W minioną sobotę, 22 października 2016 roku, w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się XXVI Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. To szacowne Towarzystwo zajmujące się, jak to można wyczytać w jego statucie: „(…) inicjowaniem, prowadzeniem i popieraniem badań oraz popularyzacją wiedzy z zakresu nautologii, czyli historii rozwoju żeglugi, portów, handlu morskiego, budownictwa okrętowego, kultury morskiej i innych dziedzin związanych z morzem, a także wpływu tych czynników na kształtowanie się dziejów społeczeństw, szczególnie polskiego.” PTN powstało w 1957 roku i w przyszłym roku wypadnie mu święcić 60. rocznicę założenia. Posiada w swoim dorobku szereg publikacji naukowych, kilka lat temu wzięło pod swoje skrzydła serię wydawniczą „Księgi floty ojczystej”, w której także, jako Fundacja mamy swój niemały udział publikacyjny. PTN to również wydawca nieprzerwanie od roku 1957 ukazującego się czasopisma naukowego „Nautologia”, które osiągnęło już 153 numer.

Na wstępie doszło do złożenia kwiatów pod pomnikiem wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, gdzie z racji dość chłodnej aury, sprawnie dyrygował przebiegiem ceremonii Przewodniczący PTN prof. kpt. ż. w. Daniel Duda.

cspi6772

Profesor zajął się też chwilę później otwarciem i powitaniem gości.

cspi6817

Aby można było przystąpić do obrad – dokonano wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Dalszą część poprowadził już sędzia Witold Kuczorski. Rozpoczęto od nadania tytułów „Honorowy Członek PTN”, wśród honorowo przyjętych znalazł się nasz znany i uznany Ryszard Leszczyński – autor dwóch serii opracowanych z naukową precyzją, a poświęconych tragediom polskiej floty na morzach i oceanach świata: trzytomowego dzieła „Tragedie rybackiego morza” oraz czterotomowego „Ginące frachtowce” . Dodać też należy posiadacz świeżo obronionego tytułu doktorskiego (zajrzyj tu – kliknij).

cspi6844

cspi6887
Okolicznościową mowę wygłosił wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski

Dalej wręczone zostały kolejne wyróżnienia. Odznaczał Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał Związku. Krzyże przypadły w udziale profesorom Akademii Morskiej – dr. hab. Markowi Grzybowskiemu oraz Akademii Marynarki Wojennej – kmdr. Odznaczał Stanisław Władysław Śliwa – Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał Związku. Krzyże przypadły w udziale profesorom Akademii Morskiej – dr. hab. Markowi Grzybowskiemu oraz Akademii Marynarki Wojennej – kmdr. Wacławowi Morgaś. Dyplom z rąk prezesa PTN otrzymała Danuta Dettlaff, krzyż Pro Mari Nostro – wyróżnienie Ligi Morskiej i Rzecznej z rąk jej prezesa kpt. ż. w. Andrzeja Królikowskiego został przyznany prof. dr. hab. Bolesławowi Hajdukowi, redaktorowi naczelnemu „Nautologii”, Małgorzatę Szubrycht wyróżniono podziękowaniem za wkład poczyniony dla propagacji spraw morskich, a sam prof. Daniel Duda z rąk dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Jerzego Litwina dostał medal przyznawany przyjaciołom NMM.

cspi6905

Potem odbył się wykład kontradmirała rez. dr inż. Czesława Dyrcza pt. „Żegluga w Arktyce”, połączony z opowieścią o próbach pokonania Przejścia Północnego przez polskie statki handlowe.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania i omówieniu spraw ważnych dla funkcjonowania PTN, miał miejsce wybór władz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego na kolejną kadencję. Tutaj specjalne podziękowania od Zarządu Towarzystwa otrzymał ustępujący prezes, profesor Daniel Duda, aby chwilę później pogratulować wyboru swojemu następcy – Kierownikowi Katedry Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – dr. hab. Markowi Grzybowskiemu, prof. nadzw. AMG.

cspi7072

cspi7096Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

W listopadzie „Sołdek” płynie do ECS

Next

Dupuy de Lome w Gdyni

Zobacz również