W środę 24 lutego, w Auli Akademii Marynarki Wojennej im. Króla Zygmunta Augusta odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów po ukończeniu studiów inżynierskich przez studentów wojskowych. Inżynierami zastało 25 podchorążych – absolwentów studiów I stopnia. W uroczystości udział wziął dowódca Centrum Operacji Morskich – dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Zmuda – Trzebiatowski, duchowieństwo oraz rodziny absolwentów.    

001
Dyplomy przygotowane do wręczenia
002
Odegranie hymnu państwowego
Przemówienie rektora-komendanta AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta
Przemówienie rektora-komendanta AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta

Podchorążowie – absolwenci studiów I stopnia w zależności jaki kierunek kończyli otrzymali różne specjalności. Przyszli nawigatorzy (20 absolwentów) otrzymali tytuł zawodowy inżyniera w specjalności eksploatacja okrętowych systemów pokładowych. Natomiast studenci wojskowi kierunku mechanika i budowa maszyn (5 absolwentów) zostali inżynierami w specjalności eksploatacja siłowni okrętowych.

007

W tym roku wśród nowych inżynierów najlepszy okazał się bsmt pchor. Robert Anchimowicz, absolwent wydziału Mechaniczno-Elektrycznego. Pracę dyplomową pt. „Wpływ uproszczeń geometrycznych układu korbowo – tłokowego na ocenę częstości drgań własnych” napisał pod kierunkiem dr. hab. Inż. Andrzeja Grządzieli. Bsmt pchor. Dawid Richert ukończył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego z drugą lokatą. Pracę dyplomową pt. „Badanie dokładności raportu pozycyjnego pochodzącego z systemu AIS” napisał pod kierunkiem kpt. mar. dr. inż. Krzysztofa Jaskólskiego. Natomiast trzecią lokatę zajął bsmt pchor. Mateusz Włoszczyk, który ukończył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. Pracę dyplomową pt. „Determinanty czasu aktywacji zapalnika przeciwlotniczej amunicji programowalnej AHEAD” napisał pod kierunkiem kmdr. por. dr. inż. Stanisława Milewskiego. Ponadto Rektor – Komendant wyróżnił absolwentów za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce, w sporcie i w działalności społecznej. Bsmt pchor. Łukasz Dahm reprezentował AMW w zawodach pływackich. Stawał na podium Mistrzostw WP, Marynarki Wojennej, a także Mistrzostw Wyższego Szkolnictwa Wojskowego oraz Mistrzostw Świata Szkół Wojskowych w Turcji. Bsmt pchor. Andrzej Angel reprezentował dobre imię Akademii Marynarki Wojennej w licznych zawodach sportowych, głównie w biegach ulicznych i przełajowych, w tym m. in. w Biegu o Nóż Komandosa w Lublińcu. Wielokrotnie stawał na podium w zawodach międzyuczelnianych na krótkich dystansach – 100 i 60 metrów. Reprezentował Akademię na Mistrzostwach Wojska Polskiego w pokonywaniu Ośrodka Sprawności Fizycznej. Bsmt pchor. Daniel Zalewski to reprezentant kadry AMW w siatkówce. Stawał na podium w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, zawodach o Puchar Rektorów Uczelni Mundurowych. Godnie reprezentował uczelnię w Mistrzostwach WP oraz Mistrzostwach Formacji Mundurowych w siatkówce. Bsmt pchor. Robert Anchimowicz brał udział w uroczystościach o charakterze patriotyczno – religijnym, promował akademię na szczeblu międzyuczelnianym, czynnie uczestniczył w działalności chóru akademickiego, jest honorowym dawcą krwi.

009
Absolwenci studiów I stopnia wraz z zaproszonymi gośćmi i władzami uczelni

Po zakończeniu pierwszego etapu nauki czeka ich kolejny – studia magisterskie. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się w systemie bolońskim, czyli są dwustopniowe. Po pierwszym trwającym 7 semestrów absolwenci zdobywają tytuł zawodowy inżyniera, natomiast drugi stopień to już studia magisterskie, które trwają 3 semestry. Całość nauki kończy się egzaminem oficerskim, obroną pracy magisterskiej, a następnie promocją na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki wojennej. To cel, który chcą osiągnąć po 5 latach nauki i służby.

 

Rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Next

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk nagrodzony "Diamentem polskiej infrastruktury"

Zobacz również