W dniu 2 czerwca pod patronatem Ambasady RP w Bratysławie odbyły się Polskie Dni Morza, w których uczestniczył także Port Gdańsk. Na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej – organizatora wydarzenia, przybyły wszystkie trzy polskie porty, które miały okazję zaprezentować swój potencjał przed szeroką rzeszą przedstawicieli przemysłu słowackiego. W ciągu ostatnich 5 lat Polskie Dni Morza zwykle odbywały się na terytorium Czech. W tym roku powróciły na Słowację.

3
Do atrakcyjności przewozów przez Port Gdańsk podczas Polskich Dni Morza na Słowacji przekonywał Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Wśród zaproszonych firm znalazły się m.in. huty żelaza, fabryki samochodów, producenci urządzeń elektronicznych, firmy logistyczne, izby przemysłowo-handlowe zrzeszające przedsiębiorców słowackich, ale także przedstawiciele mediów lokalnych poświęconych zagadnieniom transportu i logistyki.

Udział Portu Gdańsk w tegorocznych Dniach Morza, był okazją do zaprezentowania nie tylko działalności samego portu, ale także poszczególnych firm zlokalizowanych na terenach portowych, które na stałe współpracują ze stroną słowacką w zakresie dystrybucji towarów lub planują taką działalność poszerzyć o rynek słowacki.

Zgodnie ze strategią Portu Gdańsk, Słowacja pomimo dość niewielkiej powierzchni, wpisuje się na stałe do grona tych państw, które znajdują się w kręgu zainteresowania portu, w zakresie możliwości poszerzenia działalności tranzytowej Gdańska. Słowacja to bowiem niezwykle prężny rynek pod względem działalności produkcyjnej. Tymczasem Port Gdańsk z racji funkcjonujących tu nowoczesnych terminali, ale także swojej atrakcyjnej lokalizacji i szerokiej siatki połączeń żeglugowych, stanowi atrakcyjny węzeł logistyczny oferujący rozwiązania transportowe na poziomie nie odbiegającym od portów zachodnich. Podobne czasy przewozu i niższe koszty transportu via Gdańsk stanowić mogą atrakcyjną alternatywę logistyczną względem dotychczasowych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców słowackich.

Źródło: www.portgdansk.pl

Previous

SailBook Cup i Baza Dawców Szpiku DKMS czyli marSZPIKiel!

Next

Jubileuszowe Regaty w Gdańsku

Zobacz również