Ponta Delgada na Azorach, hiszpański Kadyks, Bar nad Morzem Adriatyckim i Dublin – tak prezentuje się trasa rejsu, w który wyruszyli podchorążowie AMW w dniu 6 czerwca 2016 r. Studenci wojskowi I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów II stopnia wyruszą w rejs tradycyjnie na okręcie szkolnym ORP „Wodnik” i odbędą praktyki: marynarską, nawigacyjno – astronomiczną, oficerską i okrętowo – specjalistyczną. Powrót okrętu zaplanowany jest na 29 lipca.

Trasa rejsu prowadzi przez Morze Bałtyckie, Morze Północne, Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne z wejściem do portów: PONTA DELGADA – 15.06, CADIZ – 23.06, BAR – 07.07. DUBLIN – 20.07, GDYNIA – 29.07.2016 r.

06 06 Wodnik 033
Polscy podchorążowie

W rejs z 55 podchorążymi naszej Uczelni wyjdą także studenci wojskowi z Rumunii (dwie osoby), Bułgarii (8 studentów) i Ukrainy (10 osób). Nad zdobywaniem przez nich wiedzy czuwać będą  wykładowcy z Akademii Marynarki Wojennej oraz kadra okrętowa. Starszym kierownikiem praktyki będzie kmdr por. Dariusz Żołnieruk. Rejs odbędzie się w dwóch etapach, a część podchorążych zostanie w jego trakcie wymieniona.

Pierwszy rocznik WNiUO oraz WME będzie odbywał praktykę marynarską. W jej ramach będą wykonywać prace bosmańskie, pełnić wachty w siłowni, przy sterze oraz uczestniczyć w ćwiczeniach ratowniczych typu „człowiek za burtą”. Studenci II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego podczas praktyki nawigacyjno-astronomicznej będą mieli okazję wykorzystać wiedzę zdobytą zwłaszcza na zajęciach z astronawigacji. Poznają zasady prowadzenia nawigacji podczas pełnienia wachty morskiej, a także wyposażenie nawigacyjne okrętu. Sprawdzą w praktyce zasady jego organizacji bojowej i codziennej. Będą mieli możliwość m. in. prowadzić nakres drogi na mapie, określać pozycję okrętu, wykonywać obserwację oraz pomiary astronomiczne i hydrometeorologiczne, jak również prowadzić dziennik nawigacyjny. Z kolei podchorążowie czwartego roku WNiUO (I rok II stopnia studiów) odbywać będą praktykę oficerską, m. in. pełniąc wachty morskie dublera oficera wachtowego. Ich koledzy z Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego zapoznają się z urządzeniami okrętowymi, ich obsługą i dokumentacją w ramach praktyki specjalistycznej. Sprawdzą swoje umiejętności w warunkach morskich, a wiedzę teoretyczną skonfrontują na rzeczywistych silnikach.

06 06 Wodnik 009
Siłownia okrętowa, gotowa do przyjęcia podchorążych na praktyki

Warto zaznaczyć, iż jak co roku na pokładzie okrętu odbędzie się chrzest morski dla podchorążych, którzy po raz pierwszy będą brali udział w rejsie.

Praktyki 
Pierwszy rok studiów wojskowych w Akademii Marynarki Wojennej podsumowują dwa rodzaje praktyk: marynarska i żeglarska. Co roku odbywa się rejs na żaglowcu szkolnym „Iskra” oraz szkolenie na stopień żeglarza jachtowego w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym w Czernicy. W ramach praktyki okrętowo – uzbrojeniowej podchorążowie trzeciego roku przygotowują m.in. armaty do wykonywania artyleryjskich zadań ogniowych do celów nawodnych i powietrznych, prowadzą poszukiwanie i niszą miny oraz stawiają trały. Zapoznają się z zasadami przechowywania min morskich oraz uczą na czym polega praktyczne przygotowanie rakiet do strzelania, jak należy załadować torpedę, czy jak ją wystrzelić.

06 06 Wodnik 016
Kabina szkolna, gdzie podchorążowie będą ćwiczyć np. prowadzenie nakresu drogi na mapie

Z kolei piąty rocznik odbywa praktyki oficerskie i manewrowe. Studenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego będą musieli nauczyć się trudnej sztuki manewrowania okrętem w porcie, a także podejmowania rozbitków oraz zakotwiczania i odkotwiczania. W czasie praktyki manewrowej studenci wojskowi muszą posiąść szereg umiejętności, w tym nauczyć się przewidywać jak zachowa się okręt po wydaniu określonych komend. Zarówno „mechanicy”, jak i „nawigatorzy” odbędą również praktyki oficerskie. Będą doskonalili sztukę dowodzenia ludźmi, odpowiedniego zarządzania i kierowania. To bardzo istotny element w szkoleniu przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

ORP „Wodnik”
Okręt szkolny ORP „Wodnik” czynnie uczestniczy w procesie wyszkolenia przyszłego oficera i podoficera Marynarki Wojennej RP. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie, praktyki nawigacyjno – szkoleniowe oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci zapoznają się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej. Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno–specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Zapoznają się też ze środkami ratunkowymi i zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata. Podczas czterech dekad służby pod biało-czerwoną banderą ORP „Wodnik” uczestniczył w procesie szkolenia ponad 3 tysięcy przyszłych oficerów Marynarki Wojennej.

Z marynarskim pozdrowieniem, rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego Akademii Marynarki Wojennej
kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Więcej zdjęć – zajrzyj tu – kliknij

Previous

Jubileuszowe Regaty w Gdańsku

Next

Zakończył się główny Atlantycki etap wyprawy OdySEA Władka Wagnera

Zobacz również