…czyli spotkanie przy śniadaniu, na specjalne zaproszenie skierowane do trójmiejskich mediów.

cspi1886Drugi miesiąc pełniący swą w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. najwyższą funkcję Adam Meller, postanowił odbyć spotkanie poświęcone najbliższej przyszłości gdyńskiego portu i podyskutować na ten temat z przedstawicielami mediów.

cspi1884

Proszone śniadanie odbyło się w gabinecie Prezesa 21 września br. Rolę gospodarzy, oprócz Adama Mellera pełnili też Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Infrastruktury i Mariusz Karbowski – Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Działu Zarządzania Projektami Unijnymi.

Wydawać by się mogło, że i tak wszystko już o planach portu wiemy, że niejednokrotnie po konferencjach prasowych organizowanych przez poprzednie kierownictwo, publikowane na ten temat informacje dotarły już w każde zainteresowane miejsce. Jednak to nie jest tak do końca. Plany ulegają modernizacji, zmieniają się z różnych przyczyn terminy rozpoczęcia i realizacji inwestycji, przybywają nowe projekty.

2016-08-26_fot-t-urbaniak-022Jednym z pierwszych pytań, które podczas spotkania padły w dość sporej ilości, było o stan działań związanych z budową nowego terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim – dedykowanego armatorowi Stena Line. Gra idzie o planowane powiększenie jego potencjału przewozowego. Jest to bezpośrednio związane z realnym rozwojem i zainteresowaniem przewozami do Karlskrony coraz większej ilości chętnych pasażerów, jak również rozwijających się kontaktów biznesowych. Armator zamierza wycofać z tej linii znane nam wszystkim, polskiego pochodzenia promy „Stena Spirit” i „Stena Vision”, które stają się zbyt małymi w stosunku do potrzeb jednostkami. Żeby taką wymianę planować, potrzebny jest większy terminal, który mógłby obsługiwać promy nawet do długości 240 metrów (takie jednostki, będące w posiadaniu Stena Line, po modernizacjach byłyby przesunięte z innych europejskich linii przewozowych). Trzeba tu jeszcze dodać, że koncepcje powstały, jednak Zarząd Portu czeka jeszcze na potwierdzenie ze strony armatorskiej czy takie zmiany na pewno zajdą – w najbliższym czasie dojdzie do spotkania z szefostwem Stena Line. Jest to ważne z punktu widzenia projektu dotyczącego wielkości i ustawienia rampy, która musi być dopasowana do konkretnego typu promu. Jak powiedział prezes Adam Meller, nic już nie stoi na przeszkodzie, aby z początkiem 2017 roku rozpocząć prace budowlane, związane choćby z przygotowaniem infrastruktury na Nabrzeżu Polskim.

cspi1898

Na dzisiaj wstępne (z podkreśleniem tego słowa), jak dodał Mariusz Karbowski, oszacowanie kosztów budowy tego terminalu oscyluje w granicach 155 mln złotych i mimo, iż teraz dedykowany jest Stena Line, to wcale nie wyklucza możliwości korzystania z terminalu przez innych operatorów promowych – zaplecze będzie przygotowane, pozostaje tylko bieżąca kwestia dopasowań ramp. Wstępnie też przyjmuje się założenie ukończenia jego budowy ok. połowy 2018 roku. Generalnie rozpoczęcie prac, m.in. w wyniku uzgodnień urzędowych, konieczności zaplanowania przebudowy infrastruktury drogowej – dojazdowej do terminalu (warunek Miasta Gdynia) jest na dzisiaj opóźnione o prawie rok. Fakt pozostaje faktem – dotychczasowy terminal, po oddaniu nowego ulegnie prawdopodobnie likwidacji (może przyjmować promy do długości 190 m), a to z kolei przyczyni się do powstania większego zaplecza składowego dla ładunków kontenerowych.

