Aleja Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie wzbogaciła się o trzy nowe tablice. 11 czerwca o godz. 18.00 rozpoczęła się uroczystość ich odsłonięcia. Pierwsza poświęcona kpt. ż. w. Zygmuntowi Deyczakowskiemu (poznaj biografię kapitana – kliknij), druga starszemu oficerowi mechanikowi Ildefonsowi Piotrowskiemu, wieloletniemu wykładowcy i nauczycielowi morskich kadr mechaników okrętowych w Państwowej Szkole Morskiej i później, w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, autorowi wielu naukowych pozycji książkowych wykształceniu tych morskich kadr służących do dzisiaj. Odznaczanemu, nagradzanemu i sercem oddanemu tworzeniu gospodarki morskiej w Polsce. No cóż, znalazło się też tu miejsce dla Walerii Szulc – (przytoczę tu argumentację za źródłem – www.gminakosakowo.pl). Pani Waleria „(…) urodziła się w Mechelinkach. Ponad 30 lat pracowała jako żona rybaka przy sieciach i rybach, prowadząc jednocześnie dom. Po śmierci męża w 1961 r., zmuszona sytuacją, wsiada do rybackiej łodzi i wypływa na połów. Otrzymuje książeczkę przybrzeżnego rybaka łodziowego. To niezwykle zwykła kobieta i rybak, godna miejsca w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. O życiu i trudzie tej dzielnej niewiasty-rybaczki pisał Dziennik Bałtycki, fotografowali ją Kosycarz i Hartwig, a doceniając jej pracę na morzu została odznaczoną Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”. Zmarła w Mechelinkach w 2001 r. po 98 pracowitych latach życia (wnioskodawcą jest Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo – Wniosek poparty przez kmdr dr inż. Zygmunta Miszewskiego wraz z 41 podpisami mieszkańców Mechelinek)…” …

CSPI4568

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Szefowi Szkolenia 3. Flotylli Okrętów komandorowi dr. Kazimierzowi Pulkowskiemu, wśród obecnych Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

CSPI4619

Po tak rozpoczętej ceremonii przystąpiono do celu głównego i po kolei świeżo wmurowane Gwiazdy odsłaniano.

CSPI4668

Chwilę później rozpoczęto tradycyjne już odznaczanie honorowymi medalami, tu od Związku Piłsudczyków RP jego złotymi i srebrnymi Krzyżami Honorowymi, medalami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przyznawanymi przez Ligę Morską i Rzeczną krzyżami Pro Mari Nostro, z rąk jej prezesa kpt. ż. w. dr. Andrzeja Królikowskiego (wyróżnieni to profesorowie Akademii Marynarki Wojennej – kmdr Zdzisław Kopacz oraz kmdr Wacław Morgaś). Wszystko w uznaniu morskich i patriotycznych starań odznaczanych.

CSPI4722
Przemawia Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego Generał Związku

Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, profesor kpt. ż. w. Daniel Duda poinformował o najnowszej inicjatywie – budowie obelisku poświęconego pamięci generała brygady Stanisława Dąbka, wsławionego dowództwem Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 roku, szczególnie obroną Kępy Oksywskiej. Profesor odczytał specjalnie przygotowany akt erekcyjny, po czym jego sygnatariusze, na czele z Wojewodą Pomorskim złożyli swoje podpisy.

CSPI4898

Po wyrażeniu duchowego wsparcia przystąpiono do tradycyjnego złożenia wiązanek kwiatów pod rewskim krzyżem.

CSPI4920

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Zobacz jak było rok temu – kliknij

Previous

Dzień Otwarty gdyńskiego BCT

Next

Silna obsada jubileuszowych regat

Zobacz również