Ponad 100 uczestników, 8 prelegentów i 8 razy o bezpieczeństwie. 19 marca w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyła się konferencja pod hasłem „Bezpieczeństwo żeglarzy na morzu”. Patronat honorowy nad spotkaniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

CSPI4187

Pomorski Związek Żeglarski przygotowując przed rokiem sympozjum „Od szkolenia do bezpiecznego żeglowania” wrócił do tradycji konferencji bezpieczeństwa. Tegoroczne spotkanie zorganizował wspólnie z Komisją Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Przybyli miłośnicy żeglarstwa z całej Polski, z Poznania, Szczecina, Elbląga, Warszawy, Gdyni, Gdańska, Sopotu, Łowicza, Chojnic, Zabrza, Ustki, Darłowa, Pucka, Olsztyna, Tczewa, Iławy, Torunia, Ustarbowa, Katowic, a nawet z Kanady. Wśród uczestników byli znani w środowisku m.in. Jerzy Wąsowicz, Jarosław Kaczorowski, Andrzej Armiński, Jerzy Jankowski.

CSPI4173
Wiceprezes PZŻ ds. morskich Maciej Leśny

Udało się zgromadzić znakomitych mówców – mówił witając przybyłych Maciej Leśny, wiceprezes PZŻ ds. morskich. – Mam nadzieję, że wiadomości, które przekażą będą warte poświęcenia państwa czasu.

CSPI4190
Admirał Floty w stanie spoczynku Marek Brągoszewski

Konferencję prowadził Marek Brągoszewski, admirał floty w stanie spoczynku, kapitan jachtowy i motorowodny, członek Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ, komandor honorowy JKMW Kotwica, ławnik Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Pierwszy głos zabrał Michał Korneszczuk, żeglarz regatowy i morski, członek Yacht Klubu „Stal” Gdynia, współorganizator regat Nord CUP. Zanim przeszedł do tematu „Bezpieczeństwo rozgrywania regat na Zatoce Gdańskiej” opowiedział o Mistrzostwach Europy ORC w 2017 roku, których organizatorami będą miasto Gdańsk i Pomorski Związek Żeglarski. Przechodząc do spraw bezpieczeństwa na regatach mówił jak zapewnić bezpieczeństwo na regatach i czego wymaga się od organizatora i zawodników.

CSPI4200

Zajrzyj tu: Michał Korneszczuk – ORC European Championship Gdańsk 2017 – Bezpieczeństwo rozgrywania regat na Zatoce Gdańskiej

Bezpieczeństwo eksploatacyjne jachtów w aspekcie fizycznym i prawnym” omówił dr inż. Jan Młynarczyk, kapitan jachtowy i motorowodny, nauczyciel akademicki na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Wyjaśniał kto sprawuje nadzór techniczny nad jachtami i jakie są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie certyfikacji dla rekreacyjnych jednostek pływających.

Kilkudziesięcioletnie starania w zakresie koordynacji nadzoru i dokumentacji jachtów skierowane do Administracji Morskiej nie przyniosły żadnych rezultatów, powodując wzrost biurokracji, której towarzyszy znaczny spadek bezpieczeństwa, co doprowadza do zwiększającej się liczby niebezpiecznych wypadków morskich wynikających z całkowitego zniesienie jakiegokolwiek nadzoru technicznego nad jachtami osób prywatnych – mówił Jan Młynarczyk…

Zajrzyj tu: Jan Młynarczyk – Bezpieczeństwo eksploatacyjne jachtów w aspekcie fizycznym i prawnym

Prelegent wyjaśniał także fenomeny pogodowe, hydrodynamiczne, kryteria stateczności, a zakończył omówieniem spektakularnych wypadków morskich ostatnich lat.

Marek Długosz, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w Gdyni referował temat „Poszukiwanie i ratownictwo w kontekście bezpieczeństwa żeglarzy na morzu”. Przedstawił statystykę działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa na rzecz żeglarzy w 2015 r., a także organizację akcji SAR.