cspi1895

Wynikła też sprawa dla portu w Gdyni na dzisiaj bardzo priorytetowa. Mowa o planowanym jeszcze na jesień roku bieżącego rozpoczęciu prac związanych z powiększeniem Obrotnicy nr 2 – o planach tych informowaliśmy w styczniu 2014 roku – kliknij tu, niemniej pewne dane obecnie uległy modernizacji. Wówczas planowano obracanie statków do 384 metrów długości. Dzisiaj mówi się o możliwości obrócenia w 480 metrach tej samej średnicy statków do 400 m długości i zanurzeniu do 15 m. Trochę mnie to nurtowało – 16 metrów różnicy dla tak dużych jednostek to nie jest nic takiego i ma znaczenie. Wyjaśnił to dyrektor Leszek Jurczyk – otóż użyty wówczas współczynnik przeliczeniowy zależności średnicy obrotnicy do długości statku wynosił 1,6.

cspi1905

Obecnie jest on uznawany za przestarzały – zarząd wystąpił więc do ministerstwa o zmianę na 1,2; i taką zgodę uzyskał. Nie bez podstaw – wszystko w oparciu o analizę nawigacyjną, analizę falowania, symulacje komputerowe. Będzie to wymagać też holowników o większej mocy, wykorzystania statkowych sterów strumieniowych. W planie jest budowa systemu monitorującego na nabrzeżach, a dającego bardzo dokładny obraz obracania się danego statku, widoczny m.in. na urządzeniach mobilnych, co zasadniczo ułatwi pracę pilotów wprowadzających te największe statki.

cspi1893

Prezes Adam Meller dodał jeszcze, że: „obrotnica to nasze oczko w głowie” – nic dziwnego, według portowych planów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku Port w Gdyni ma stać się drugim w Polsce głębokowodnym portem kontenerowym. Oczywiście takie założenie nie zakłada przebudowy samej obrotnicy. Aby te prace rozpocząć trzeba jeszcze przestawić dok należący do Stoczni Marynarki Wojennej w inne miejsce – wymagające kolejnych nakładów finansowych związanych z pogłębieniem (do 16 m) i budową praktycznie nowej wnęki dokowej dla doku pływającego, wraz z całą infrastrukturą instalacji wykorzystywanych w jego pracy. Poprawi to oczywiście stan posiadania SMW… W planowanych wydatkach rzędu 110 mln złotych w tym etapie, samo przeniesienie i budowa nowego miejsca dla doku szacowana jest na 60-70 mln… Kosztowo sprawa kontrowersyjna i dyskusyjna, ale na inne rozwiązanie nie wyraża zgody Stocznia MW…

685x484-files-przyszle_projekty_eu-projekty_pl

W kolejnych fazach tego projektu jest pogłębienie akwenów wewnątrzportowych do 16 metrów, przebudowa nabrzeży przyległych do Kanału Portowego i poszerzenie wejścia wewnętrznego – tutaj była mowa o planach skrócenia pirsu wykorzystywanego przez Marynarkę Wojenną naprzeciwko Ostrogi Pilotów (czekają tu w kolejce rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej). Nie można podjąć prób wycięcia całego pirsu (falowanie wewnątrz basenu portowego), ale na tyle aby stworzyć przejście szerokości 140 metrów – w każdym razie rozmowy nie będą łatwe. Do tego wszystkiego będzie powiększony do 280 metrów i pogłębiony do 17 m (siłami i środkami Urzędu Morskiego) zewnętrzny tor podejściowy.

cspi0526Tak to port gdyński stworzy warunki i da możliwości, jednak w gestii dzisiejszych właścicieli dwóch gdyńskich terminali kontenerowych (w trakcie naszego spotkania dało się usłyszeć o planowanym połączeniu tych firm GCT i BCT – są w trakcie rozmów)

2016-08-26_fot-t-urbaniak-062

będzie przyciągnięcie do tego miejsca armatorów operujących tak dużymi jednostkami. Zadanie niełatwe, szczególnie, że już dzisiaj wielki gracz z Gdańska, Deepwater Container Terminal wysyła zaproszenia, na planowane 24 października br. wielkie otwarcie drugiego głębokowodnego terminalu kontenerowego T2. W każdym razie na cały projekt do wydania czeka ok. 660 mln złotych brutto – ku chwale Gdyni, która przecież stała się miastem dzięki sejmowej uchwale z 23 września 1922 roku w sprawie budowy portu w okolicach wioski Gdynia na Pomorzu.

