Oparta na szkoleniu żeglarskim wymiana kulturalno-społeczna dzieci i młodzieży to najważniejszy cel współpracy pomiędzy województwem pomorskim a sycylijską gminą Ragusa. W czwartek 29 września, na zaproszenie Pomorskiego Związku Żeglarskiego, grupa włoskich żeglarzy rozpoczęła kilkudniową wizytę na Pomorzu.

Cel wizyty to zapoznanie się z infrastrukturą żeglarską w regionie i wymiana informacji o możliwości prowadzenia wspólnych działań oraz spotkania z przedstawicielami pomorskiego samorządu.

Pomysłodawczynią tego polsko-włoskiego przedsięwzięcia jest Krystyna Balewski Pawela, koordynatorka ds. współpracy zagranicznej Związku, która w listopadzie 2015 r. przedstawiła swój pomysł władzom Ragusy. Od tej pory, podczas kilku kolejnych spotkań przedstawicieli PoZŻ z tamtejszymi samorządowcami i żeglarzami opracowano wstępne założenia programu sportowo-edukacyjnego pod nazwą „North-South – One Sea”.

Jego najważniejsze założenia to organizacja w 2017 r. wakacyjnej wymiany dziesięcioosobowych grup dzieci z Pomorza i Sycylii. Program jest skierowany do młodych adeptów żeglarstwa w wieku od 7 do 10 lat. Uczestnicy będą mogli skorzystać m. in. z nauki pływania i kursu żeglarskiego (w klasie Optimist). Ponadto, uczestniczące w projekcie dzieci, będą uczyć się języka angielskiego, co ułatwi im wzajemną komunikację i pozwoli utrzymać relacje po zakończeniu wspólnie spędzanych żeglarskich wakacji.

Dzisiaj 29 września goście z Sycylii spotkali się w siedzibie PoZŻ w Gdyni z przedstawicielami Związku i Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Stronę włoską reprezentowali: Enza Di Raimodo kierująca przystania jachtową w Marina di Ragusa, Corrado Lorefice – specjalista do spraw bezpieczeństwo jachtów w porcie, Saverio Criscione – trener i założyciel szkoły żeglarskiej oraz Michele Nania – dziennikarz opisujący przedsięwzięcie w dzienniku „La Sicilia”. Stronę polską reprezentowali m.in. Bogusław Witkowski, prezes PoZŻ i Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marina di Ragusa może poszczycić się nowoczesną, największą na Sycylii przystanią jachtową, wybudowaną z funduszy unijnych i samorządowych (łączny koszt to 65 mln euro), dysponującą 800 miejscami dla jachtów, co stwarza doskonałe warunki do rozwoju żeglarstwa i szkolenia dzieci i młodzieży.

Oczekuję po naszej współpracy promocji żeglarstwa w naszym regionie, gdzie ten sport nie ma jeszcze zbyt dużych tradycji – powiedziała po spotkaniu Enza Di Raimodo. – Ale przede wszystkim liczę na popularyzację żeglarstwa wśród dzieci, zarówno w Polsce, jak i na Sycylii. Tworzymy szkołę żeglarską i ten rodzaj współpracy i wymiany partnerskiej jest dla nas bardzo interesujący. Sport jest bardzo ważny w rozwoju dzieci. Ponadto będzie to okazja do wspólnej edukacji, choćby nauki języka angielskiego, nawiązywania kontaktów. Robimy pierwszy krok w tym kierunki i stwarzamy kolejne możliwości do wspólnego działania.

W kolejnych dniach wizyty włoscy goście odwiedzą najważniejsze z żeglarskiego punktu widzenia miejsca w Pomorskiem, spotkają się z przedstawicielami lokalnych samorządów, odwiedzą kluby i szkoły żeglarskie. Wizyta zakończy się w sobotę kibicowaniem Błękitnej Wstęgi Zatoki Gdańskiej.

PoZŻ aktywnie rozwija kontakty zagraniczne. W ub. roku gośćmi Związku byli żeglarze ze Szwecji.

Dariusz Olejniczak

Zdjęcie: Tadeusz Lademann

 

Previous

„Burza w porcie” w Galerii Morskiej

Next

Port Gdańsk Ambasadorem Polskiej Gospodarki

Zobacz również