Po raz siedemnasty, 13 października br. odbyło się Forum Gospodarki Morskiej. Kilkuset gości wypełniło salę konferencyjną Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W tym roku motywami przewodnimi były: perspektywy gospodarki morskiej w Polsce w świetle najnowszych trendów na rynkach światowych, innowacje w przemyśle stoczniowym, a także kwestie legislacyjne związane z ustawą stoczniową. Omawiano też sprawy związane ze statusem marynarzy i ich zatrudnianiem.

Kryształowe statuetki – nagrody w konkursie „Innowacyjna Gospodarka Morska 2017”

Uczestników witali Sławomir T. Kalicki (lider Forum, prezes zarządu Grupy Firm Inter Marine) oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Zapowiadając wystąpienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Jerzy Czuczman (prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe) stwierdził, że przed rokiem minister otrzymał nagrodę za Osobowość Roku za wprowadzenie ustawy stoczniowej, jak się wyraził: „Wtedy było wykonaj, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak możemy to sprawdzić…

Minister Marek Gróbarczyk: „Będziemy tę ustawę kontrolować, to jest właśnie najważniejszy element tego spotkania, bo jak mówiliśmy, te wszystkie prace, które prowadzimy, również cała legislacja, która jest zrealizowana, musi być w końcu dopasowana do biznesu (…) Ta sala wielokrotnie słyszała o tym, jak ma się rozwijać ustawa stoczniowa – to było dla nas priorytetem, dlatego pozwolę sobie już nic więcej na ten temat nie mówić, o ustawie, o aktywizacji przemysłu stoczniowego i przemysłów komplementarnych – to jest tematem już stricte dopasowania i doregulowania, jeśli chodzi o realizację. Natomiast chciałbym się skupić nad kolejnym elementem, który jest dla nas najważniejszy i będzie determinować dalszy rozwój (nie zapominamy, że założenia nasze dotyczące gospodarki morskiej opierają się na pięciu filarach, są to: przemysł stoczniowy, żegluga, żegluga śródlądowa, rozwój portów i edukacja). (…) Kończy się bessa na rynku. Dzisiaj najistotniejszym dla nas jest rozwój portów. W najbliższych dniach prezes Adam Meller ogłosi strategię rozwoju Portu Gdynia, która będzie przełomowa i przez nas w stu procentach wspierana.” Minister podkreślał, że nie będą blokowane żadne dotąd realizowane koncepcje rozwojowe i nie chodzi o to, aby nasze porty wzajemnie ze sobą konkurowały – koncepcje przyszłego rozwoju mają planować zarządy portów. Najważniejszym argumentem ma być wykorzystanie nadchodzącej dobrej koniunktury, która w polskiej gospodarce jeszcze nigdy nie była tak mocna. Zapowiedział, że podczas nadchodzącego spotkania Sekretariatu ds. Morskich 16 + 1, co jest to bardzo ważną płaszczyzną wymiany informacji i możliwości (16 państw środkowo-europejskich i Chiny – celem jest wzmocnienie i rozwijanie współpracy pomiędzy portami Chin i państw Europy Środkowo-Wschodniej – dop. red.), zostanie ogłoszona druga strategia, dotycząca rozwoju Portu Gdańsk. Rok przyszły przyniesie taką strategię dla portów Szczecin-Świnoujście. „Mamy też cały obszar portów o mniejszym znaczeniu, komunalnych – przygotowujemy rozwiązania również w sferze finansowej, przygotowujemy takie dla nich wsparcie. Dotąd żaden dokument rządowy nie ujmował tych portów jako istotnych w zakresie gospodarki morskiej.” Ma powstać specjalny Fundusz Portowy, do kompleksowego ujmowania wszystkich obszarów działalności portowej. Do końca roku ma zostać też przedstawiony zarys Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego koncepcja powstała na bazie już realizowanego podobnego funduszu w Danii.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich po podkreśleniu, że w roku 2018 będziemy obchodzić stulecie państwa polskiego, zwracał uwagę na rozwój turystyki morskiej i pojawiające się nowe koncepcje przyjmowania statków pasażerskich w centrum miasta. Jak mówił, żegluga pasażerska bardzo się na świecie rozwija i dobrze byłoby, aby jak najwięcej statków tego typu właśnie do Gdyni zawijało, co przyczyni się też do rozwoju gospodarczego naszego regionu. O trendach w błękitnej gospodarce mówił gość specjalny Forum GM – Ian Shepherd z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa.

