W Kołobrzegu obchodzono okrągły jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Morskich. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele franciszkanów w intencji nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów. Odprawił ją biskup Krzysztof Włodarczyk wspólnie z proboszczem bazyliki kołobrzeskiej ks. dr Jerzym Chęcińskim, bratem Bernardem Gorczyńskim absolwentem pierwszego rocznika szkoły, ojcem Maciejem Talewskim.

We wspólnej modlitwie uczestniczyła również kompania honorowa i orkiestra reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa. Szkoła Morska w Kołobrzegu została formalnie powołana w 1945 roku jako Liceum Rybackie. Wtedy nie rozpoczęła ona jeszcze swojej faktycznej działalności. Ta idea stała się faktem, gdy Janusz Burakiewicz, minister żeglugi podpisał 1 marca 1967 roku rozporządzenie powołujące do życia Technikum Rybołówstwa Morskiego. Pierwszy rocznik zakwaterowano w dawnym hotelu Bałtyk, a zajęcia odbywały się w dzisiejszym liceum im. M. Kopernika. Codzienne przemarsze przez miasto młodych marynarzy ze śpiewem początkowo dziwiły kołobrzeżan, później stały się normalnością. Jak wspomina ówczesny kierownik internatu Krzysztof Fiodorow ,,brakowało wszystkiego, zaczynając od mundurów, które wypożyczono z Darłowa, a na wyposażeniu edukacyjnym kończąc.” Kandydaci pochodzili z całego kraju. Bogaty program obchodów uświetniło wielu gości m.in. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ, przedstawiciele samorządu, szkół, branży morskiej, duchowieństwa, służb mundurowych, politycy. Byli również absolwenci szkoły wszystkich roczników.

Po meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości odbył się przegląd kompanii honorowej i poszczególnych klas. Gospodarzem imprezy był Lech Pieczyński piastujący stanowisko dyrektora już od 15 lat, który ku zadowoleniu wielu jego zwolenników, został ostatnio wybrany na kolejną kadencję. Wspominano budowę obecnego gmachu szkoły, praktyki morskie i wiele innych historii związanych z kołobrzeskim kształceniem morskim. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym nauczycielom – odznakę honorową „Zasłużony pracownik morza” nadaną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: dyrektor Lech Pieczyński, Gabriela Antos, Zygmunt Figielek, Radosław Froncala, Małgorzata Herbut, Andrzej Hładki, Jolanta Kruk, Iwona Lubacz, Eugeniusz Piątek, Michał Szmyt, Magdalena Wendorf – Rogaczewska, Lech Wilkosz i Anna Zych.

Liga Morska i Rzeczna za wybitne zasługi na rzecz budowania Polski Morskiej uhonorowała swoim najwyższym wyróżnieniem krzyżem Pro Mari Nostro dyrektora Lecha Pieczyńskiego. Aktu dekoracji dokonał sam prezes LMiR kpt. ż. w. Andrzej Królikowski w asyście wiceprezesa ds. morskich kmdr Marka Padjasa. Brązowym medalem Za zasługi dla Ligi Morskiej i Rzecznej wyróżniono nauczyciela przedmiotów mechanicznych i wychowania morskiego Adama Kościelnego. Pamiętano również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach, którym wręczono pamiątkowe dyplomy. Istotny dla szkoły był 1992 rok. Przeobrażenia gospodarcze, w tym nastająca prywatyzacja, dotknęły również sektor morski. Czując nowe trendy w ekonomii i przyszłym zatrudnieniu jej absolwentów, szkoła wprowadziła autorski program nauczania w klasach nawigacyjnych. Zaprzestano kształcenia nowych roczników dla potrzeb rybołówstwa, a nastawiono się na przyszłą wszechstronność zawodową i zaczęto kształcić techników nawigatorów. Rok później szkoła zmieniła swoją nazwę i od tej pory funkcjonuje jako Zespół Szkół Morskich.

Część główną zakończył pokaz musztry. Nastał czas wspomnień. Absolwenci zwiedzali szkołę, oglądali kroniki, szukali się na archiwalnych zdjęciach zdobiących ściany korytarzy. Odwiedzali pracownie i ze wzruszeniem przywoływali historie związane z tym miejscem. Goście zostali zaproszeni do Centrum Nawigacyjnego, któremu nadano imię pierwszego dyrektora szkoły – Stanisława Szymańskiego. Następnie otwarta została wystawa prac malarskich Zygmunta Jasnocha – absolwenta szkoły z 1976 roku.

Po godzinie 14.00 odsłonięto rzeźbę „Małego Rybaka”. Ta stanęła na skwerze niedaleko latarni morskiej i ufundowana została przez byłych uczniów Technikum Rybołówstwa Morskiego. Na statku Santa Maria wodowano książkę Edwarda Stępnia ,,Wspomnienia granatowego munduru czyli morska gawęda krotochwilna”.

Obecnie w szkole kształci się blisko 500 uczniów. Placówka uczy w ramach czterech kierunków: technik eksploatacji portów i terminali, technik nawigator morski, technik logistyk oraz technik mechanik okrętowy. Szkoła dysponuje najnowocześniejszym sprzętem np.: pracownią symulatorów siłowni okrętowych, laboratorium map elektronicznych i łączności morskiej. Placówka otrzymała też certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu ukończyło kilka tysięcy absolwentów, którzy pracują u polskich i zagranicznych armatorów, pływając po morzach całego świata.

Marek Padjas

Zdjęcia: Zbigniew Krzysztofiak

Previous

Otwarcie sezonu żeglarskiego w Kołobrzegu

Next

Relacja z Dnia Otwartego Stena Line 2017

Zobacz również