W czwartek, 16 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 w stoczni Remontowa Shipbuilding należącej do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A. odbyła się uroczystość palenia blach jednostki B 860/1 inaugurująca budowę serii 6 holowników dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Na uroczystość przybyli: Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Mordel oraz Zastępca Szefa Inspektoratu ds. Techniki Lotniczej i Morskiej płk Waldemar Bogusławski

Uroczystość palenia blach jest istotnym kamieniem milowym wieńczącym uzgodnienie projektu technicznego jednostki, a zarazem materialnym rozpoczęciem jego realizacji.

Główny projektant holownika profesor Andrzej Lerch

Kontrakt na budowę holowników podpisany został w czerwcu br. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu pn. „Zabezpieczenie techniczne i prowadzenie działań ratowniczych na morzu pk. „HOLOWNIK”.

Holowniki przeznaczone są między innymi do:

  • zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach,
  • wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną,
  • wsparcia akcji ratowniczych,
  • transportu osób i zaopatrzenia,
  • neutralizacji zanieczyszczeń,
  • podejmowania z wody torped.
Prezes Remontowa Shipbuilding Piotr Dowżenko, zwracając się do obecnych mówił, że stocznia wraca do wieloletniej tradycji zaopatrywania Polskiej Marynarki Wojennej w nowe jednostki po prawie 20-letniej przerwie. Podkreślił, iż jest to już drugi projekt, po niszczycielu min „Kormoran”, realizowany wspólnie z Inspektoratem Uzbrojenia MON. Podziękował project managerowi i całemu zespołowi, który był zaangażowany w powstanie projektu, jak się wyraził: „Wierzę, że projekt będzie niezwykle owocny”

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy. Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t. i uciągu 35 t. Zapas paliwa wystarczy na 7 dni pracy, natomiast autonomiczność jednostek wynosi 5 dni.

Reprezentujący zamawiającego – Inspektorat Uzbrojenia MON – komandor Krzysztof Stępniewski: „Nowa jednostka zostanie zbudowana przez stocznię Remontowa Shipbuilding, która może poszczycić się bogatą tradycją w zakresie budowy jednostek pływających dla silnej Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Przed przemysłem stoczniowym stoi niełatwe zadanie. Wieloletnia przerwa w realizacji procesu budowy nowych, specjalistycznych jednostek dla sił zbrojnych, dla Marynarki Wojennej, spowodowała, że aktualnie rozpoczęcie nowego projektu jest zarówno wyzwaniem, jak i świadectwem, że proces odbudowy potencjału morskiego jest możliwy i się rozpoczął”
Proces rozpoczęcia palenia blach wspólnymi siłami uruchomili kontradmirał Mirosław Mordel i płk Waldemar Bogusławski
Podpisanie protokołu rozpoczęcia palenia blach, z lewej reprezentujący Polski Rejestr Statków, dyrektor okrętowy Grzegorz Pettke

Zlecenie obejmuje zaprojektowanie oraz zbudowanie 6 holowników, z których pierwszy przekazany zostanie Zamawiającemu w 2019 roku, kolejne w kilku miesięcznych sekwencjach kończąc realizację kontraktu w 2020 roku.

Kontakt:

Aleksandra Tesmer

atesmer@remontowa-rsb.pl

Zdjęcia i komentarz: Cezary Spigarski

Previous

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

Next

Wodowanie w Stoczni Nauta

Zobacz również