Praktycznie już od 24 czerwca można było w Gdyni przyglądać się z bliska zacumowanym przy Nabrzeżu Prezydenta okrętom Marynarki Wojennej. Przy kei cumowały: trałowiec ORP „Wigry”, okręt rakietowy ORP „Grom” oraz okręt podwodny ORP „Sęp”. Można było na nie wchodzić, dotykać i przyjrzeć się z bliska.

CSPI8266

Natomiast 26 czerwca – ostatni dzień Święta Morza – to tradycyjnie obchodzone, zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, Święto Marynarki Wojennej. I tutaj po uroczystościach wewnętrznych w Porcie Wojennym, święto przenosi się zawsze do Gdyni, stanowiąc barwnie i patriotycznie przez całą Gdynię i jej gości obchodzone wydarzenie.

CSPI0392

Pierwszym też elementem je rozpoczynającym jest złożenie meldunku, niegdyś dowódcy Marynarki Wojennej, obecnie, od kilku lat Inspektorowi MW. Tego roku meldunek składał dowódca 3 Flotylli Okrętów komandor Krzysztof Jaworski, a odbierał kontradmirał Mirosław Mordel – znaczy właśnie Inspektor MW.

CSPI0396

Chwilę później przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt powędrowała flaga nasza narodowa, a dalej nastąpiła uroczysta zmiana wart przy Płycie Marynarza Polskiego i towarzyszących jej pomnikach: W Hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej oraz Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z cumującego przy Nabrzeżu Pomorskim ORP „Błyskawica” rozległo się 21 salw armatnich dobitnie obwieszczających święta czas.

CSPI0428

CSPI0465

CSPI0549
Kontradmirał Mirosław Mordel oraz komandor Krzysztof Jaworski udekorowani zostali medalami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Odbyły się okolicznościowe przemówienia i tradycyjne złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod Płytą Marynarza oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej.

CSPI0592

CSPI0788
Oficjalne uroczystości zakończyła parada

Absolutną niespodzianką, jednocześnie zasadniczym novum po raz pierwszy w Gdyni prezentowanym, stał się pokaz musztry paradnej. Oglądany z wielką przyjemnością i nagradzany owacyjnymi brawami przez wszystkich obserwatorów.

CSPI0835

Tegorocznym obchodom towarzyszył też festyn rodzinny przy klubie MW „Riwiera”, a z plaży można było obserwować pokazy ratownictwa.

CSPI1074

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Pierwsi uczestnicy Gdynia Doublehanded Yachtrace już na mecie

Next

Baltic Sail właśnie rozpoczęte

Zobacz również