21 lipca br. w siedzibie Det Norske Veritas w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6E odbyło się Spotkanie Informacyjno-Promocyjne (ang. Information & Promotion Meeting – IPM) Polskiego Związku Zarządców Statków. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Zarządu – Ireneusza Kuligowskiego (Green Management Sp. z o.o.), który przedstawił rezultaty ostatnich spotkań Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa (15.06 i 19.07) oraz potencjalne szanse wynikłe z przynależności PZZS i APMAR do grupy doradców tego zespołu.

CSPI6046

Następnie członek Zarządu –Piotr Masny przedstawił tematy dyskusji na panelu „Ship Management” na nadchodzącym Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni (14 października b.r.) – „Ship Management as seen from international perspective” oraz „Chances, barriers and ways of development – is there room for innovative solutions?”. Sekretarz Związku, Radosław Stefaniak przedstawił nadchodzące działania Związku w zakresie promocji – m.in. na targach SMM Hamburg oraz możliwości sponsorowania nagród dla najlepszych studentów uczelni/akademii morskich. Dariusz Jellonek (V Ships (PL) Sp. z o.o.) przedstawił założenia konferencji V Group, która odbędzie się 18 października b.r.

CSPI6087

Część informacyjną spotkania zwieńczyły prezentacja „Rola dronów w inspekcji statku” p. Tomasza Olędzkiego (DNV GL)

CSPI6139

oraz wręczenie dyplomów za pomoc przy organizacji studiów podyplomowych „Modern Ship Management” na Akademii Morskiej w Gdyni. Nagrody wręczono: Ireneuszowi Kuligowskiemu (Green Management sp. z o.o.), Piotrowi Masny (Seatrans Ship Management Poland sp. z o.o.) oraz Inacio Golebskiemu (DNV GL).

CSPI6200
Nagrody wręczał dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński, profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej w Gdyni

Część promocyjną spotkania rozpoczęła prezentacja Gości Specjalnych IPM – Michaela Thorup Kruse oraz Anny Pionki z JOTUN Polska Sp. z o.o. – znanego na całym świecie producenta farb.

Prezentację kończącą wygłosili natomiast Jerzy Pietrzak i Jacek Jażdżejewski z firmy NED Project Sp. z o.o. – wsławionej m.in. udziałem w podniesieniu liniowca „Costa Concordia”.

CSPI6262
Jerzy Pietrzak (z prawej) i Jacek Jażdżejewski

Spotkanie zakończyło się w kantynie DNV GL na 1 piętrze. IPM-y odbywają się co kwartał i mają za zadanie kształtowanie platformy wzajemnej wymiany poglądów, informacji i promocji pomiędzy zarządcami statków i członkami wspierającymi (tj. AHB Service sp. z o.o., NET Marine sp. z o.o.) a innymi podmiotami gospodarczymi, organami administracji i organizacjami działających w obrębie polskiej gospodarki morskiej. Celem strategicznym PZZS jest bowiem utworzenie Pomeranian Ship Management Center – unikalnego w skali europejskiej centrum zarządzania statkami, swoistego „Singapuru Bałtyku”.

Radosław Stefaniak

Zdjęcia: Radosław Stefaniak i Cezary Spigarski

Previous

Polacy zdominowali podium w windsurfingowych mistrzostwach Europy w Sopocie

Next

W EPG powstaną platformy na farmę Arkona

Zobacz również