Ponad 140 firm z 15 krajów brało udział w XIV Bałtyckich Targach Militarnych BALT MILITARY EXPO, które odbywały się w Gdańsku w dniach 20-22 czerwca 2016 r. Targom towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO i – po raz pierwszy – wystawa Bezzałogowych Systemów Morskich, Powietrznych, Lądowych USEALS. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

CSPI6995
Prezes Zarządu MTG S.A. Andrzej Kasprzak

W imieniu organizatorów, licznych gości powitał Andrzej Kasprzak, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., który powiedział, że targi te są nierozerwalnie związane z morzem i wybrzeżem. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych i ratownictwa na morzu i lądzie. Targi organizowane są w ścisłej współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Inspektoratem Marynarki Wojennej. W tegorocznej edycji udział biorą czołowi producenci i dostawcy najnowszej generacji uzbrojenia, sprzętu oraz wyposażenia z Belgii, Danii, Francji, Holandii, Indonezji, Izraela, Kanady, Niemiec, Norwegii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii oraz Polski.

W imieniu ministra Antoniego Macierewicza, targi otworzył Bartosz Kownacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W swoim publicznym wystąpieniu powiedział m.in.: „Nowoczesne technologie i współpraca bilateralna polskich sił zbrojnych z zagranicznymi partnerami to ważne fundamenty strategii Ministerstwa Obrony Narodowej w procesie budowania i rozwijania zdolności do realizacji zadań wyznaczanych przez współczesny teatr działań militarnych. W szczególności odnosi się to do działań zlokalizowanych na akwenach morskich i terenach lądowych logistycznie z nimi związanych. Zróżnicowany i szeroki zakres tematyczny targów oraz obecność wielu znaczących uczestników sektora obronnego pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi ofertami wyrobów i sprzętu wojskowego. Udział w Targach stanowi wyraz zainteresowania problematyką dotyczącą nie tylko istnienia i funkcjonowania Marynarki Wojennej, ale również szeroko rozumianej obronności naszego państwa”.

Bartosz Kownacki, z naciskiem zaznaczył, iż odbudowa potencjału i modernizacja Marynarki Wojennej są ściśle powiązane z unowocześnieniem polskiego przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego oraz ich zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki przeznaczone na modernizację Marynarki Wojennej mogą stać się szansą dla zatrudnionych w sektorze gospodarki morskiej i przyczynić się do jego dynamicznego rozwoju, a także stanowić koło zamachowe dla rozwoju polskiej gospodarki.

Mówca zwrócił uwagę też na to, że targi te, koncentrując się na militarnej obronie i zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu i ochronie granic morskich, są okazją do skorzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających efektywne wykonywanie zadań na rzecz interesów naszego państwa na morzu. Międzynarodowy charakter tych targów sprzyja podejmowaniu i pogłębianiu współpracy także w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej, jak również kontaktów bilateralnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzajemnego, zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Leży to w interesie wszystkich użytkowników tych wód.

CSPI7101
Moment przecięcia wstęgi – symbolicznego otwarcia targów

CSPI7330

CSPI7146

CSPI7205
Targi odwiedziła Ambasador Filipin Patricia Ann V. Paez
CSPI7357
Na pytania dziennikarzy, związane z modernizacją Marynarki Wojennej i udziału w tym polskich stoczni odpowiadał podczas briefingu prasowego sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki. Zauważył, że obecnie jest duże zaangażowanie MON w sprawy bezpieczeństwa morskiego państwa, że przez ostatnie lata nie było to sprawą priorytetową, również z braku środków finansowych na realizację programów morskich…  Jak mówił, jest potrzeba wsparcia dla ogromnego potencjału polskich stoczni ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej – w rozumieniu zapewnienia stałych kontraktów – i jest ono w przededniu podjęcia konkretnych decyzji, które dotyczyć będą szeregu programów morskich. „Nie uczynimy tego bez współpracy międzynarodowej, ale musi ona być nastawiona na korzyści dla miejsc pracy, dla zakładów zlokalizowanych w kraju.” Wyraził nadzieję, że odbudowane zostaną możliwości w zakresie nie tylko produkcji, ale modernizacji, remontu sprzętu i serwisowania. Przedstawił wizerunek MON, jako dużego gracza na rynku międzynarodowym, w którym będą lokowane duże pieniądze w najbliższych latach. Powiedział też, że są plany budowy okrętów podwodnych, rozmowy trwają z kilkoma oferentami, pierwszy powinien wejść do eksploatacji za klika lat, ale nie będzie to pierwszy i ostatni, mowa jest o trzech, które mogą zbudować polskie stocznie, a nawet, jeżeli dojdzie do porozumienia z Norwegią (co jest teraz przedmiotem rozmów) efektem wspólnego zamówienia może być budowa sześciu, a nawet siedmiu w naszych stoczniach…
Fot. Włodzimierz Amerski 002
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu ratownictwa drogowego z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy – Odpowiedzialny: Komenda Miejska PSP w Gdańsku

BALT MILITARY EXPO to nie tylko targi, konferencje i wystawy, ale także widowiskowe pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Zatoki Gdańskiej i Morskiego Portu Gdynia nieopodal Skweru Kościuszki. Szczególnie atrakcyjnie prezentowała się dynamiczna akcja abordażu płynącego statku. Jej zadaniem, przy użyciu łodzi bojowych, było odbicie z rąk porywaczy zakładników. Miał też miejsce pokaz podjęcia poszkodowanego przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bez wątpienia jako szczególnie efektowną i niecodzienną atrakcję stanowiły prezentacje jednostek pływających Królewskiej Marynarki Wojennej Szwecji, Marynarki Wojennej Estonii, Marynarki Wojennej RP i Morskiego Oddziału Straży Granicznej zarówno na wodach Portu Gdańskiego i nabrzeżu Wolnego Obszaru Celnego w Gdańsku.

