W dniu 19 czerwca podpisana została umowa z renomowanymi firmami holenderskimi SMIT SALVAGE BV i Multraship Salvage BV, które w konsorcjum podjęły się operacji podniesienia zarówno statku, jak również doku pływającego. Umowa została zawarta po dokładnych analizach technicznych metod podnoszenia ww. jednostek. Równolegle ustalane są przyczyny wypadku, zarówno przez kompetentne instytucje zewnętrzne, jak i wewnętrzne komórki stoczniowe.

Obiekty zostaną podniesione metodą odzyskiwania pływalności poprzez opróżnianie i napełnianie zbiorników. Firmy według zawartego kontraktu mają około 30 dni na zakończenie operacji, wtedy też będzie można ustalić ostateczną przyczynę przechyłu doku wraz z  jednostką.

Ze względu na warunki bezpieczeństwa, a także by nie zakłócać przebiegu działań firm oraz zastrzeżenia kontraktowe wobec innych kontrahentów nie ma możliwości filmowania i fotografowania operacji przez media. W związku z tym na prośbę dziennikarzy stocznia w późniejszym czasie będzie udostępniać nagrane (przez służby stoczniowe) materiały, prosimy również o nie używanie dronów na terenie stoczniowym.

Anna Maria Bulman, Rzecznik prasowy

Previous

Rozpoczęcie operacji podnoszenia doku w Naucie

Next

Msza Ludzi Morza

Zobacz również