Za niespełna dwa lata, 1 października 2018 roku, Liga Morska i Rzeczna obchodzić będzie 100-lecie powstania. Z tej okazji powstała wystawa, która pozwoli zapoznać szerokie grono odbiorców z losami i działalnością organizacji, która od samego początku kierowała się ideą wychowania morskiego i miłości do polskiego morza. Otwarcie wystawy odbyło się 25 listopada o godz. 12:00 w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Patronatem honorowym wydarzenie objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

plakat-wystawa-lmir

Wystawa pod tytułem „Liga Morska i Rzeczna w przededniu 100-lecia czyli Trzymajmy się morza!” prezentowana będzie do końca 2018 roku, najpierw w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a od marca 2017 w różnych ośrodkach w całej Polsce. Instytucje, które wsparły tę inicjatywę to Port Gdynia SA, Port Gdańsk i DCT Gdańsk SA oraz Port Szczecin – Świnoujście SA, a także Rektor – Komendant AMW.

cspi0226
Gości witał Rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht
cspi0268
Wszystkim zaangażowanym w powstanie tej wystawy zostały wręczone specjalne podziękowania. Jako, że patronat honorowy objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk – jako pierwszy podziękowanie odbierał z rąk Rektora-Komendanta AMW przedstawiciel ministra

Za swoje zaangażowanie w propagowanie spraw morskich Rektor-Komendant Tomasz Szubrycht otrzymał najnowsze ligowe odznaczenie (z numerem 2) Medal Zasłużonym dla Ligi Morskiej i Rzecznej, a Pani Małgorzata Szubrycht (również za przygotowanie wystawy) została odznaczona krzyżem ligowym Pro Mari Nostro

cspi0352
Otwarcia wystawy poprzez przecięcie wstęgi wspólnie dokonali: prezes Ligi Morskiej i Rzecznej kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Rektor-Komendant AMW oraz reprezentant młodej kadry LMiR

Autorzy wystawy prezentują Ligę (której nazwa zmieniała się na przestrzeni lat) od strony historycznej na tle konkretnych obszarów jej działalności. Tematyka obejmuje m. in. współdziałanie Ligi z Marynarką Wojenną RP, gospodarkę morską, działaczy i entuzjastów Ligi, symbolikę i działalność oraz formy wychowania morskiego. Wydarzenie dopełnione było wykonaniem przez Chór AMW przedwojennych pieśni morskich.

cspi0366Wystawa powstała w oparciu o szeroką kwerendę materiałów źródłowych i współpracę ludzi dobrej woli, którzy udostępnili własne materiały. Merytorycznie i technicznie wspomagana była przez LMiR w osobach kpt. ż. w. dr inż. Andrzeja Królikowskiego oraz mgr. Leszka Stromskiego. Jej celem jest ukazanie, jak duże znaczenie dla rozwoju kraju ma mądre i konsekwentne działanie dla dobra narodu i Polski Morskiej.

cspi0423
Prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej Królikowski w swoim wykładzie poświęconym Lidze przedstawił historię i jej dorobek na przestrzeni ostatnich 98 lat :) Po wykładzie, wśród kolejnych zasłużonych dla Ligi swoje medale odebrała m.in. Joanna Zielińska Przewodnicząca Rady Miasta oraz wiceprezes Ligi Marek Padjas

Rzecznik prasowy szef Wydziału Wychowawczego Akademii Marynarki Wojennej
kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

Załadunek dźwigu przy terminalu BCT

Next

98. rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej

Zobacz również