CSPI7806
Przy nabrzeżu WOC w gdańkim porcie: estoński niszczyciel min EML „Admiral Cowan”, szwedzki okręt podwodny HMS „Södermanland” – niestety można było jedynie w ograniczonym zakresie obejrzeć go od środka, lecz nie wolno było zabrać tego na zewnątrz :( i nasz ORP „Grom”
CSPI7388
Pokazy antyterrorystyczne i ratownictwa obserwował kontradmirał Mirosław Mordel – Inspektor Marynarki Wojennej (pierwszy z prawej), oczywiście z przekonaniem, że przybędzie nam w tej Marynarce Wojennej okrętów… :)
2016.06.20_fot. T. Urbaniak 021
Pokazy te, ze swojego stanowiska bojowego obserwował też Tadeusz Urbaniak … :)

Tradycyjnie już targom towarzyszył Konkurs o Nagrodę Grand Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, promujący produkty o najwyższej użyteczności dla Sił Zbrojnych RP i służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, charakteryzujące się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisja Konkursowa wyłoniła laureata Grand Prix oraz zdobywców trzech równorzędnych nagród – Bursztynowych Medalionów Targów. Swoje nagrody przyznają również: Minister Obrony Narodowej, Inspektor Marynarki Wojennej, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (Wyniki konkursów – zajrzyj tu – kliknij).

Fot. Włodzimierz Amerski 054
Dr inż. Andrzej Kilian – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Firma – zdobywca GRAND PRIX im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego za Podwodną platformę sensoryczną oraz Lauru innowacyjności w ochronie informacji

CSPI7898

Targi BALT MILITARY EXPO wizytowane są przez kadrę dowódczą i korpus oficerski Wojska Polskiego, formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, attaché wojskowych akredytowanych w Polsce oraz wysokiej rangi przedstawicieli zagranicznych, związanych z branżą militarną.

Włodzimierz Amerski

Zdjęcia: Tadeusz UrbaniakWłodzimierz Amerski i Cezary Spigarski (także komentarz)

* * *

CSPI8225

W ostatnim dniu targów miał miejsce krótki briefing prasowy posła Michała Jacha, na co dzień działającego w sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale także członka zarządu powołanej cztery lata temu Rady Budowy Okrętów (zebranie założycielskie odbyło się 30 listopada 2012 r.). Jak powiedział, Rada Budowy Okrętów jest stowarzyszeniem działającym społecznie, „a podjęła się kilka lat temu zmiany wizerunku i postrzegania Marynarki Wojennej.” Jak też stwierdził: „tu, w Trójmieście, wśród ludzi, którzy działają na rzecz MW, którzy pracują na rzecz MW, wśród marynarzy jest oczywiste, że Marynarka Wojenna jest potrzebna. Ale zapewniam państwa, i to wielokrotnie powtarzałem, że w Warszawie to już nie jest takie oczywiste albo przynajmniej nie było takie oczywiste…” Mówił, że dzięki wspólnym działaniom Rady Budowy Okrętów, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i MON w Sejmie RP już nie spotyka się z pytaniami dot. potrzeby posiadania przez Polskę Marynarki Wojennej. Wyraził też zadowolenie, że od tego roku posiedzenia RBO połączono z Targami Balt Military Expo, na których wyraźnie widać potencjał oraz innowacyjność naszych firm związanych z przemysłem zbrojeniowym.

Zapowiedział, że w ciągu kilku lat podpisane zostaną kontrakty, które zmienią oblicze naszej Marynarki Wojennej. Program modernizacji polskich sił zbrojnych, a w nim modernizacja MW ma oprócz stoczni, zaktywizować całe polskie zaplecze technologiczne. Jak powiedział: „Produkcja na rzecz sił zbrojnych pozwala na interwencjonizm państwowy, mamy zamiar z tego skorzystać, liczymy, że za kilka lat polski przemysł zbrojeniowy, w tym stoczniowy będzie liczącym się działem gospodarki.”

Odpowiadając na pytanie dziennikarskie, dotyczące PGZ (czy tylko ta grupa będzie w tej odbudowie uczestniczyć?) oraz dlaczego w programie odbudowy polskich stoczni głównym motywem ma być ulokowanie w nich od razu zadania najtrudniejszego, najbardziej skomplikowanego i bardzo kosztownego równolegle z odbudową potencjału, powiedział: „Polska Grupa Zbrojeniowa będzie głównym konsumpcjantem dla Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym również dla Inspektoratu Marynarki Wojennej. Czy powoli czy od razu? To zależy od tego, jak chcemy budować przyszłość.” Poseł Michał Jach powołał się na plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w którym stawia na bardzo ambitne i trudne zadania: „my nie chcemy powoli, powoli…, chcemy natomiast zmobilizować przede wszystkim cały potencjał intelektualny Polski, aby jak najszybciej postępował rozwój gospodarczy.” Mówił, że bardzo precyzyjnie w programie odbudowy policzono środki i wiadomo, skąd je uwolnić, i z tego tytułu stawia się na ambitne zadania. Zapowiedział, że rząd stworzy też plan kontroli tych ambitnych zadań, „aby nie powtórzył się casus „Gawrona” – to jest wielkie wyzwanie…

CSPI7937
Dzisiaj w PGZ jest ok. 60 spółek, wśród których znajduje się m.in. Stocznia Remontowa NAUTA S.A. oraz nagrodzony na targach ośrodek badawczo-rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wygląda na to, że w planach produkcji dla Marynarki Wojennej również wyżej wymienione firmy znajdą dla siebie zadania.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Puchar Prezydenta Sopotu - nagrody rozdane

Next

Wodowanie "Falami pisane 2"

Zobacz również