22 lutego sejmowa Komisja GMiŻŚ postanowiła swoje obrady odbyć w Urzędzie Morskim w Gdyni. Przybyłych witał świeżo mianowany Dyrektor UM Tadeusz Hatalski, pokazując się mediom publicznie po raz pierwszy. Obrady Komisji odbywały się z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Podsekretarza Stanu w tym ministerstwie Pawła Brzezickiego (znanego wcześniej jako dyrektora Polskiej Żeglugi Morskiej w latach 1998-2005 – swego czasu również mojego dyrektora, a w latach 2006-2008 prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu) oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierza Smolińskiego (za poprzednich rządów PiS prezesa Stoczni Gdynia S.A.). Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Poseł RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

CSPI2170
Od lewej: Minister GMiŻŚ Marek Gróbarczyk, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk i będący dzisiaj w opozycji poseł PO Tadeusz Aziewicz

Na obrady (otwarte medialnie) licznie przybyli reprezentanci trójmiejskich firm. Byli prezesi wszystkich stoczni produkcyjnych i remontowych, zarządy portów Gdańska i Gdyni, prezesi firm ze stoczniami i portami kooperujących, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowcy – pojawili się Ryszard Świlski członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wraz z wiceprezydentem ds. rozwoju Markiem Stępą, przedstawiciele świata nauki – Akademii Morskiej i Politechniki Gdańskiej, głównodowodzący gdyńskich armatorów, związkowcy.

Pod obrady posłów trafiły trzy zagadnienia. Pierwszym, dotyczącym trójmiejskich stoczni, ich problemami i możliwym rozwojem, zajął się prezentując temat minister Paweł Brzezicki. Wskazywał możliwości, jakie zostały zauważone przez dzisiaj rządzących, mogące wesprzeć funkcjonujące w Trójmieście stocznie produkcyjne i remontowe, a jednocześnie nie narazić na zarzuty pomocy ze strony państwa. Pojawił się zarys potrzeb rysujących się w Polsce zamówień dla produkcji statków i małych jednostek na potrzeby kraju, m.in. energetyki wiatrowej czy przewozów pasażersko-samochodowych. Minister Brzezicki przedstawił rodzące się perspektywy na lata 2016-2026. Mówił też o pomocy swoich rządów, z jakiej korzystają, czy korzystali inni producenci stoczniowi na świecie. Zapowiedział położenie nacisku na produkcję stoczniową. Nie pojawił się temat, cytując tu goszczącego niedawno w Gdyni Prezydenta RP Andrzeja Dudę: „odbudowy wielkiej stoczni w Gdyni” (w sensie: kim, czym i jak). Pojawiły się pewne założenia polityki wspierania rozwoju polskiego przemysłu okrętowego – co obrazują poniższe slajdy.

CSPI2117
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie GMiŻŚ Paweł Brzezicki

Pełna wersja prezentacji – kliknij (źródło: www.mgm.gov.pl)

Po wystąpieniu nastąpiła jeszcze wymiana zdań, dyskusja poselska, głos zabierali goście.

Drugim tematem były porty wschodniego wybrzeża – Gdańsk i Gdynia. Tutaj skupiono się na pokazaniu dotychczas zrealizowanych inwestycji oraz zamierzeń na najbliższe lata. Mówiono o konieczności dalszej rozbudowy infrastruktury drogowej, dostępowej do portów (również od strony morza).

CSPI2243

Pełna wersja prezentacji – kliknij (źródło: www.mgm.gov.pl)

O warunkach rozwoju portów i dostępie do tych mających szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej od strony lądu i morza mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński. I tu były dyskusje poselskie i zapytania od gości.

CSPI2260

Ostatnim tematem w i tak przeciągającym się już czasowo spotkaniu (sporo było chętnych do udziału w dyskusjach), stał się przekop Mierzei Wiślanej. Tutaj zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska przedstawiła analizę wyboru i możliwości przekopania, opartego na śluzach toru wodnego, łączącego Mierzeją Wiślaną z Zatoką Gdańską. Pod uwagę brane tu były cztery miejsca – Skowronki, Nowy Świat (wybrane), Przebrno i Piaski. Analizowanie i gromadzenie danych zajęło kilka lat, a efekt w postaci dzisiejszej powstał w UM w roku 2014. Przy wyborze miejsca przekopu analizie podlegały nie tylko aspekty ekonomiczne. Jednym z bardzo ważnych argumentów były uwarunkowania środowiskowe, mające na uwadze zachowanie chronionych tam gatunków roślin czy siedlisk ptaków. Więcej można wyczytać z prezentowanych poniżej zdjęć. Minister GMiŻŚ Marek Gróbarczyk zapowiedział, odnośnie tej inwestycji (mogłaby się rozpocząć w 2018 roku) szczególnie priorytetowe podejście obecnie rządzących.

CSPI2346

Po zakończeniu posiedzenia komisji, odbyła się jeszcze dedykowana konferencja prasowa oraz specjalnie przygotowany przejazd katamaranem „Agat” po gdyńskim porcie, wraz z wizytą w Stoczni Marynarki Wojennej (można zrozumieć, że będzie ona teraz otoczona specjalnym wsparciem). Przed tą wyprawą poseł Tadeusz Aziewicz dał jeszcze na sali obrad swój wyraz niezadowoleniu, że ominęła (nie planowano) przybyłych do Gdyni posłów możliwość przyjrzenia się zmianom, jakie zaszły po upadku Stoczni Gdynia S.A. na jej dawnych terenach – dokonaniom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej poprzedniej prezes Teresy Kamińskiej. Atrakcją wyjazdu stała się możliwość obejrzenia miliarda (z kawałkiem) od wnętrza, czyli wizyta na ORP Ślązak w produkcji. Doszło też do spotkania części gości z ministrem Gróbarczykiem na czele z dyrektorem zarządzającym Zenonem Śmietaną. Podczas spotkania wymieniono informacje na temat obecnego stanu stoczni oraz stanu zaawansowania prac na słynnym patrolowcu.

CSPI2427

CSPI2527

CSPI2644

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

O konferencji w dniu 23 lutego, kontynuującej tematykę wyjazdowego posiedzenia Komisji GMiŻŚ poczytaj tu – kliknij

Previous

Sailbook Cup 2016

Next

NOWI INŻYNIEROWIE W MARYNARCE WOJENNEJ

Zobacz również