Pozostało już tylko 10 dni na złożenie wniosków na studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. Rekrutacja na studia wojskowe rozpoczyna się dużo wcześniej niż na studia cywilne, gdyż do końca marca należy zarejestrować się elektronicznie i złożyć wniosek o przyjęcie na studia. W tym roku uczelnia otwiera nowy kierunek studiów wojskowych: systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz nową specjalność na kierunku mechatronika: prace podwodne. AMW to jedyna w kraju uczelnia, która kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów praktycznie wszystkich sfer działalności sił morskich.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na 5 kierunkach, w tym na 6 specjalnościach:

na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO)

nawigacja, specjalność eksploatacja okrętowych systemów pokładowych;

informatyka, specjalność morskie systemy teleinformatyczne;

Praktyki okrętowe

na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME)

mechanik i budowa maszyn, specjalność eksploatacja siłowni okrętowych;

mechatronika, do wyboru dwie specjalności: eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego oraz prace podwodne;

na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM)

systemy informacyjne w bezpieczeństwie, specjalność cyberbezpieczeństwo.

Zajęcia na trenażerze torpedy

W terminie do 31 marca należy wypełnić elektroniczne podanie (rejestracja on-line) oraz dostarczyć do uczelni:

– podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych do elektronicznego podania – ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE,

– świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,

– życiorys,

– odpis skróconego aktu urodzenia.

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, które w tym roku odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2017 roku kandydaci powinni odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni w zakładce „dla kandydata” pod adresem: http://www.amw.gdynia.pl/title,Rekrutacja_wojskowa,pid,30.html

Studia wojskowe trwają 10 semestrów i są zorganizowane w systemie bolońskim, a to oznacza, iż są dwustopniowe. I stopień czyli  studia inżynierskie trwają 7 semestrów, natomiast studia magisterskie (II stopień) trwają 3 semestry. Warto zaznaczyć, iż studia wojskowe są bezpłatne, a podchorążowie (studenci wojskowi) nie ponoszą kosztów umundurowania, zakwaterowania i wyżywienia. Jednakże mimo wielu udogodnień są również pełne wyrzeczeń, gdyż trzeba łączyć naukę ze służbą wojskową.

Promocja oficerska

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia wojskowo-cywilna. Oferuje studia zarówno wojskowe, jak i cywilne (12 kierunków). Współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi z Francji, Niemiec, Bułgarii i Rumunii. Polscy studenci-podchorążowie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i zawodach sportowych. Korzystają z możliwości jakie daje Erasmus Military i odbywają wymiany z zagranicznymi uczelniami, ale również uczestniczą w praktykach na okrętach z innych państw. W uczelni kształcą się również studenci zagraniczni, obecnie studiuje 77 podchorążych z Kataru, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej.

kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy AMW

Zdjęcia: Krzysztof Miłosz

 

Previous

Nowy statek w stoczni CRIST

Next

Budowa pierwszego etapu Waimea Logistic Park Bydgoszcz przebiega zgodnie z planem

Zobacz również