17 marca odbyło się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki VI kadencji. Odwołano wszystkich członków rady (5 osób) piastujących swoją funkcję w Radzie ze wskazania MSP (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej), tj. Panią Justynę Sidor, Panów: Krzysztofa Dobrowolskiego, Jacka Mariusza Czajkę, Wacława Turka, Mariusza Andrzeja Waciaka. W ich miejsce powołani zostali: Pani Elżbieta Jadwiga Jaskólska oraz Panowie: Aleksander Stanisław Jankiewicz, Janusz Aleksander Karp, Waldemar Pawilczus oraz Witold Grzegorz Reclaf.

2015.03.17_fot. T. Urbaniak 072Nadal swoją funkcję w Radzie pełnią przedstawiciele Gminy Gdynia – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Stanisław Grzelakowski oraz Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Daniel Zwara, Jerzy Paweł Bieliński i Zenobiusz Wojciech Żurawik.

Dział PR ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak

Previous

Targi „Wiatr i Woda 2016” w Warszawie – Nagrody i wyróżnienia przyznane Delphia Yachts

Next

Wielkanocne spotkanie starszych oficerów mechaników morskich

Zobacz również