Były prorektor ds. morskich, obecny pełnomocnik rektora ds. morskich oraz dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka został rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020. Wyboru dokonano większością głosów.

12 kwietnia br., w wyborach nowego rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, startowało czterech kandydatów: dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM, dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nadzw. AM, dr inż. kpt. ż. w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM oraz dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM.

Rektor elekt Akademii morskiej w Szczecinie, dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM

Rektor elekt jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego AM w Szczecinie, po studiach został pracownikiem swojej macierzystej uczelni. W kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. morskich, następnie dyrektorem Instytutu Nawigacji Morskiej Wydziału Nawigacyjnego oraz pełnomocnikiem rektora ds. morskich (do chwili obecnej). W 2004 powołany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na członka komisji egzaminacyjnej ds. kwalifikacji na stanowiska oficerskie, dwa lata później powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej na członka zespołu do Spraw Biało-Czerwonej Bandery.

Podstawowy obszar jego zainteresowań naukowych to m.in. modelowanie symulacyjne ruchu statku budowane w oparciu o badania rzeczywiste oraz modelownie ryzyka w transporcie morskich. Jest autorem m.in. metod wymiarowania akwenu w oparciu o teorię ryzyka, metod obliczania skutków awarii występujących w transporcie morskim.

Efekty swoich badań wykorzystywał w licznych projektach naukowo-badawczych dot. inżynierii ruchu morskiego. Szereg z nich zostało wykorzystanych do projektowania akwenów portowych, dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych oraz podczas definiowania parametrów techniczno eksploatacyjnych statków. Jednym z jego głównych osiągnięć o charakterze aplikacyjnym jest zastosowanie teorii ryzyka w modelowaniu akwenu portowego do optymalizacji falochronu osłonowego terminalu LNG w Świnoujściu.

Bogna Bartkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Akademii Morskiej w Szczecinie

Previous

Zawiszą Czarnym w OnkoRejs

Next

Gdańsk nie zwalnia tempa - podsumowanie I kwartału 2016 roku

Zobacz również