Zadałem też z ciekawości, a może trochę z sentymentu (zajrzyj tu – kliknij) pytanie dotyczące Nabrzeża Rumuńskiego, gdzie zbudowano kosztem 20 mln złotych specjalną rampę do obsługi czterech statków typu Ro-Pax armatora Finnlines. Armator ten w czerwcu 2009 roku otworzył w Gdyni po raz pierwszy (zajrzyj tu – kliknij) połączenia z Helsinkami i Travemünde, aby po kilku latach wycofać się z tej koncepcji. Dzisiaj rampa nie ma wykorzystania – trochę szkoda, ale jak powiedzieli nasi rozmówcy – armatorzy co jakiś czas zmieniają zdanie i swoje koncepcje – zawsze jest nadzieja na powrót, tym bardziej, że mniejsze jednostki tej firmy dalej odwiedzają Gdynię.

Ciekawiło mnie też czy istnieją koncepcje zakupu dodatkowych terenów dla portu – tu z myślą o terenach należących do Stoczni Remontowej NAUTA S.A., zarządzanych przez jej spółki zależne Waterfront Północ sp. z o.o. i Waterfront Południe sp. z o.o. (ubiegłoroczna transakcja zakupu części tych terenów – kliknij tu). Okazało się, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania zarządów obu firm w tej sprawie. Wydaje się, że będzie jeszcze o co pytać… :)

Spotkanie trwało dwie godziny, pytań było sporo, momentami trudno było dojść do głosu, ale każde pytanie znajdowało swoją rzetelną odpowiedź. Gospodarze uwijali się przy mapie, szczegółowo wyjaśniając zamierzenia portu na najbliższe lata. Oczywiście nowy Zarząd ma na uwadze i zakłada spotkania z przedstawicielami mediów opisujących zdarzenia w naszej gospodarce morskiej, w zasadniczo większej na nich dziennikarskiej obecności.

Podsumowując skorzystam z nadesłanego materiału prasowego, który omawiane podczas spotkania tematy ubiera w cyfry (miliony cyfr) – poniżej.

Tekst: Cezary Spigarski

 

(…) Realizacja wymienionego strategicznego przedsięwzięcia daje Gdyni szansę na status portu głębokowodnego współczesnych czasów. To warunek niezbędny dla pozostania w ścisłej czołówce kontenerowych portów Morza Bałtyckiego. Projekt całościowo (również w części realizowanej przez Urząd Morski) zgłoszony został do dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednak pamiętać należy, że w przypadku pozyskania środków unijnych, wkład własny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do finansowania tej inwestycji, wyniesie około 182 mln zł. Jeśli dodać do tej kwoty ok. 87 mln zł przewidywanego wkładu własnego dla kolejnych projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 (tj. Budowa publicznego terminalu promowego, Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części portu Gdynia) otrzymujemy łączną kwotę blisko 270 mln zł wydatków niezbędnych dla realizacji projektów unijnych w gdyńskim porcie.

Do dofinansowania unijnego aspiruje również budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków za ponad 22 mln zł. Tu wkład własny ZMPG-a S.A. wyniósłby ok. 8-9 mln zł.

Port to jednak nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę Zarząd Portu ma szansę pozyskać środki unijne. Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ – południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe – magazyny, zasobnie i place.

cspi8807Są wśród nich projekty już realizowane, bądź planowane do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat, zwiększające i unowocześniające potencjał składowy portu. Wśród nich należy wyróżnić między innymi będące na ukończeniu zasobnię na ładunki masowe przy Nabrzeżu Francuskim za 15,5 mln zł oraz magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23 za 9 mln zł.

cspi0602Z kolei w perspektywie do końca 2018 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu wzrośnie o kolejny magazyn wysokiego składowania (ok. 11.600 m2 powierzchni) w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej, który wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około 36 mln zł netto, oraz o planowany do budowy, na terenie odkupionym od stoczni Nauta, następny magazyn zbóż i pasz za około 26 mln zł netto. Perspektywa kolejnych lat to mające powstać na terenach rozwojowych w zachodniej części portu (za Estakadą Kwiatkowskiego) ok. 20 ha łącznej powierzchni nowych placów składowych na potrzeby obsługi ładunków kontenerowych. Koszt ich budowy szacowany jest na ok. 85 mln zł netto.

