12 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00 na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów, połączona z rozstrzygnięciem dwóch konkursów: ABS Students Award 2015 pt. „Warto się uczyć” oraz REMONTOWA – dla najlepszych studentów Wydziału.

ulotka.cdr

Dla laureatów konkursów ABS funduje cztery stypendia po 2500 USD oraz oferuje możliwość stażu w Londynie i w Gdańsku, REMONTOWA Holding S.A., także nagrody pieniężne, możliwości stażu i zatrudnienia.

Od początku marca 2015 roku do końca marca roku 2016 WOiO wypromował łącznie 361 absolwentów, w tym 300 na studiach inżynierskich i 61 na studiach magisterskich. 240 osób ukończyło studia na kierunku Oceanotechnika, 79 na kierunku Transport, natomiast 42 osoby zostały absolwentami Energetyki. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba absolwentów ponownie wzrosła o 23% jak w poprzednim roku. 40% absolwentów studiów pierwszego stopnia ukończyło je w terminie regulaminowym, czyli w ciągu 7 semestrów. W ubiegłych latach odsetek ten wynosił kolejno 12%, 18%, 24% oraz 29% rok temu. Ponadto, liczba absolwentów względem liczby przyjętych na studia w tym roku akademickim już wynosi 72% (w ubiegłych latach: 31%, 36%, 58%, odpowiednio w 2012/13, 2013/14, 2014/15).

Uroczystość wręczenia dyplomów to także okazja, by podziękować najlepiej ocenionym przez studentów wykładowcom naszego Wydziału, opiekunom wydziałowych kół naukowych, a także innym osobom szczególnie zaangażowanym w jego rozwój.

Zapraszamy na uroczystość wszystkich zainteresowanych, studentów, doktorantów oraz pracowników.

M. H. Ghaemi

Prodziekan ds. kształcenia

Previous

USS Donald Cook w Gdyni

Next

Zobacz również