Bogusław Witkowski został ponownie wybrany na prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego. W Gdyni odbył się dzisiaj tj. 6 marca Sejmik sprawozdawczo-wyborczy Związku.

sejmik2016_01_2016_03_06_LTF

Bogusław Witkowski był jedynym kandydującym na stanowisko prezesa PoZŻ, które piastuje od 2012 roku. Na 49 obecnych na Sejmiku delegatów klubów zrzeszonych w Związku głosowało na niego 48.

Bardzo dziękuję za wybór – powiedział po ogłoszeniu wyników nowy prezes PoZŻ. – Przed nami kolejne cztery lata pracy, które mam nadzieję zapiszą się w historii pomorskiego żeglarstwa.

Delegaci wybrali również nowy Zarząd. Weszli do niego, poza Bogusławem Witkowskim, także: Edward Kinas, Leopold Naskręt, Łukasz Trzciński, Jakub Pankowski, Marek Wójcik, Sebastian Wójcikowski, Maciej Polański i Eugeniusz Ginter.

Podczas Sejmiku wybrano również Komisję Rewizyjną w skład, której weszli: Janusz Opioła, Zbigniew Tarała i Ryszard Włudzik.

Z kolei do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Bogdan Olszewski, Filip Lipski, Leszek Batko, Andrzej Lutomski i Marek Brągoszewski.

Nowe władze PoZŻ rządzić będą Związkiem do 2020 roku. PoZŻ zrzesza 50 klubów z terenu Pomorza, które skupiają 3 tys. żeglarzy.

PoZŻ jest jednym z najbardziej aktywnych związków żeglarskich w Polsce. Co roku organizuje kilkadziesiąt akcji i projektów w tym tak znane jak: „Pomorze na morze”, „Kino pod żaglami” czy Puchar Bałtyku Południowego. Żeglarze z Pomorza przodują we współzawodnictwie sportowym.

Za swoje zasługi Związek otrzymał od Ligi Morskiej i Rzecznej krzyż „Pro mari nostro”. Prezes Witkowski zaprezentował go delegatom podczas Sejmiku.

sejmik2016_03_2016_03_06_LTF

Źródło: www.zeglarski.info

Zdjęcia: Łukasz Głowala i Tadeusz Lademann