Z owacyjnie po jego zakończeniu przyjętym wykładem „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski” wystąpił prof. dr hab. Andrzej Koźmiński z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak Profesor zapowiedział na wstępie, nie chciał się wypowiadać na temat spraw związanych z gospodarką morską, twierdząc, że jego wiedza w tym zakresie jest niewystarczająca. Jak stwierdził: „Pokusa jest duża, a łatwo jest mówić o rzeczach, o których się mało wie.” Wypowiedział się na temat ogólnych uwarunkowań, w których wypadnie nam działać w najbliższych latach. Mówił o narastającej fali nowych nacjonalizmów. Tłumacząc to pojęcie powiedział, że nacjonalizm pojawił się w Europie dość nieoczekiwanie. Nasze widzenie Europy jako miejsca opiekuńczego zmienia się.  „Europa jest miejscem, w którym szalejące nacjonalizmy dokonały w XX wieku straszliwego żniwa. (…) Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej nie mieli na myśli żadnych ekonomicznych celów, a ich myślą przewodnią było zapobieżenie następnemu konfliktowi. (…) Każdy nacjonalizm jest agresywnie skierowany przeciwko, w czasie, gdy patriotyzm jest za. Tradycyjnie nacjonalizm był zawsze skierowany przeciwko innym narodom i mniejszościom, natomiast dzisiaj ostrze nowego nacjonalizmu jest skierowane przeciwko globalizacji i związanej z nią globalnej konkurencji na rynkach usług, kapitału i pracy, a szczególnie przeciwko globalnej mobilności sił roboczych. Nowy nacjonalizm przybiera różne formy, które zmierzają do osłabienia wspólnot na rzecz partykularyzmu…” Cały wykład trudno tu zacytować, niemniej był bardzo ciekawy, dawał do myślenia, a zebrani przyjęli go gromkimi oklaskami.

Elementem nierozłącznym z Forum Gospodarki Morskiej są doroczne nagrody za innowacyjność. Tutaj jednak ułatwię sobie (za zgodą) mój kronikarski żywot, korzystając z podsumowania zamieszczonego na stronie organizatorów – www.forum.gdynia.pl):

„Tradycyjnie podczas Forum wręczono statuetki w konkursie „Innowacyjna Gospodarka Morska 2017”. W tym roku kapituła konkursu wyróżniła:

Remontowa LNG Systems w kategorii FIRMA

Remontowa Shipbuildning w kategorii TECHNOLOGIA

Des Art Sp z o.o. w kategorii TECHNIKA OBLICZEŃ

Stocznia Crist S.A. w kategorii PRODUKT

Zbigniew Miodowski prezes firmy Zink Power ze Szczecina za osobowość roku

Statuetki nagrodzenia otrzymywali z rąk prezesa Remontowa Holdig S.A. Piotra Soyki

W ramach Forum już po raz drugi Miasto Gdynia oraz Pomorska Fundacja Filmowa zorganizowała konkurs filmowy na scenariusz i realizację filmu krótkometrażowego promującego gospodarkę morską w Polsce. Tym razem zwycięzcą został Andrzej Mańkowski, autor filmu „Mój port”. Wyróżniony został również Jakub Maj za film „Gospodarka morska, ziomeczku!” oraz  Sławomir Witek za film „Morskie zaproszenie”.

Zdobywca I nagrody w Konkursie na scenariusz i realizację filmu promującego Gospodarkę Morską, gratulacje od wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyny Gruszeckiej-Spychały

Po raz pierwszy wręczono również nagrodę przyznawaną przez Polski Związek Zarządców Statków dla najlepszego absolwenta kierunków morskich.  Pierwsze miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz możliwość pracy u wybranego przez absolwenta członka PZZS – zdobył Adrian Groman – absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. zł – zdobył Aleksander Wolak – absolwent Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, a trzecie (nagroda pieniężna w wysokości 2,5 tys. zł) – Kamila Kaffka – absolwentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.

Ireneusz Kuligowski prezes Polskiego Związku Zarządców Statków oraz Green Management Sp. z o. o.
Adrian Groman, laureat I nagrody konkursu na najlepszego absolwenta Akademii Morskich

W skład Komitetu Konkursu wchodzili: Ireneusz Kuligowski – prezes zarządu Green Management sp. z o. o., Sławomir Kalicki – prezes zarządu Inter Marine sp. z o. o. Dariusz Jellonnek – dyrektor generalny V. Ships Poland Sp. z o. o. oraz Paweł Kmieciak – kierownik działu załogowego Polaris Maritime Services (poczytaj więcej tu – kliknij).

