Przeładunki w 2015 roku w zespole portów Szczecin-Świnoujście były na poziomie zbliżonym do roku 2014, tj. ponad 23 mln ton. Wzrosty odnotowano w pięciu grupach towarowych.

To był bardzo dobry rok dla przeładunków kontenerów. W tej grupie towarowej zanotowano 12% wzrost wobec roku 2014 r. W liczbach całkowitych to 87 784 TEU (2014 = 78 439 TEU).

Blisko 9% wzrost odnotowano w przewozach drobnicy. Osiągnięto kolejny rekord przeładowując 11 254,6 tys. ton, czyli więcej o 917,4 tys. ton wobec poprzedniego 2014 roku. Na ten znakomity wynik złożyły się przede wszystkim większe o 9,6 % przewozy drobnicy promowej na Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz 1,5 % większe przeładunki kontenerów.

Ropa, to kolejna grupa towarowa, z bardzo dobrym wynikiem 1 738,9 tys. ton. Tutaj wzrost wyniósł 4,1% wobec 2014 roku.

Wzrost zanotowały także przeładunki ładunków z grupy inne masowe. W sumie zrealizowano tutaj 3 451 tys. ton, czyli o 6,2% więcej aniżeli w roku 2014 r.

Analogiczny 6,1 % wzrost osiągnięto w przeładunkach zbóż. W sumie przeładowano 1 743,9 tys. ton. Warto podkreślić, że w tej grupie towarowej jest to najlepszy wynik od 1981.

Niestety, o jedną trzecią spadły przeładunki węgla. W sumie w 2015 roku przeładowano 3 119,8 tys. ton tego paliwa. Na taki wynik złożyły się mniejszy eksport polskiego węgla oraz import węgla z zagranicy. Ponadto w portach obsłużono znacznie mniejszą ilość największych statków z węglem jakie mogą wchodzić do portu Świnoujście.

Mniej o prawie 18% przeładowano drewna. W tej grupie towarowej osiągnięty wynik zamknął się cyfrą 14,3 tys. ton. Jednak jest to marginalna grupa w całości przeładunków w obu portach.

Niewielki 1,5% spadek nastąpił w przeładunkach rudy. Tutaj zrealizowano podobne wielkości do roku 2014, tj. 1 851,9 tys. ton.

Ogółem rok 2015 w zespole portów Szczecin-Świnoujście zamknął się cyfrą 23 174,4 tys. ton, a więc zaledwie o jeden procent mniej wobec wykonania z 2014 roku.

Co warte podkreślenia pierwsze półrocze 2015 r. porty Szczeci-Świnoujście zamknęły wynikiem dodatnim niemal we wszystkich grupach towarowych. Jednak nie udało się zahamować spadkowego trendu w przeładunkach węgla. I nawet wzrosty w innych grupach towarowych nie zrekompensowały tej starty w przeładunkach ogółem.

ZMPSiŚ S.A. szacuje, że rok 2016 r. powinien być lepszy pod kątem wolumenu przeładowywanych towarów. Zwłaszcza, że w bieżącym roku uruchomi działalność terminal LNG w Świnoujściu. Z kolei w szczecińskim porcie zacznie działać firma Copenhagen Merchants (Szczecin Bulk Terminal), co powinno znaleźć swoje przełożenie w większej wielkości przeładunków zbóż. Ponadto do czterech zwiększyła się siatka połączeń portów w Szczecinie i Świnoujściu i obejmuje obecnie cztery regularne serwisy kontenerowe w relacjach z i do portów europejskich. Co powinno także przynieść kolejny wzrostowy rok jeśli chodzi o kontenery.

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ S.A.

Previous

Design Days na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

Next

Największa wyprzedaż biletów w Stena Line rozpoczęta!

Zobacz również