9 grudnia br. w Auli im. kpt. ż. w. Tadeusza Meissnera swój Koncert Jubileuszowy dał chór Akademii Morskiej w Gdyni. Powstał 15 lat temu, w roku 2001 z inicjatywy studentów AM. Pierwszy występ odbył się wówczas 8 grudnia podczas obchodów „Święta Szkoły”. Członkowie chóru to pracownicy uczelni, studenci, absolwenci, a także osoby z Akademią Morską nie związane.

cspi3067

Prowadzący, członkowie chóru od lewej: Jan Suchorzewski i Arkadiusz Frącz

cspi3085

Rozpoczęcie – na pierwszym planie dyrygent i prowadzący chór Karol Hilla. W repertuarze na ten wieczór utwory m.in. kompozytorów Javiera Busto oraz Oli Gjeilo

Występ w przerwach przeplatany pokazem slajdów obrazujących osiągnięcia i koncertowe występy, również poza granicami kraju.

cspi3108

Zróbmy sobie „selfie” z publicznością :)

cspi3175

Karol Hilla – wygląda na zadowolonego ze swoich podopiecznych :)

cspi3190

Występ wzbudził wielki aplauz publiczności i owacje na stojąco

cspi3211

Podziękowania dla wcześniejszej prezes chóru Barbary Januszewskiej. Medal 95 lecia Akademii Morskiej w Gdyni wręczył profesor Piotr Jędrzejowicz, Rektor AM poprzedniej kadencji, w towarzystwie profesora Piotra Przybyłowskiego (Rektora AM w latach 1996-2002 – to za Jego kadencji i przy wsparciu doszło do powstania chóru) oraz prorektora ds. nauki dr. hab. inż. Ireneusza Czarnowskiego

cspi3266

Olga Krzyżyńska z Wydziału Kultury miasta Gdyni – w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka przekazała pamiątkową grafikę z odręczną dedykacją prezydenta oraz obowiązkowo – 15 róż :)

cspi3287

Gratulacje składał profesor kapitan ż. w. Adam Weintrit – znany miłośnik i kolekcjoner kolęd z całego świata. Za chwilę jeszcze trochę życzeń, również od reprezentantów chóru Politechniki Gdańskiej

Trzeba powiedzieć, że śpiewali pięknie i bardzo profesjonalnie. Widać było wielkie zadowolenie publiczności, a i ja miałem swoją małą satysfakcję – w tym Jubileuszowym występie brał również udział świeżo do chóru przyjęty mój syn Michał :)

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski