W piątek 23 czerwca, w Toruniu, Akademia Marynarki Wojennej obchodziła Jubileusz 95-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Pododdziały uczelni wzięły udział w mszy świętej, a następnie przemaszerowały ulicami Starego Miasta na Bulwar Filadelfijski, gdzie odbył się uroczysty apel połączony z apelem pamięci. Podczas uroczystości Akademii Marynarki Wojennej i Rektorowi-Komendantowi nadano najwyższe odznaczenie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Order Honorowy. Następnie na Rynku Staromiejskim Kompania Reprezentacyjna wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną MW RP wykonały pokaz musztry paradnej. Wieczorem natomiast, w Piernikowej Alei Gwiazd wystąpił zespół wokalny AMW „Panna Wodna”.

Składanie wiązanek kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod toruńskimi pomnikami marszałka J. Piłsudskiego oraz  generała J. Hallera, który dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. Po mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny, która odprawiona została w intencji uczelni, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Kopernika.

Msza św. W intencji uczelni z udziałem pocztu sztandarowego AMW

Na miejscu uroczystości, przy pomniku – kotwicy upamiętniającym powstanie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Rektor-Komendant AMW słowa uznania skierował do całej społeczności akademickiej, wybitnych specjalistów, naukowców, nauczycieli, wychowawców i studentów,  życząc wiele radości i pomyślności w życiu osobistym, sukcesów i spełnienia marzeń. Niech przesłanie „AMOR PATRIE SUPREMA LEX”, czyli „Miłość ojczyzny najwyższym prawem”  towarzyszy Wam każdego dnia – dodał kmdr prof. Tomasz Szubrycht.

Przemarsz ulicami Torunia

W trakcie przemówienia, prezydent Torunia Michał Zaleski zaznaczył, że w Toruniu jako kolebce tej formacji zawsze pamięta się o marynarzach i przy każdej okazji podkreśla się znaczenie tego, że właśnie tutaj zaczęła funkcjonować Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej. A trwający Rok Rzeki Wisły jest szczególną okazją do podkreślenia związków Torunia z morzem. Prezydent Torunia przekazał Rektorowi – Komendantowi AMW miniaturę toruńskiego astrolabium i pamiątkową grafikę z wizerunkiem kotwicy – symbolu Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.

Przemówienie Prezydenta Torunia

Podczas uroczystego apelu Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz rektor-komendant AMW kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht zostali wyróżnieni Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP zostali wyróżnieni: prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski. Wyróżnienia wręczył prezes zarządu krajowego Związku Piłsudczyków RP – towarzystwo pamięci Józefa Piłsudskiego gen. związku Władysław Stanisław Śliwa.

W uroczystości, udział wzięły również delegacje zagraniczne z rumuńskiej AMW na czele rektorem komandorem Oktawianem Tarabutą i bułgarskiej AMW na czele z zastępcą komendanta komandorem Svetosławem Dimitranowem.

Po głównych uroczystościach, wieczorem na Rynku Staromiejskim wystąpił zespół „Panna Wodna”, który wykonał prapremierowo całość cyklu „ Pieśni Marynarskich”.  Jest to zbiór 12 utworów do słów Janiny Gilowej, opartych na znanych motywach szantowych, którego wydanie przerwał wybuch II Wojny Światowej. Znaleziona w ruinach drukarni doczekała się wydania w niewielkiej ilości sztuk i dzięki Lidze Morskiej i Kolonialnej szczęśliwie przetrwała do dnia dzisiejszego. W roli akompaniatora, który dokonał też autorskiej aranżacji tych utworów, usłyszeliśmy przy fortepianie Artura Sychowskiego – wybitnie uzdolnionego muzyka młodego pokolenia. Na skrzypcach oraz innych dodatkowych instrumentach perkusyjnych zagrały także wokalistki z zespołu, a o odpowiednią, wprowadzającą w morski klimat atmosferę zadbała, w roli konferansjera , Ewelina Kuc. Zespół wokalny AMW „Panna Wodna” wystąpił w składzie: Adela Lewiarz, Karolina Chrzanowska, Ewa Mientke, Anna Grygorowicz, Aleksandra Łasińska. Nazwa Zespołu to symboliczne nawiązanie do nazwy okrętu typu pinka, o tej samej nazwie. Okręt ten wspierał w 1627 roku admiralski galeon w zwycięskiej bitwie pod Oliwą 28 listopada.

Poprzednim razem Akademia Marynarki Wojennej w tak szerokim składzie gościła w Toruniu 5 lat temu przy okazji 90. rocznicy utworzenia. Wtedy zorganizowano w Toruniu obchody Dnia Podchorążego. W tym roku uroczystości jubileuszowe uczelni połączone są
z Dniami Morza oraz Dniami Torunia, które miasto rozpocznie świętować 21 czerwca Świętem Muzyki, a zakończy 25 czerwca Festiwalem Teatrów Ulicznych.

Akademia Marynarki Wojennej związana jest z Toruniem od 1 października 1922 roku, kiedy to rozpoczęła się jej historia. To w tym dniu powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej z siedzibą właśnie w Toruniu. OSMW była pierwszą poprzedniczką współczesnej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Na początku składała się z jednego wydziału. Pierwszym jej komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. 19 października 1928 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW). Od połowy lat 30-tych SPMW miała trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Opracowano nowe programy nauczania odpowiadające wymogom niepełnych wyższych studiów zawodowych. Podjęto też starania o uzyskanie statusu wyższej uczelni zawodowej. II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego. Już 23 listopada 1939 roku reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP „Gdynia”, a w 1944 r. została przeniesiona do Okehampton. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia nieustannie rozwijała się naukowo oraz dydaktycznie i w 65. rocznicę utworzenia OSMW, 1 października 1987 roku WSMW została przemianowana na Akademię Marynarki Wojennej (AMW), która do dziś kultywuje swoje przesłanie „AMOR PATRIAE SUPREMA LEX”, czyli „Miłość Ojczyzny najwyższym prawem”. Obecnie uczelnia składa się z 4 wydziałów: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektrycznego, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Akademia kształci studentów wojskowych na 5 kierunkach, w 6 specjalnościach oraz studentów cywilnych na 13 kierunkach.  W uczelni kształcą się także słuchacze różnego rodzaju kursów oraz oficerowie WP. AMW proponuje również podwyższanie swoich kwalifikacji na studiach podyplomowych oraz doktoranckich. W roku akademickim 2015/2016 w uczelni kształciło się ponad 7000 studentów, słuchaczy różnego rodzaju kursów, studiów podyplomowych, doktorantów oraz kadry Sił Zbrojnych RP. W październiku 2016 roku naukę rozpoczęło w niej ponad 1000 nowych studentów. Natomiast od 1925 roku kiedy to nastąpiła pierwsza promocja oficerska do dnia dzisiejszego uczelnia wykształciła 4525 absolwentów – oficerów, w tym 96 kobiet.

Dziś to już uczelnia umiędzynarodowiona. Kształci przyszłych oficerów na potrzeby sił morskich Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej. Do niej przyjeżdżają na kursy kadry z Ukrainy i Gruzji. Współpracujemy z uczelniami marynarek wojennych z innych krajów, jak chociażby z Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. Wymiany studenckie, ale i kadr odbywają się również w ramach programów UE.

AMW Stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Problematyka badań jest tak dobierana, by służyć kształtowaniu specjalności naukowej uczelni w powiązaniu z planami rozwojowymi Marynarki Wojennej RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu.

kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

Previous

Tablica „Kuby” Jaworskiego odsłonięta w Alei Żeglarstwa Polskiego

Next

Kolejne inwestycje w Porcie Gdańsk

Zobacz również