Komitet obradował przy współudziale obserwatorów, którymi byli: dr inż. Agnieszka Deja – prorektor ds. kształcenia w Akademii Morskiej w Szczecinie i kmdr dr. hab Dariusz Bugajski – prorektor ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Przed przerwą i podziałem na panele dyskusyjne – wystąpienie prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Adama Mellera i zapowiedź wielkiego Jubileuszu 95-lecia portu gdyńskiego. Uroczystości te odbyły się 16 października br. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – zajrzyj tu – kliknij

PANELE DYSKUSYJNE

W trakcie panelu Przemysły Morskie podjęto się dyskusji dotyczącej rozwoju przemysłu stoczniowego w aspekcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innowacyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Liderem panelu był Jerzy Czuczman, Prezes Związku Pracodawców Forum Okrętowe a gośćmi panelu byli:

Katarzyna Krzywda – Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, MGMiŻŚ

Katarzyna Sampler – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Piotr Dowżenko – Prezes Zarządu, Remontowa Shipbuilding S.A.

Konrad Konefał – Członek Zarządu grupy MARS – MS TFI S.A.

Ewa Kruchelska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, CRIST S.A.

Piotr Kubicz – Członek Zarządu, Remontowa Shiprepair Yard S.A.

Sławomir Latos – Prezes Zarządu, Stocznia Remontowa „NAUTA” S.A.

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, PWC Polska – Moderator dyskusji

Maciej Janicki – Starszy Menedżer, Deloitte Polska – Moderator dyskusji

* * *

Dyskusje podczas panelu Logistyka Morska, którego liderem był Pan Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, prezes zarządu w firmie Terramar,  poświęcone zostały trudnej sytuacji na światowym rynku kontenerowym oraz ogólnej kondycji morskiego sektora TSL. Moderatorem dyskusji podczas panelu był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski z Akademii Morskiej w Gdyni, zaś gośćmi panelu byli:

Maciej Brzozowski – Dyrektor, Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Jarosław Grochowski – Dyrektor, MOL (Europe) BV Sp. z o. o. Oddzial w Polsce

Adam Żołnowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, DCT Gdańsk S.A.

Piotr Karczewski – Dyrektor Zarządzający, ZIM Poland Sp. z o. o.

Panel Logistyka Morska

* * *

Liderem panelu Porty Morskie był Krzysztof Szymborski – przewodniczący  Rady Interesantów Portu Gdynia i prezes zarządu Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni Sp. z o. o. W panelu omówiono kwestie związane z planowanymi oraz już realizowanymi inwestycjami w cztery największe polskie Porty. Poruszono również kwestie komplementarności oraz konkurencyjności polskich portów.

Gośćmi panelu byli:

Adam Meller – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Łukasz Greinke – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Arkadiusz Zgliński – Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.

Jacek Cichocki – Wiceprezes ds. Rozwoju, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Maciej Matczak – dr. hab., Profesor Nadzwyczajny, Akademia Morska w Gdyni

Władysław Jaszowski – moderator dyskusji

Panel Porty Morskie

* * *

Sytuacja prawna polskich marynarzy oraz możliwości rozwoju kariery zawodowej były tematami przewodnimi podczas panelu Ship Management. Liderem panelu był Piotr Masny, Dyrektor Generalny Seatrans Ship Management Poland sp. z o. o., Członek Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków. Gośćmi panelu byli:

Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Posłanka na Sejm RP; Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Wojciech Ślączka – dr hab. inż. kpt. ż. w., profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej W Szczecinie, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Waldemar Perchel – Prezes Zarządu Dohle Marine Services Europe; Członek Rady APMAR – Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych

Dariusz Jellonek – Dyrektor Generalny V. Ships Poland Sp. z o. o.; Członek Polskiego Związku Zarządców Statków.” (poczytaj więcej tu – kliknij)

Tradycyjnie też na zakończenie Forum GM odbyła się sesja podsumowująca, podczas której omówienia zdarzeń w poszczególnych panelach dokonali ich liderzy.

Od lewej: Jerzy Czuczman, Sławomir Kalicki, Krzysztof Szymborski, Marek Tarczyński, Piotr Masny i Katarzyna Gruszecka-Spychała

Tekst: Cezary Spigarski i zespół Forum GM

Zdjęcia: Cezary Spigarski

 

Previous

Obchody 95-lecia powstania Portu w Gdyni

Next

Zmarł profesor Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz

Zobacz również