W piątek, 1 września, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Aktu mianowania dokonał szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski. Podczas uroczystości obecni byli minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, który dokonał uroczystego wręczenia nagrody Prezydenta RP – honorowej broni białej – Pałasza Honorowego Marynarki Wojennej. Promowanych zostało 22 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Zgodnie z ceremoniałem, jako pierwszy, oficerskie szlify otrzymał prymus bosman podchorąży Dawid Richert.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów

Do nowo promowanych oficerów MW Prezydent RP Andrzej Duda skierował list, który odczytał szef BBN Paweł Soloch. Prezydent zaznaczył: „Za Wami stoją lata bogatych tradycji, chlubnych sukcesów, bohaterskiej postawy i codziennej sumiennej służby wielu pokoleń marynarzy. Czerpanie z tych wzorców jest dla Was zobowiązaniem. Nawiązujcie do nich w Waszym życiu zawodowym, ale także prywatnym.”

Odsłonięcie tablicy „Promocja 2017”

Natomiast minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w swoim przemówieniu odniósł się między innymi do słów ślubowania, które złożyli oficerowie nigdy cię nie zawiodę Ojczyzno, dobro Rzeczypospolitej będzie moim najwyższym prawem. Zwrócił uwagę na to, iż są to wzruszające i niesłychanie mocne słowa, które brzmią szczególnie silnie, szczególnie poruszająco i szczególnie zobowiązująco zwłaszcza dziś 1 września w rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

Wspólne zdjęcie absolwentów i zaproszonych gości po wręczeniu dyplomów

Rektor-Komendant w swoim przemówieniu złożył gratulacje nowo promowanym oficerom, do nich, ale również do ich najbliższych skierował najserdeczniejsze życzenia. Zaznaczył także, że „promocja oficerska jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego oficera. To dziś zaczyna się nowy rozdział w Waszym życiu, od dziś budujecie swoją kartę od nowa. Przed Wami ciężka i wymagająca służba dla ojczyzny.”

Wręczenie patentów oficerskich przez I zastępcę szefa Sztabu Generalnego, gen. broni Michała Sikorę

Wśród promowanych podporuczników marynarki (2 kobiety i 20 mężczyzn) są absolwenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego.

Patent oficerski
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wita się z wartą honorową

Wszyscy absolwenci z rąk rektora-komendanta AMW komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta otrzymali kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego.

Kordzik oficerski wręcza rektor – komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Promocję uświetniła obecność Kompanii Reprezentacyjnej MW RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP. W ubiorach historycznych wystąpiła kompania honorowa Akademii Marynarki Wojennej. Wśród przybyłych gości nie zabrakło duchowieństwa, a także przedstawicieli władz samorządowych regionu i miasta Gdyni. Widowiskowa defilada wszystkich pododdziałów, wraz z oficerami, zakończyła uroczystość.

Ceremonia promocji jest ukoronowaniem wytrwałości, a także często zwieńczeniem marzeń. Na pokład okrętu wchodzą podchorążowie, a schodzą już jako oficerowie, otrzymując swój pierwszy w życiu świst trapowy. Wzruszenie, radość i łzy podczas gratulacji od rodzin udzielają się wszystkim. Obraz wyrzucanych w górę, na wiwat, czapek i tekst ślubowania „i nigdy nie zawiodę Cię Ojczyzno”, pozostaje na długo w pamięci dając motywację młodszym rocznikom. Rozpoczynający się właśnie kolejny życiowy „rejs” będzie praktycznym sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów, a jednocześnie początkiem nowej drogi i wytyczaniem kolejnych celów.

Dzień wcześniej, w czwartek 31 sierpnia w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Podczas uroczystości za zdobycie I, II i III lokaty wyróżnieni zostali:

– pozłacanym pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Dawid Richert;

Wręczenie wyróżnienia dla prymusa od Prezydenta RP

– pierścieniem absolwenta studiów wojskowych – bosman podchorąży Robert Anchimowicz oraz bosman podchorąży Andrzej Angel.

Za najlepsze wyniki w nauce wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Miłosz Zaremba, bsm. pchor.  Mateusz Włoszczyk i bsm. pchor. Paula Turek. Natomiast za najlepsze wyniki sportowe i wzorową postawę wyróżnienia otrzymali: bsm. pchor. Ewelina Roman, bsm. pchor. Marcin Kowerda, bsm. pchor. Łukasz Dahm.

„Rozluźnić szyk” – radość nowo promowanych oficerów

Istotnym elementem w życiu studentów jest również działalność pozasłużbowa. W związku z tym, za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz AMW, Samorządu Studentów i innych organizacji wyróżnieni zostali: bsm. pchor. Sylwia Putra, bsm. pchor. Paula Turek i bsm. pchor. Wiktor Augustyniak.

Gratulacje od najbliższych
Defilada – pododdział nowo promowanych oficerów

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej trwają 5 lat i odbywają się w systemie bolońskim, tzn. są dwustopniowe. Przez pierwsze 7 semestrów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności aby zostać inżynierami. Następnie kolejne 3 semestry to już studia 2 stopnia, czyli magisterskie. Jednak ich wojskowa droga zaczyna się jeszcze przed studiami, kiedy to zostają wcieleni do wojska, muszą przejść szkolenie podstawowe, odbyć rejs kandydacki, a zwieńczeniem tego okresu jest złożenie przysięgi wojskowej na sztandar Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Tak rozpoczyna się droga przyszłego oficera MW RP. W tym roku przysięga wojskowa zarówno AMW, jak i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbędzie się w tym samym czasie i miejscu – 22 września na Westerplatte.

kmdr por. Wojciech Mundt

rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego, Akademii Marynarki Wojennej

261 26 28 21 / 694 476 492

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

 

Previous

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2018

Next

58. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia

Zobacz również