Innowacyjny projekt „Mobilny system zasilania statków napięciem średnim z nabrzeży portowych elementem zwiększenia ekologiczności i ekonomiczności transportu morskiego”, którego liderem jest Apator Control, wstępuje w decydującą fazę realizacji.

Nie od dziś wiadomo, że nauka i biznes idą ze sobą w parze. To połączenie, które determinuje funkcjonowanie współczesnego przemysłu. Idea otwartej innowacji, współpracy uczelni, instytucji naukowych i firm pomaga opracowywać nowe produkty, co z kolei korzystnie wpływa na rozwój rynku.

Apator Control również postawił na współpracę z ośrodkami badawczymi i razem z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, Akademią Morską w Gdyni, Uniwersytetem Zielonogórskim, Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA podjął się realizacji projektu Gekon II. Decyzje w tej sprawie zapadły w roku 2015. Celem projektu stało się opracowanie systemu zasilania statków napięciem średnim z nadbrzeży portowych (S2SP – Shore to Ship Power) wraz z mobilnym terminalem zasilającym umiejscawianym na nadbrzeżu w zależności od potrzeb. Terminal w wersji mobilnej został wyposażony w systemy podawania kabla zasilającego na statek.

Obecnie projekt wchodzi już w decydującą fazę realizacji. Całościowo przygotowany system składa się z kontenera, mobilnego terminala przyłączeniowego na przewoźnej platformie oraz innych podzespołów, w tym: aparatury łączeniowej, sterowników, interfejsów komunikacyjnych, odpowiedniego urządzenia podawania kabla na statek. Całość systemu S2SP wyróżnia się sposobem i możliwościami dystrybucji energii elektrycznej. Chodzi tu głównie o specjalny układ synchronizacji z siecią okrętową zarówno, ze statku (typowa) jak i z lądu (auto-synchronizacja).

Projekt w szczegółach został omówiony na zorganizowanym przez Apator Control sympozjum, które odbyło się 29 marca 2017 roku w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Przedstawicielom świata nauki i biznesu przedstawione zostały korzyści płynące z wdrożenia opracowywanego rozwiązania. Zasilanie elektryczne statków podczas postoju u nadbrzeży ogranicza emisję spalin, redukuje zanieczyszczenia i hałas, a co za tym idzie korzystnie wpływa na środowisko. To również oszczędności finansowe, ze względu na różnicę kosztów paliwa i energii elektrycznej, a także możliwości wykorzystania magazynów energii z lądu.

Szczegółowe informacje o projekcie Gekon II znajdują się na stronie: www.acontrol.com.pl

Magdalena Nowak

Zdjęcia: Apator Control Sp. z o.o.

* * *

Apator Control to firma inżynieryjna, wchodząca w skład grupy kapitałowej Apator. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów automatyki napędowej, układów rozdzielczo-sterowniczych oraz ich wdrażaniu w przemyśle.

Główne obszary działalności firmy to:

  • Inżynieria zasilania i rozdziału energii
  • Inżynieria napędów i sterowania
  • Moduły i komponenty
  • Wiedza i wsparcie
Previous

Wyjątkowe wyróżnienie dla załogi Stena Spirit

Next

Morska Noc Muzeów – 20/21.05.2017

Zobacz również