Rektor Wojciech Ślączka został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich.

„Inteligentne specjalizacje” to nowo zdefiniowane obszary tematyczne o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym, dotyczące m.in. zrównoważonej energetyki, innowacyjnych technologii, ale też zdrowia i innych (szczegóły na stronach resortu rozwoju*). Na wsparcie finansowe z funduszy europejskich – w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 – mogą liczyć projekty dotyczące właśnie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (w skrócie: KIS).

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nabór do 20 Grup Roboczych ds. KIS. W ich skład wchodzą przedstawiciele jednostek naukowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, klastrów i organizacji pracodawców. W lipcu resort rozwoju zatwierdził skład Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji dla innowacyjnych technologii morskich w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej
o transport morski i śródlądowy
 (tzw. KIS 20). Skład Grupy zasiliło czterech ekspertów związanych
z Akademią Morską w Szczecinie:

  • JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. AM,
  • dr inż. Piotr Wołejsza z Instytutu Geoinformatyki, Prezes Sup4Nav Sp. z o.o., reprezentujący spin-out Akademii Morskiej w Szczecinie,
  • Rafał Malujda, rzecznik patentowy AM oraz specjalista Centrum Transferu Technologii Morskich, reprezentujący Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie,
  • Konrad Frontczak, Prezes Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o.

Podczas pierwszego spotkania Grupy Roboczej ds. KIS 20, które odbyło się w poniedziałek (05.09.2016 r.) w Gdańsku, rektor Akademii Morskiej został wybrany wiceprzewodniczącym gremium.

Drugim wiceprzewodniczącym został dr Leszek Wilczyński z Centrum Techniki Okrętowej z Gdańska, a przewodniczyć grupie będzie Stanisław Szultka – dyrektor zarządzający obszaru badawczego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska. Przewodniczący spotkają się ponownie już w połowie września w Ministerstwie Rozwoju – by zaplanować i zorganizować dalsze prace Grupy.

Grupy Robocze to eksperckie gremia, skupiające specjalistów z całej Polski. Powołuje się je w celu  wsparcia merytorycznego oceny wniosków o dofinansowanie. Na podstawie wypracowanych przez grupy kryteriów będzie można sprawdzać, czy dane przedsiębiorstwo ubiegające się o dotację spełnia kryteria KIS.

Weronika Bulicz, Rzecznik Prasowy Akademii Morskiej w Szczecinie

*Szczegółowe informacje na temat KIS znajdują się na stronach resortu rozwoju: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/

Previous

Archeologiczne tajemnice na Europejskie Dni Dziedzictwa

Next

Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2016

Zobacz również