7 września b.r. w Auli Szkoły Morskiej w Gdyni przy ul. Polskiej 13a odbyło się VI Spotkanie Informacyjno-Promocyjne [Information & Promotion Meeting – w skrócie: IPM] Polskiego Związku Zarządców Statków. Tematem spotkania była potencjalna rola gałęzi wspomagających przy tworzeniu projektowanego centrum zarządzania statkami – Pomeranian Ship Management Center.

VI IPM zgromadził jak do tej pory największą liczbę gości – reprezentujących armatorów, akademie morskie, uniwersytety, stocznie, dostawców części zamiennych, dostawców farb i wielu innych. Nie zabrakło gości zarówno z Pomorza Gdańskiego, jak i ze Szczecina, nie zabrakło również gości zagranicznych.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków, gdzie zaprezentowano osiągnięcia Związku od czasu ostatniego IPM-u tj. aktywne uczestnictwo w pracach zespołu trójstronnego i na 2nd Mare Forum Poland, przedstawiono również obecnych na sali laureatów I Edycji Konkursu Polskiego Związku Zarządców Statków na Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej, który odbył się kilka godzin wcześniej tego samego dnia. Uroczyste wręczenie Nagród dla Zwycięzcy i osób wyróżnionych odbędzie się na najbliższym Forum Gospodarki Morskiej 2017, w trakcie którego PZZS będzie prowadził panel ship management.

Po krótkiej prezentacji Zarządu Polskiego Związku Zarządców Statków, instruktorzy i twórcy pod przewodnictwem p. Zbigniewa Byczyńskiego przedstawili gościom posiadane przez Szkołę Morską symulatory 3D, w tym nowoczesny symulator DP klasy A, jak również symulator siłowni.

Następnie Gość Specjalny z Hamburga – p. Aleksander Niemas przedstawił najnowszą ofertę grupy MARCURA w zakresie morskich rozliczeń finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapewnienia bezproblemowego przepływu wynagrodzeń marynarzy oraz transferów kapitałowych.

Ostatnią prezentację tego wieczoru wygłosiła p. Joanna Feret reprezentująca najnowszego Członka Wspierającego Polskiego Związku Zarządców Statków – Medica Assistance S.A – oferującego usługi medyczne dla marynarzy i ich rodzin.

Spotkanie przeszło następnie do hallu Szkoły Morskiej, gdzie goście – przy wspólnej kolacji – przystąpili do dyskusji na różne poruszone w trakcie Fazy Informacyjnej tematy.

Kolejny, 7-my IPM Polskiego Związku Zarządców Statków planowane jest na styczeń 2018 r.

Radosław Stefaniak

Sekretarz PZZS

Previous

Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2017. W morze!

Next

Bitwa o Gotland – Delphia Challenge 2017. Po pierwszej dobie – takie jest Mini

Zobacz również