Prezentujemy w poniższym linku materiał przygotowany w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego na temat kadr dla pomorskiej gospodarki morskiej. Ważne przemiany jakich doświadcza ta branża w ostatnich latach, wzrost przeładunków portowych, realne szanse na nowy rozwój przemysłu stoczniowego i żeglugi śródlądowej oraz relatywnie duży udział branży morskiej w pomorskiej strukturze zatrudnienia – wszystko to wpływa na fakt, że nasze województwo powoli urasta do rangi ważnego hubu logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Stoimy zatem przed wyzwaniem aby gospodarkę morską zasiliły kadry specjalistów wyszkolonych w pomorskich szkołach i uczelniach wyższych – poczytaj tu – kliknij.

Michał Graban

Główny Specjalista, Zespół Gospodarki Morskiej

Referat Promocji Gospodarczej
Departament Rozwoju Gospodarczego

Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk
tel.: (58) 32 68 432, fax: (58) 32 68 303

e-mail: m.graban@pomorskie.eu

Previous

Przygoda życia - popłyń na The Tall Ship Races!

Next

Świąteczne Wielkanocne życzenia

Zobacz również