Z największą satysfakcją i atencją chcielibyśmy poinformować, że współpracujący z naszą Fundacją mgr Ryszard Leszczyński, starszy oficer mechanik, honorowy członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, ale też autor monograficznych prac „Tragedie rybackiego morza” i „Ginące frachtowce” przygotował rozprawę doktorską o tytule „Katastrofy i wypadki morskie floty pomocniczej Polskiej Marynarki Handlowej (1927-2015)”. Publiczna obrona dysertacji, której promotorem był prof. zw. dr. hab. Waldemar Rezmer, miała miejsce 11 października br. w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jej rezultat – powiedzmy już teraz – pozwalał na złożenie gratulacji nowo promowanemu doktorowi.

img_6395
W otoczeniu przyjaciół przed obroną pracy doktorskiej
img_6411
Ostatnie uwagi promotora prof. dr. hab. Waldemara Rezmera

img_6413

Sesję rozpoczął przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, prof. dr. hab. Maciej Krotofil, po czym promotor pracy zaprezentował sylwetkę doktoranta. Przywołał okres studiów (Państwowa Szkoła Morska i Uniwersytet Gdański), lata aktywności zawodowej (Polskie Linie Oceaniczne, statki obcych bander), w końcu osiągnięcia na niwie literackiej i publicystycznej, przypominając: edycję 7 książek, 12 artykułów zamieszczonych w almanachach i magazynach naukowych oraz blisko 60 tekstów o charakterze popularno-naukowym, jakie znalazły się na łamach prasy i periodyków marynistycznych. Po wystąpieniu prof. Rezmera autoreferat wygłosił Autor rozprawy. Esencjonalny w formie, interesujący merytorycznie wykład pozwolił poznać uzasadnienie wyboru tematu i zakładane cele badawcze, stan dotychczasowych badań i ich ocenę, ale też bazę źródłową dysertacji, jej konstrukcję, główne zagadnienia i problemy napotkane podczas przygotowywania rozprawy. Wypowiedź doktoranta zamknęły wnioski i postulaty badawcze, w których dość mocno wyartykułowano kwestie świadomości i odpowiedzialności tych, w których rękach los statku i ich samych spoczywa oraz podkreślono, o czym wyruszający w morze powinni pamiętać i co należy mieć na uwadze, wchodząc na pokład jednostki pływającej, czy podejmując na niej pracę.

img_6440

W dalszej części spotkania swoje oceny rozprawy przedstawili recenzenci: prof. dr. hab. Jan Kazimierz Sawicki (do niedawna kierownik Zakładu Historii Akademii Morskiej w Gdyni) oraz prof. dr. hab. Bolesław Hajduk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. W opiniach obydwu naukowców znaleźć można było konstatacje o braku podobnej monografii w historiografii polskiej i obcej, przekonanie o solidnej i wszechstronnej podstawie źródłowej dysertacji, wreszcie – wyrazisty pogląd, że jest to „udane przedsięwzięcie naukowe (…), które zapisuje rzetelnie wiele dotąd nieznanych lub zapomnianych kart ojczystej historii na morzu.” Obydwaj uczeni równie też zgodnie postulowali, aby po pomyślnym przebiegu obrony wydać dysertację drukiem.

img_6468

img_6473
Pamiątkowa fotografia nowo promowanego doktora z gronem profesorskim Wydziału Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu

Po ustosunkowaniu się doktoranta do drobnych uwag recenzentów, prof. dr. hab. Maciej Krotofil zamknął publiczną część sesji, by kilkanaście minut później poinformować o pozytywnym wyniku obrony i przekazaniu Radzie Wydziału wniosku o nadanie mgr. Ryszardowi Leszczyńskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych.

img_6481
I jeszcze gratulacje od żony Teresy… :)

Dołączając się do życzeń, należnych wyrazów uznania i gratulacji, wypada nam już tylko czekać, kiedy owe studium ukaże się na księgarskich półkach naszej oficyny. Zakończy – po trzytomowej pracy o „rybackich tragediach” i czterotomowej edycji katalogującej dzieje ginących jednostek floty transportowej – serię publikacji o tych, którzy nie powrócili z morza. Monografii, mających swoich oddanych czytelników i admiratorów (ertel).

Zdjęcia: z archiwum FPPOiGM

 

 

Previous

Nauta świętuje 90 urodziny

Next

Akademia Przemysłów Morskich startuje w nowym roku akademickim 2016/17

Zobacz również