W piątek, 6 maja, w obecności Dowódcy Generalnego RSZ generała broni Mirosława Różańskiego, odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia 3. Flotyllą Okrętów. Nowym dowódcą największego związku taktycznego MW został komandor Krzysztof Jaworski.

3722

Punktualnie o godzinie 08:00, wraz z podniesieniem, na wszystkich okrętach stacjonujących w Porcie Wojennym w Gdyni, bandery i wielkiej gali banderowej, rozpoczęła się ceremonia przekazania dowodzenia Flotyllą. Czasowo pełniący obowiązki dowódcy komandor Kazimierz Pulkowski przekazał dowodzenie komandorowi Krzysztofowi Jaworskiemu. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Dowódca Generalny RSZ generał broni Mirosław Różański. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Inspektor Marynarki Wojennej DG RSZ kontradmirał Mirosław Mordel, byli dowódcy Flotylli, przedstawiciele władz samorządowych, a także kadra i pracownicy wojska 3. Flotylli Okrętów.

* * *

Komandor Krzysztof Jerzy JAWORSKI urodził się 5 czerwca 1966 roku w Gdyni. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Po jej ukończeniu, w 1990 roku, został skierowany do 3. Flotylli Okrętów do 2. dywizjonu Okrętów Rakietowych na pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na ORP „Metalowiec”, przechodząc kolejno wszystkie szczeble dowodzenia do dowódcy ORP „Hutnik” w latach 1994 – 1997.

jaworski1Następnie do 2001 roku zajmował stanowiska w sztabie dywizjonu: oficera flagowego i zastępcy dowódcy dywizjonu-szefa sztabu. Kolejne stanowiska to szef Sekcji Operacyjnej w Sztabie 3. Flotylli Okrętów i starszy specjalista Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji Morskich N-3 Sztabu MW. W marcu 2007 roku objął stanowisko dowódcy dywizjonu Okrętów Rakietowych.

W 2010 roku został skierowany do służby w Zespole Asystenta Szefa Sztabu Generalnego ds. Marynarki Wojennej w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Dwa lata później, w 2012 roku, wrócił do Gdyni, na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia Dowództw i Ćwiczeń w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2013 roku pełnił obowiązki na stanowisku szefa sztabu w pionie zastępcy dowódcy ds. wsparcia NATO Training Mission (NTM-A) w Afganistanie. Po powrocie z misji rozpoczął służbę w Zarządzie Uzbrojenia Inspektoratu MW Dowództwa Generalnego RSZ, po czym, w czerwcu 2014 roku, skierowany został na podyplomowe studia polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). Po ukończeniu studiów, w sierpniu 2015 roku, objął obowiązki szefa Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dnia 2 maja 2016 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Oprócz dyplomu AMW, legitymuje się również dyplomami: podyplomowych studiów dowódczo – sztabowych w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport, USA, studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej, podyplomowych studiów polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie oraz kursów: Przeszkolenia Oficerów Szczebla Operacyjno – Taktycznego w Akademii Marynarki Wojennej i Planowania Operacyjnego w Akademii Obrony Holandii.

Komandor Krzysztof Jaworski został odznaczony: „Brązowym Krzyżem Zasługi”, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, dwukrotnie „Gwiazdą Afganistanu”, złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, a także medalem NATO ISAF.

Jest żonaty i ma dwóch synów. Lubi podróżować, czynnie uprawia biegi na średnich dystansach. Interesuje się literaturą marynistyczną, szczególnie z okresu I i II wojny światowej.

Źródło: www.3fo.wp.mil.pl

Zdjęcia: Marian Kluczyński

Previous

Rozbudowa terminalu DCT w Porcie Gdańsk wkracza w kolejną fazę

Next

Finał Konkursu „OiO4um” na najlepszą pracę inżynierską obronioną na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, edycja 2015/16

Zobacz również