„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, …” – tak 654 studentów wojskowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęło ślubowanie ojczyźnie. To wspólna przysięga trzech uczelni wojskowych, która odbyła się na Westerplatte, w historycznym dla polskiego narodu miejscu. Ceremonia odbyła się z udziałem Kompanii Reprezentacyjna MW i Orkiestry Reprezentacyjnej MW.

Załadunek na okręty

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dlatego też, było to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych I roku, ale również dla ich rodzin i najbliższych, którzy licznie przybyli na uroczystość.

Transport na Westerplatte drogą morską

Ceremonię zainaugurowała rano msza św. polowa na placu apelowym uczelni. Na kulminacyjny punkt dnia, czyli uroczystą przysięgę wojskową pododdziały przemieściły się na Westerplatte. Podchorążowie z WSOWL i WSOSP zostali zaokrętowani na okręt szkoleniowy ORP „Wodnik”, okręt zabezpieczenia hydrograficznego ORP „Arctowski”, a także okręty transportowo minowe ORP „Gniezno” oraz „ORP „Kraków” i drogą morską udali się na miejsce uroczystości. Z kolei studenci wojskowi AMW pojechali autokarami. Przysięga rozpoczęła się o godz. 12:00 złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kmdr. ppor. Bartosza Kucharskiego dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadmirałowi dr. Stanisławowi Zarychcie.

Pododdziały po komendzie na prawo patrz

Do aktu przysięgi wystąpiły sztandary trzech uczelni, a wyróżnionymi przysięgą na sztandar byli:

Akademia Marynarki Wojennej

mar. pchor. Hass Seweryn

mar. pchor. Duda Piotr

mar. pchor. Prentka Weronika

mar. pchor. Jutrzenka Trzebiatowski Dawid

 

Podchorążowie AMW przysięgający na sztandarWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

szer. pchor. Nakonieczny Michał

szer. pchor. Skuratko Mateusz

szer. pchor. Gaweł Konrad

szer. pchor. Koperski Konrad

Podchorążowie wystąpili do przysięgi

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

szer. pchor. Łazarczyk Piotr

szer. pchor. Lewandowski Dawid

szer. pchor. Sidor Michał

szer. pchor. Ośliźniok Dominik

Moment uroczystego ślubowania

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiły przemówienia. Jako pierwszy do zgromadzonych zwrócił się wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, który powiedział: „Po wypowiedzeniu roty przysięgi dobro ojczyzny stało się dla Was najwyższym celem. Słowa wypowiedziane zwłaszcza w tym miejscu, na Westerplatte mają jeszcze większe znaczenie”. Przysięgającym podchorążym życzenia złożył także Rektor-Komendant AMW, zaznaczył iż „Rota przysięgi ma tylko 8 i aż 8 wersów. Każdy zaczyna się znamiennym słowem, które powinny zostać w pamięci do końca życia”. Następnie w imieniu przysięgających przemawiał mar. pchor. Paweł Olszewski. Do wszystkich obecnych, a zwłaszcza do swoich przysięgających kolegów zwrócił się słowami: „W 1939 roku, w tym właśnie miejscu rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen. Również w tym miejscu nasz papież Jan Paweł II powiedział nigdy więcej wojny, a także że każdy ma swoje Westerplatte. My składamy przysięgę na dobre i złe”.

Defilada

Uroczysta przysięga była także doskonałą okazję do wyróżnieni podchorążych, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolenia podstawowego, a w przypadku AMW również w czasie rejsu kandydackiego. Wyróżnieni podchorążowie wystąpili wraz z rodzicami.

Rektor-Komendant AMW wyróżnił:

mar. pchor. Hass Seweryn

mar. pchor. Prentka Weronika

mar. pchor. Jutrzenka Trzebiatowski Dawid.

Rektor-Komendant WSOSP wyróżnił:

szer. pchor. Hebda Jakub

szer. pchor. Chmiel Hubert

szer. pchor. Fornal Piotr.

Rektor-Komendant WSOWL wyróżnił:

szer. pchor. Pacia Mateusz

szer. pchor. Siejka Hubert

szer. pchor. Lach Karol.

Pomnik Obrońców Wybrzeża

Przysięgę złożyło 122 studentów wojskowych (14 kobiet) z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 451 studentów wojskowych (106 kobiet) z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz 81 studentów wojskowych (14 kobiet) z Akademii Marynarki Wojennej. Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej oraz początek długiej i ciężkiej drogi do uzyskania szlifów oficerskich.

kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy, szef Wydziału Wychowawczego

Akademii Marynarki Wojennej, 261 26 28 21 / 694 476 492

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz, materiały prasowe AMW

Previous

95 urodziny Portu Gdynia

Next

Debata nad inteligentnymi rozwiązaniami w branży morskiej

Zobacz również