… jak powiedziała (mając na uwadze swój zespół nauczycielski i uczniów) dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie, Aldona Czerwińska, podczas niedawnego dnia otwartego tej ciekawej szkoły, zaraz też uzupełniła: „… chodzi o to, że wszystko robimy wspólnie – i to się sprawdza.”

Szkoła ta, istniejąca już 71 lat, powstała w 1946 roku, początkowo kształciła głównie w zawodach poszukiwanych w rolnictwie, młodzież przybywającą tu z całego kraju. Dzisiaj jej profil jest znacznie szerszy.

Jak opisuje to w wydanej na Jubileusz 70-lecia broszurze Krystyna Muza-Kaczmarek: „W naszej szkole szlify zdobywali rolnicy, mechanizatorzy rolnictwa, kierownicy państwowych gospodarstw rolnych, pracownicy gminnych spółdzielni pracy, przyszli nauczyciele, wójtowie, burmistrzowie, starostowie, biznesmeni, handlowcy, pracownicy administracji, osoby odpowiedzialne za oświatę, księża, poseł na Sejm RP (Kazimierz Plocke – dop. red.) i minister. Obecnie to spektrum zawodów jest poszerzone o pracowników gastronomii i służb mundurowych, hotelarzy, kucharzy, informatyków, i także stoczniowców.”

Pokaz zespołowego obsługiwania gości biesiadnych – niemalże jak balet :)

Można tu dodać, jako że głośno było niedawno o otwarciu w tej szkole klasy kształcącej na potrzeby zawodów stoczniowych (od dwóch już lat trwa nauka w zawodach spawacza i montera kadłubów), sprawy idą dalej – trwają rozmowy z zarządem gdyńskiej SR NAUTA SA w kierunku dalszego rozwoju tej współpracy. (Zajrzyj też tu – kliknij).

Podczas dnia otwartego, przybywający tu uczniowie okolicznych, z całego regionu gimnazjów – mogli empirycznie zapoznać się z ofertą nauczania w kłanińskiej szkole – wszystkiego dotknąć, posmakować, obejrzeć, a nawet potańczyć. Do tańców dał się nawet za sprawą dyrektor Aldony Czerwińskiej namówić, przebywający tego dnia (12 grudnia br.) z wizytą w szkole Irek Karaśkiewicz, dyrektor techniczny SR NAUTA SA – trzeba dodać, że z dużym zaangażowaniem… :)

Zaraz po pokazie sprawności uczniów z klas mundurowych – chwila wspólnej z gośćmi rozrywki
Z lewej, na początku całkiem spokojnym krokiem, w parze z dyrektor Aldoną dyrektor Irek :)

Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się z propozycjami przyszłej pracy, ze strony firm wspomagających działania szkoły.

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Pierwszy z dwunastu albumów z planami konstrukcyjnymi okrętów "Burza" i "Wicher" po konserwacji

Next

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Zobacz również