W piątkowe przedpołudnie, 7 października 2016 r. przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, odbyła się uroczysta przysięga wojskowa elewów III turnusu służby przygotowawczej.

cspi3790

102 ochotników złożyło uroczyste ślubowanie na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia. Gospodarzem uroczystości był pełniący obowiązki Komendanta Portu Wojennego, zastępca komendanta – szef sztabu kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI. W uroczystości udział wziął Dowódca 3. Flotylli Okrętów, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Gdynia, przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych, zaprzyjaźnionych z KPW Gdynia, duchowieństwo oraz najbliżsi żołnierzy służby przygotowawczej.

Uroczystość rozpoczął meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi, złożony Dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandorowi Krzysztofowi JAWORSKIEMU przez zastępcę komendanta – szefa sztabu KPW Gdynia. Podczas podniesienia flagi państwowej, żołnierze odśpiewali hymn państwowy. Po powitaniu gości nastąpił najważniejszy moment – złożenie przysięgi wojskowej.

cspi3853

cspi3908

Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Komendy Portu Wojennego Gdynia dostąpili wyróżniający się w szkoleniu elewi:

–    mar. elew Artur KWIECIŃSKI,
–    mar. elew Piotr MASTALERZ,
–    mar. elew Łukasz GRABOWSKI,
–    mar. elew Paweł WIESIOŁEK.

cspi3958

Po przysiędze najmłodszym żołnierzom gdyńskiej komendy błogosławieństwa udzielili dziekani Marynarki Wojennej – ks. kmdr Artur Zielepucha oraz ks. por. Piotr Listopad.

cspi4003

Pełniący obowiązki Komendanta Portu Wojennego, kmdr por. Jarosław WYPIJEWSKI zwracając się do żołnierzy składających przysięgę podkreślił znaczenie dzisiejszej uroczystości, będącej początkiem jakże odpowiedzialnej żołnierskiej służby. Podziękował także rodzicom i najbliższym za trud wychowania oraz cierpliwość w niełatwym czasie rozłąki.

cspi3936W imieniu rodziców składających przysięgę elewów glos zabrała Pani Iwona KOPIEC, która złożyła serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w proces szkolenia i adaptacji żołnierzy służby przygotowawczej.

cspi4033

Wyróżniający się elewi odebrali z rąk komandora Krzysztofa JAWORSKIEGO i kmdr por. Jarosława WYPIJEWSKIEGO podziękowania za wzorowo pełnioną dotychczas służbę oraz pamiątkowe miniatury sztandaru KPW, a ich rodzice i najbliżsi pamiątkowe plakiety z logo KPW oraz listy gratulacyjne.

cspi4057

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i Orkiestry Marynarki Wojennej.

cspi4116

Tekst – źródło: http://kpwgdynia.wp.mil.plzajrzyj tu – kliknij
Zdjęcia: Cezary Spigarski

Należy też podać więcej szczegółów związanych z tym wydarzeniem – tu skorzystam z materiału prasowego nadesłanego wcześniej przez oficera prasowego 3 Flotylli Okrętów, kapitana Przemysława Płoneckiego:

„Ochotnicy pochodzący z całej Polski, 6 września br. rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze. Ćwiczenia odbywają się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia, a dokładnie na militarnych obiektach Punktu Bazowania w Helu. Służba przygotowawcza została podzielona na dwa okresy: szkolenie podstawowe, które potrwa 3 miesiące oraz szkolenie specjalistyczne, które potrwa miesiąc. Szkolenie podstawowe to przede wszystkim regulaminy i musztra, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, szkolenie ogniowe, taktyka, a także budowa i eksploatacja podstawowego sprzętu wojskowego. Podczas drugiej części ćwiczeń żołnierze będą szkolili się w różnych specjalnościach, w zależności od zgłaszanych potrzeb z jednostek wojskowych. Szkolenie przygotowawcze zakończy się 23 grudnia.

Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji ochotników do zawodowej służby wojskowej. W ćwiczeniach biorą udział mężczyźni, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej. Głównym celem szkolenia przygotowawczego jest sprawdzenie, którzy ochotnicy nadają się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi żołnierzami dowódcy jednostek wojskowych podpiszą kontrakty do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nadane zostaną im również przydziały kryzysowe. Ochotnicy, z którymi nie zostaną podpisane kontrakty do NSR, stają się żołnierzami rezerwy i stanowią zasoby rezerw osobowych na potrzeby obronne naszego kraju.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Komenda Portu Wojennego Gdynia przeprowadziła tym roku trzykrotnie szkolenie ochotników do służby wojskowej.”

Previous

90 lat najstarszej w Polsce stoczni. Nie boimy się wyzwań - rozmowa z Zarządem Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

Next

Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Morskiej w Gdyni

Zobacz również