Energomontaż-Północ Gdynia dostarczy 30 platform zewnętrznych na morską farmę wiatrową Arkona, która powstanie na Bałtyku. W Gdyni ruszyła produkcja konstrukcji zamówionych przez Bladt Industries.

W ramach zlecenia EPG wykona konstrukcje o łącznej wadze 720 ton – pojedyncza platforma będzie ważyć około 24 t. Energomontaż miał już okazję wykonywać podobne konstrukcje platform zewnętrznych na farmy Baltic 2, Butendiek oraz Gwynt y Môr, jednak tym razem konstrukcje będą dużo cięższe niż platformy wykonane w latach poprzednich. Produkcja rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu.

Farma Arkona będzie zlokalizowana na Bałtyku, około 25 km na północ od wyspy Rugia. Uruchomienie platformy planowane jest na rok 2019. Energia wytwarzana przez wiatraki z farmy Arkona zaspokoi potrzeby energetyczne 400 000 gospodarstw domowych.

Energomontaż-Północ Gdynia już wielokrotnie dostarczał konstrukcje przeznaczone na morskie farmy wiatrowe (spółka uczestniczyła w projektach takich jak: London Array, Rodstand, Walney, Gwynt y Mor, Baltic 2 i Butendiek). Doświadczenie spółki w tej dziedzinie może zostać z powodzeniem wykorzystane w przyszłości, zwłaszcza w kontekście prognozowanego dalszego wzrostu branży morskiej energetyki wiatrowej.

* * *

Energomontaż-Północ Gdynia SA specjalizuje się w produkcji dla sektora offshore. Spółka ma w swym portfolio szereg projektów związanych z wykonaniem konstrukcji służących do wydobycia surowców z dna morskiego. EPG dostarczał konstrukcje na takie projekty jak: Moho Nord (podwodne konstrukcje do eksploatacji złoża ropy położonego 75 km od wybrzeży Konga), Helix Q5000 (prefabrykacja wieży na platformę interwencyjną do obsługi podwodnych odwiertów) czy Aasta Hansteen (prefabrykacja urządzeń do zamocowania platformy wydobywczej do pola gazowego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym).

Kontakt: press@mstfi.pl

Previous

Spotkanie Polskiego Związku Zarządców Statków

Next

Moduł z EPG w drodze do Danii

Zobacz również