1 lutego br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A odbyła się wynikowa konferencja prasowa. Zarząd Spółki przedstawił zaproszonym mediom podsumowanie roku 2015, jak również najważniejsze plany inwestycyjne – zarówno w kontekście kolejnego planu trzyletniego (2016-2018), jak i nowej perspektywy budżetowej POIiŚ 2014-2020.

CSPI9555
Omówieniem wydarzeń ważnych dla gdyńskiego portu, a mających miejsce w roku 2015 roku zajął się, po powitaniu gości, prezes Janusz Jarosiński. Oprócz przypomnienia najważniejszych zaszłości minionego roku, przedstawił też te chwile, w których Zarząd MPG-a S.A. był za swoje czyny nagradzany. Zapoznał również zebranych z danymi dotyczącymi przeładunków portowych oraz zawinięć tak lubianych przez mieszkańców Gdyni statków pasażerskich, stanowiących m.in. atrakcję fotograficzną dla wielu amatorów i zawodowców. Dodał tu, iż pomimo generalnego obniżenia ilości tych jednostek przychodzących do portów polskich, Gdynia nadal zachowuje pierwsze miejsce w ich przyjmowaniu. Odniósł się też do spadku w przeładunkach kontenerów, wynikającego nie tylko ze zmniejszonego eksportu w Chinach, ale też i połączenia działań takich kompanii, jak Maersk i MSC, czego skutkiem stało się przeniesienie części ładunków kontenerowych do DCT w Gdańsku. Później, przy zakończeniu konferencji, prezes Jarosiński zapowiedział, że kiedy tylko dobiegną końca prace związane z pogłębieniem portu w Gdyni, Zarząd Portu podejmie zintensyfikowane działania na rzecz pozyskania nowych przewoźników, przywożących ładunki w kontenerach do Gdyni. A wszystko to czynił na tle loga swej Firmy, gdyż, jak sam z uśmiechem zauważył – bardzo je lubi :). Nie dziwota – jak okazało się chwilę później, sprawuje funkcje (prezesa czy też wice) w Zarządzie Portu przez ostatnich 25 lat – gratulacje! A jak to widział przez ostatni rok – zobacz do pierwszej części prezentacji – kliknij

Rok 2015 był kolejnym dobrym okresem dla gdyńskiego portu. Obroty ładunkowe wyniosły 18,2 mln – co stanowi drugi wynik w historii portu. Według wstępnej wersji sprawozdania finansowego (przed weryfikacją przez biegłego rewidenta) ZMPG-a S.A. zakończył 2015 rok zyskiem netto w wysokości 47,5 mln zł. Głównym czynnikiem różnicującym zysk netto lat 2015 i 2014 (w 2014 r. –107,9 mln zł) był osiągnięty w 2014 roku zysk z prywatyzacji terminalu drobnicowego, który wyniósł ponad 45 mln zł.

CSPI9577
O tym, o czym wszyscy zawsze chętnie słuchają (znaczy temat: „Kasa” – dla znawców – „Finanse”), mówiła wiceprezes ds. tych właśnie – Krystyna Szambelańczyk. Przedstawiła, jak w ostatnich trzech latach (lata 2013-2014 dla porównania) kształtowały się wpływy i wydatki portu gdyńskiego, i jaki z tego tytułu osiągnięto zysk. Szczególną uwagę zwróciła na znaczny przyrost przychodów osiąganych z tytułu wynajmu (klasyfikowany w rubryce „pozostałe przychody operacyjne”), co jest bezpośrednim skutkiem dobrze przemyślanych i przeprowadzonych inwestycji w miejsca magazynowe, biurowe czy place składowe. Dokładniej te sprawy zobacz tu – kliknij

Nadal istotnym czynnikiem wspierającym osiąganie bardzo dobrych rezultatów pozostaje aktywna działalność inwestycyjna Zarządu Portu. W minionym roku ZMPG-a S.A. pomyślnie sfinalizował pięć ważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE w ramach POIiŚ 2007-2013.

CSPI9583
Aby móc planować zyski, najpierw trzeba ponieść nakłady inwestycyjne. Jak wiemy, w porcie tym sporo się w ostatnich latach zmieniało. O tym wszystkim opowiadał (również ukazując, co się aktualnie zamierza zrobić w przyszłości) wiceprezes ds. infrastruktury Walery Tankiewicz. Opowiadał, porównując, jak to było zanim… Jak sam stwierdził, nie wszystko da się zobaczyć, a najważniejsze dla portu sprawy działy się i dzieją pod wodą – pogłębianie. Prace, które umożliwią, a częściowo już umożliwiły zawijanie tu coraz większych, o większym zanurzeniu statków. (Było to już zresztą odczuwalne w minionym roku – pojawiały się w porcie, jak wiemy i nieraz pokazywaliśmy, rekordowo duże jednostki). Dlatego też największy objętościowo pakiet prezentacji przypadł w udziale właśnie wiceprezesowi Tankiewiczowi – zobacz tu – kliknij

Od 2016 roku Zarząd Portu przystąpił do realizacji strategii rozpisanej do roku 2027. Głównym źródłem finansowania tych inwestycji będą środki własne, które zostaną uzupełnione przez fundusze unijne. Kluczową w najbliższych latach dla gdyńskiego portu inwestycją jest ,,Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia Etapy I-III”. Ma ona zasadnicze znaczenie dla zachowania konkurencyjności Portu Gdynia w przeładunkach kontenerów.

Dział PR ZMPG-a S.A.

Poczytaj też tu nieco bardziej opisowo – kliknij

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

PS.

Oczywiście zdjęcia użyte w pokazie i nie tylko wykonywał znany nam Tadeusz Urbaniak. Wiecie, niepozorny to chłop, a jaki sprytny – wszędzie wejdzie, a jak trzeba, to i podfrunie. Biorąc pod uwagę te zalety oraz najbliższe w porcie inwestycyjne priorytety, wydaje się dzisiaj dobrym pomysłem, aby sprawić mu batyskaf… :)

Previous

Gospodarka morska Inteligentną Specjalizacją Pomorza

Next

Jan Nowak-Jeziorański jakiego nie znacie

Zobacz również