12 lutego 2016 roku podczas uroczystej Gali Pracodawców Pomorza, jak co roku wręczono statuetki Pomorskiego Pracodawcy Roku przyznawane w trzech kategoriach – dla małego, średniego oraz dużego przedsiębiorstwa.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., zgodnie z decyzją kapituły konkursu organizowanego pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrodzony został tytułem Pomorski Pracodawca Roku 2015 w kategorii średnie przedsiębiorstwo zatrudniające do 250 pracowników.

foto_zmpg_sa_5522_m

Główną ideą przyświecającą pomysłodawcom konkursu jest docenienie tych przedsiębiorców, którzy upowszechniają dobre praktyki, są przyjaźni pracownikom i otoczeniu mając korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Jak podkreślił w liście gratulacyjnym, Wojewoda Pomorski, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. to firma stanowiąca prawdziwy przykład jak osiągnąć dobre wyniki ekonomiczne zachowując jednocześnie zasady etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Swoje gratulacje, na ręce Prezes Zarządu – Doroty Raben, złożył także Marszałek Województwa Pomorskiego, który uznał, iż Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. to przedsiębiorstwo tworzące właściwe warunki pracy oraz firma potrafiąca dostrzec potencjał swoich pracowników.

Gratulując, Marszałek zwrócił uwagę także na wytrwałość, determinację oraz zaangażowanie firmy w rozwój portu, życząc zarazem równie pomyślnej realizacji założonych celów w przyszłości. Jak podkreślił: „(…) Port Gdański może poszczycić się osiągnięciami na najwyższym poziomie. Jest przedsiębiorcą, którego działalność jest dowodem na to, że można stworzyć silne przedsiębiorstwo, które mimo licznych wyzwań, umacnia się dzięki wytrwałej pracy i zaangażowaniu wszystkich współpracowników. To talent biznesowy wśród pomorskich przedsiębiorstw (…)”.

3
Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierza Smolińskiego nagrodę Pomorskiego Pracodawcy Roku 2015 odebrała Prezes Zarządu Dorota Raben.

Źródło: www.portgdansk.pl

Previous

Maxi 1200 – Jacht Roku w Szwecji 2016

Next

Nowy Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Zobacz również