Zajrzyj tu: Marek Długosz – Poszukiwanie i ratownictwo w kontekście bezpieczeństwa żeglarzy na morzu

O „Roli Urzędu Morskiego w systemie bezpieczeństwa żeglarstwa morskiego” mówił Wiktor Koszałkowski, przedstawiciel Inspektoratu Państwa Bandery (FSC) Urzędu Morskiego w Gdyni, starszy inspektor z 28-letnią praktyką w zakresie prowadzenia inspekcji bezpieczeństwa żeglugi statków morskich. Zwracał uwagę na podstawową zmianę w aktualnie obowiązującej ustawie o bezpieczeństwie morskim, jaką jest wprowadzenie podziału jachtów morskich na rekreacyjne oraz komercyjne. Wspomniał o tym, jakim inspekcjom w ramach państwa bandery podlega statek o polskiej przynależności. A także na czym polega z punktu widzenia Urzędu Morskiego bezpieczne uprawianie żeglugi.

CSPI4226

Zajrzyj tu: Wiktor Koszałkowski – Rola Urzędu Morskiego w systemie bezpieczeństwa żeglarstwa morskiego

Dr hab. inż., kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, profesor nadzwyczajny, prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni, przedstawił przygotowany wspólnie z kpt. j. Tomaszem Maracewiczem, w latach 2010-2014 komendantem CWM ZHP w Gdyni, temat „Jacht widziany z mostka statku handlowego: stereotypy i zagrożenia”. Wymienił najczęstsze przyczyny nieporozumień pomiędzy „statkiem” a „jachtem żaglowym”, rozważał też możliwości uzupełnienia treści szkoleń żeglarskich, wskazując konkretne przykłady, m.in. bezpieczną prędkość i odległość oraz trudną sztukę ustępowania. Zakończył przywołaniem kolizji m/v „Barkald” z s/v „Essence” i analizą jej przyczyn.

CSPI4233

Zajrzyj tu: Henryk Śniegocki/Tomasz Maracewicz – Jacht widziany z mostka statku handlowego: stereotypy i zagrożenia

Ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi w historii” przybliżył gospodarz miejsca, gdzie odbywała się konferencja, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dr inż. Jerzy Litwin, historyk okrętownictwa, absolwent Instytutu Okrętowego PG.

Przedstawił przykłady rozwoju prawodawstwa morskiego dotyczącego bezpieczeństwa żeglugi, zdarzenia związane z awariami statków w dawnych wiekach i przykłady wprowadzania środków ratunkowych na wyposażenie statków.

Zajrzyj tu: Jerzy Litwin – Ratownictwo morskie i bezpieczeństwo żeglugi w historii

Definicje jachtu komercyjnego i żeglarza zawodowego, dyplomy jakie można uzyskać w trakcie nauki i projekt programu szkolenia żeglarzy zawodowych zasygnalizował Alfred Naskręt, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan żeglugi wielkiej, dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.

CSPI4258

Zajrzyj tu: Alfred Naskręt – Żeglarstwo zawodowe

Profesor zw. dr hab. Antoni Komorowski, kontradmirał w stanie spoczynku, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, kapitan motorowodny, naukowiec, publicysta morski, zaprezentował „Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek w rejonach plaż Wybrzeża Środkowego”. Rozważał, jaki będzie wpływ realizowanego w rejonie Wybrzeża Środkowego od roku 2012 programu umacniania brzegów morskich na bezpieczeństwo uprawiania sportów wodnych i żeglugi małych jednostek w strefie przybrzeżnej. I ostrzegał przed zagrożeniami.

Zajrzyj tu: Antoni Komorowski – Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo żeglugi małych jednostek w rejonach plaż Wybrzeża Środkowego

Żeby żeglować bezpieczne potrzebujemy dobrego jachtu, dobrej załogi i dobrego humoru – mówił na zakończenie, dziękując prelegentom Marek Brągoszewski. I podkreślał, że wystąpienia były ucztą duchową. Kolejne spotkanie za rok.

CSPI4293

Konferencję zorganizowali Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ i Pomorski Związek Żeglarski, pod honorowym patronatem Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Partnerem było Narodowe Muzeum Morskie, miasto Gdańsk i Żeglarski.info Portal Informacyjny. Patronatem medialnym wydarzenie objęły: miesięcznik „Żagle”, Radio Gdańsk i portal Trójmiasto.pl.

Ilona Miluszewska (www.zeglarski.info)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Bumer szykuje się do akcji...

Next

Kołobrzeskie zaślubiny z morzem

Zobacz również