa_5590_mW przyszłości centrum monitorowania w Ośrodku Ratownictwa zostanie wyposażone także w nowy system monitoringu wizyjnego CCTV, który obecnie jest w fazie projektowej. W założeniach ma on wspierać obsługę technologiami z zakresu inteligentnej analizy obrazu oraz technologiami dedykowanymi do warunków ograniczonej widoczności, co finalnie skróci czas reakcji na występujące zagrożenia i ułatwi zniwelowanie ich negatywnych skutków.

Uroczystość, podczas której zaprezentowano potencjał wszystkich 4 projektów była także okazją do nadania imion nowo zakupionym jednostkom. Motorówka hydrograficzno – inspekcyjna ochrzczona została imieniem „Portowiec” na cześć wszystkich osób pracujących w Porcie Gdańsk, tymczasem łodzi szybkiego reagowania nadano imię Piorun, co w pełni odzwierciedla charakter jej możliwości technicznych.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, st. bryg. Waldemar Miłejko – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Marek Szymankiewicz – Sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, którzy w swych wystąpieniach jednomyślnie podkreślali znaczenie jakie niesie wszystkim, nie tylko portowi, ale całej społeczności lokalnej zrealizowanie zakończonych właśnie inwestycji.

Jak podkreślono na koniec, trzeba mieć nadzieję, że inwestycje te w praktyce będą wykorzystywane wyłącznie do celów pokazowych, patrolowych i badawczych, a potencjał jaki dają te inwestycje będzie opisywany jedynie w teorii.
Jak zaznaczyła Prezes ZMPG S.A. – Dorota Raben, należy wierzyć, że wszelkie niekorzystne zdarzenia będą omijać Port Gdańsk. Niemniej jednak należy mieć świadomość możliwości ich wystąpienia. Od teraz, dodała, na szczęście blisko nas czuwać będzie doskonale przygotowany zespół ludzki i towarzyszący im profesjonalny i nowoczesny sprzęt, który dzień i noc stać będzie na straży naszego zdrowia i życia oraz bezpieczeństwa tego portu.

Źródło: www.portgdansk.pl
Zdjęcia: D. Dulian