Akcentem tradycyjnie już rozpoczynającym Święto Morza w Gdyni jest złożenie wiązanki kwiatów na wodach Zatoki Gdańskiej. Ten symboliczny gest jest kierowany przez organizatorów tego święta ku ludziom, którym nie dane było z morza powrócić i wszystkim ludziom morza, których już między nami nie ma. Tego roku przedstawiciele władz Miasta Gdyni, Ligi Morskiej i Rzecznej, Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni oraz Administracji Morskiej o godz. 10.00, 24 czerwca br. wyruszyli statkiem hydrograficznym Urzędu Morskiego „Tucana” aby wieniec z biało-czerwoną szarfą i dedykowanym podpisem „Tym, co odeszli na wieczną wachtę” na wodzie złożyć. O duchowy aspekt przedsięwzięcia zadbał Duszpasterz Ludzi Morza ks. Edward Pracz.

CSPI8297
Od lewej: prezes PoZŻ Bogusław Witkowski, prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzeja Królikowski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni – Joanna Zielińska, kpt. ż. w. Stefan Wysocki, ks. Edward Pracz, prezes PTN, profesor kpt. ż. w. Daniel Duda
CSPI8340
Wieniec do wody – z rąk Andrzeja Matulewicza z Urzędu Morskiego i kapitana „Tucany” Jarosława Przyborowskiego

Cezary Spigarski

Previous

Chrzest statku naukowo-badawczego "Oceanograf"

Next

U księdza Edwarda Pracza morska msza

Zobacz również