W drugim etapie rozbudowy potencjału magazynowego na terenie portu zachodniego (tj. przy ulicy Kontenerowej i Logistycznej) planowane są też kolejne 3 hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m2, które wg wstępnych przewidywań mogą pochłonąć ok. 100 mln zł. Ich realizacja to jednak nieco dalsza perspektywa, zależna zarówno od zapotrzebowania na tego typu powierzchnie, jak i dostępności terenów obecnie wykorzystywanych na inne funkcje.

W roku 2015 ZMPG-a S.A. zakończył realizację przyjętej w 2003 roku strategii z programem inwestycyjnym o wartości ponad miliarda złotych. Aktualna Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 zdolność przeładunkowa portu wyniesie ok. 44,5; a przeładunki 32 miliony ton, w tym 2/3 będą stanowiły przeładunki drobnicy skonteneryzowanej i ro-ro, a 1/3 ładunki masowe.

Nie będzie to możliwe bez realizacji przedstawionego programu inwestycyjnego, którego łączna wartość szacowana jest na około 1 miliard złotych.

Nawet tak wielkie koszty można uznać za uzasadnione, biorąc pod uwagę znaczenie portów morskich dla handlu i gospodarki narodowej. W niedawno opublikowanym raporcie firmy Actia Forum można przeczytać: „porty morskie odpowiadają za tworzenie lub funkcjonowanie w gospodarce narodowej (2015 rok) 42 tysięcy przedsiębiorstw, 227 tysięcy miejsc pracy, 30,5 mld zł wartości dodanej brutto i 19,2 mld zł przychodów budżetowych”. Port Gdynia ma i będzie miał swój niemały udział w tych wielkościach.

Tekst: Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak i Cezary Spigarski

* * *

2016-08-02_fot-t-urbaniak-055

Adam Meller

Absolwent Politechniki Gdańskiej – Wydziału Budownictwa Lądowego. Ukończył również prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów podyplomowe studium w zakresie zarządzania i marketingu. W latach 1989-1990 kierownik działu remontowo-budowlanego w gdyńskiej firmie Elektron Sp. z o.o. Po raz pierwszy karierę zawodową związał z gdyńskim portem w latach 90-tych (1990-1998) – najpierw jako kierownik wydziału inżynieryjno-budowlanego, potem jako kierownik działu nadzoru remontów i z-ca dyrektora ds. technicznych. Po rozstaniu z portem pracował w Niemczech jako kierownik kontraktu budowlanego. Następnie, jako Prezes Zarządu w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. Gdańsk, doprowadził do wprowadzenia spółki na parkiet warszawskiej Giełdy. W ostatnich latach (tj. od końca roku 2008 do chwili objęcia stanowiska w ZMPG-a S.A.) Prezes Zarządu/Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. w Gdyni, jednocześnie Dyrektor Zarządzający ds. Usług Administracyjnych w Towarzystwie Zarządzającym SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo- akcyjna w Gdyni. Były członek kilku Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Odznaczony brązowym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta RP p. Lecha Kaczyńskiego.

1 sierpnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołany przez Radę Nadzorczą Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A na stanowisko Prezesa Zarządu spółki w zarządzie VI kadencji. Objęcie stanowiska nastąpiło z dniem 2 sierpnia 2016 r.

Previous

Mirosław Zemke, jacht HOBART i Jerzy Matuszak na Dancing Queen pierwsi na mecie!

Next

Stena Line zwiększa powierzchnię ładunkową na Morzu Północnym

Zobacz również