W dniu 12 lutego br. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz Wyższa Szkoła Bankowa podpisały uroczyście porozumienie o współpracy mające stanowić asumpt do realizacji wspólnych przedsięwzięć ukierunkowanych m.in. na rozwój edukacji morskiej wśród studentów WSB.

To nie pierwsze tego typu porozumienie, którego sygnatariuszem jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Podobne, zawarte zostały także z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim – Wydziałem Ekonomicznym oraz z Wydziałem Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.

foto_zmpg_sa_5517
Współpraca w obszarze dydaktyczno-naukowym mająca na celu podnoszenie jakości kształcenia na polskich uczelniach, zwłaszcza w kontekście polskiej gospodarki morskiej, jest dla Portu Gdańsk bardzo ważna. Wprowadzanie w teoretyczne działania edukacyjne elementów praktycznej wiedzy z zakresu sektora gospodarki morskiej w ocenie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. jest aspektem nie do przecenienia, którego wdrażanie możliwe jest m.in. za pośrednictwem zawieranych porozumień i podobnych temu inicjatyw.

4
Od kilku lat Port Gdańsk dokłada wszelkich starań, aby pozostać podmiotem, który chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem i w miarę możliwości wspiera społeczność m.in. w kontekście szerzenia edukacji morskiej, gdyż to warunkuje możliwość rozwoju na rynku nowej młodej kadry świadomej potencjału polskiego morza i polskiej ogólnie pojętej branży morskiej, która z roku na rok staje się coraz ważniejszą częścią rodzimej gospodarki.

5

Wyższa Szkoła Bankowa, dostrzegając potencjał edukacyjny branży morskiej, podjęła decyzję o otwarciu w nowym roku akademickim kierunku – Bezpieczeństwo Portów Morskich i Lotniczych. Z tą myślą obie instytucje – WSB oraz ZMPG – zawarły porozumienie o współpracy, które w kontekście tematyki nowego kierunku studiów w zasadniczej mierze skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem portów morskich, aczkolwiek nie będzie ograniczać się wyłącznie do tego zakresu.

Edukacja morska daje bowiem bardzo szerokie spektrum możliwości współpracy. Sygnatariusze porozumienia nie wykluczają możliwości realizacji w kolejnych latach wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych, organizacji konferencji naukowych, sympozjów tematycznych, warsztatów, seminariów, czy wizyt studyjnych w porcie.

6

Dokument ze strony Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. sygnowali Dorota Raben – Prezes Zarządu oraz Jerzy Melaniuk – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury. Uczelnię reprezentował rektor Wyższej Szkoły Bankowej – prof. nadz. dr hab. Jan Wiśniewski.

Źródło: www.portgdansk.pl

Zdjęcia: G. Mierkiewicz

Previous

96. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem

Next

Heavy Lift Jack Up Barge Made in Crist S.A.

Zobacz również