17 maja 2016 w Sali Senatu AMG o godz.9:00, pomiędzy Rolls-Royce Polska oraz Akademią Morską w Gdyni (AMG) podpisana została umowa / porozumienie o współpracy w celu doskonalenia procesu kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych poprzez dostosowanie programów kształcenia do potrzeb przemysłu.

Współpraca, która połączy jedną z największych na świecie firm dostarczającą zintegrowane systemy zasilania oraz systemy napędowe z największą uczelnią morską w Polsce stanowi ofertę jednakowo atrakcyjną dla studentów, jak i przemysłu. Uczelnia i Wydział wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych i modyfikując programy kształcenia tak, aby maksymalizować szanse swoich absolwentów na rynku pracy, realizują własne cele strategiczne.

CSPI0917

Studenci AMG otrzymają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w międzynarodowej korporacji Rolls-Royce, a najlepsi szanse na stałe zatrudnienie. Współpraca obejmie ponad to zaangażowanie praktyków w osobach pracowników Rolls-Royce przy prowadzeniu zajęć, ustalaniu tematyki prac dyplomowych oraz ich realizację, organizowanie wizyt studyjnych i warsztatów w firmie Rolls-Royce, wspólne akcje promocyjne a także – przygotowanie studentów do efektywnego poszukiwania pracy poprzez uświadamianie zasad stosowanych w procedurach aplikacyjnych i rozmowach kwalifikacyjnych.

Firma Rolls-Royce jest jednym z wiodących dostawców silników lotniczych dla dużych samolotów cywilnych oraz odrzutowców korporacyjnych. Zajmuje drugie miejsce wśród dostawców silników dla przemysłu obronnego na świecie. Ma stabilną pozycję w przemyśle morskim, gdzie projektuje statki i zintegrowane systemy napędowe. Jej obecność w cywilnym przemyśle nuklearnym ciągle rośnie, dzięki umiejętnościom i wiedzy zdobytym w ciągu 50 lat produkcji systemów napędowych do statków podwodnych. Należąca do Rolls-Royce marka MTU jest znana z produkcji silników dużej prędkości stosowanych w tak zróżnicowanych produktach, jak lokomotywy i luksusowe jachty.

CSPI0947
Umowę podpisali – ze strony Rolls Royce: James Roberts Wiceprezes Marine Services (na Europę i Afrykę) oraz Damian Borkowski Dyrektor Personalny (z lewej), a ze strony Akademii Morskiej: Rektor profesor dr hab. inż. Piotr Jędrzejowicz i Dziekan Wydziału Mechanicznego profesor dr hab. inż. Adam Charchalis

Firma wspiera swoich klientów poprzez siatkę biur, fabryk oraz centrów serwisowych na całym świecie. Rolls-Royce jest obecny w Polsce w trzech lokalizacjach: główna siedziba firmy znajduje się w Gniewie, gdzie produkowane są urządzenia morskie. Poza tym w Gdyni prężnie działa Morskie Centrum Serwisowe, a w Krakowie rozwija się Centrum Usług Wspólnych, specjalizujące się w zakupach. Działalność Rolls-Royce w Polsce jest skupiona na przemyśle morskim.

Rolls-Royce prowadzi wiele aktywności, które mają na celu przyciągnięcie utalentowanych pracowników do firmy. Firma proponuje absolwentom programy stażowe, podczas których świeżo upieczeni pracownicy mają okazję dogłębnie poznać firmę i rozwinąć się w wybranym przez siebie kierunku. W Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, Rolls-Royce po raz ósmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat został wybrany najbardziej pożądanym pracodawcą wśród absolwentów kierunków inżynierskich.

* * *

O Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni jest największą i najstarszą akademicką uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie, kształcącą nieprzerwanie od 1920 roku oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla lądowego zaplecza gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego. Obecnie kształci blisko 6 tysięcy studentów.

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni kształci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyszłych oficerów mechaników marynarki handlowej – wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych(zgodnie z Konwencją STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w zakresie: technologii remontów i inżynierii eksploatacji instalacji.

Kształceniem studentów zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Wydział zatrudnia 101 osób: m.in. 19 profesorów, w tym 2 tytularnych, 18 adiunktów i 11 asystentów. Wśród pracowników Wydziału 19 posiada dyplomy morskie i świadectwa pozwalające na pełnienie funkcji oficerskich na statkach marynarki handlowej.

Wydział składa się z czterech katedr: Katedry Podstaw Techniki, Katedry Fizyki, Katedry Siłowni Okrętowych i Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów. Jest pierwszym wydziałem wyższej uczelni w Polsce, który uzyskał i posiada certyfikat jakości ISO 9001, zarejestrowany przez The International Certification Network – IQNet, potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

W 2001 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.

Misją Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej.

Wysoką jakość kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn potwierdza bardzo dobra ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Tomasz Degórski, Rzecznik prasowy AM

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Pierwsza klasyfikacja Pucharu 90-lecia Gdyni

Next

Żagle na maszt

Zobacz również