Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się drukiem najnowsza książka wydana przez naszą Fundację PPOiGM: „Wybrane aspekty eksploatacji statku handlowego. Poradnik kapitana„. Autorem tej publikacji jest kapitan żeglugi wielkiej Adam Kowalski. Można o nim powiedzieć, że jest podwójnego charakteru człowiekiem morza. A to za sprawą posiadania podwójnych morskich kwalifikacji. Otóż w latach 1982-87 ukończył Wydział Elektryczny gdyńskiej Wyższej Szkoły Morskiej, co pozwoliło mu na wykonywanie pracy radiooficera na statkach, natomiast kilka lat później, w roku 1995 odebrał dyplom ukończenia studiów na Wydziale Nawigacyjnym, tym razem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, aby po przejściu wszystkich etapów związanych z pracą oficera-nawigatora – w roku 2003 uzyskać dyplom „Pierwszego po Bogu”. Dzisiaj jest kapitanem na promie pasażersko-samochodowym „Gryf”, eksploatowanym przez szczecińską spółkę Unity Line Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce. Jakim zagadnieniom poświęcił swoją autorską, pierwszą samodzielną publikację książkową? Najlepiej będzie zacytować Jego słowo wtępne (cs):

Inspiracją do powstania tej książki były uwagi i sugestie kapitanów, praktyków dowodzenia statkami handlowymi. Pochodziły one głównie od kapitanów rozpoczynających karierę zawodową na nowym stanowisku. Bezpośrednio po objęciu po raz pierwszy stanowiska kapitana statku, obserwowali oni swego rodzaju brak ciągłości pomiędzy wiedzą wynikającą z braku osobistych doświadczeń, a wiedzą nabywaną w trakcie kształcenia i kursów przygotowujących do objęcia funkcji dowódcy statku. Zapoznanie się z poszczególnymi rozdziałami tej pracy może zmniejszyć tę lukę i pomóc w podejmowaniu decyzji kapitańskich.

Opracowanie ma charakter poradnika kapitana, ilustrowanego przykładami i wynikami własnych przemyśleń Autora, jako rezultat permanentnie zdobywanej wiedzy i doświadczenia. Zaprezentowane zostały wybrane zagadnienia dotyczące eksploatacji statku handlowego. Zdając sobie sprawę z faktu, że z oczywistych względów nie wyczerpano w publikacji całości wiedzy jaką powinien opanować kapitan, w niniejszej książce poruszono następujące tematy:

– elementarne zasady organizacji pracy kapitana na statku;
– eksploatacyjna analiza zużycia paliw;
– kontrola obliczeń statecznościowych;
– specyfika nawigacji pilotażowej morskim statkiem na drogach śródlądowych;
– zagadnienia związane z kotwiczeniem statku;
– manewry statku w ekstremalnych warunkach hydrometeorologicznych.

Czytelnik ma możliwość studiowania poszczególnych części książki w dowolnym porządku. Jednak dla większej przejrzystości zaleca się, aby analizować każdy rozdział od jego początku. Ta uwaga w szczególności dotyczy części trzeciej, poświęconej kapitańskim obliczeniom statecznościowym, prowadzonym przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych.

Adresatem rozważań zawartych w niniejszej pracy jest grono kapitanów statków handlowych, zwłaszcza tych, którzy przygotowują się do tego, aby po raz pierwszy objąć dowództwo statku. Pozycja powinna też być pomocna w trakcie procesu kształcenia kursowego oficerów pokładowych na poziomie operacyjnym. Książka ta może również być podręcznikiem uzupełniającym w trakcie studiów na Wydziałach Nawigacyjnych Akademii Morskich.”

Oczywiście książkę można nabyć w naszej księgarni – kliknij

Previous

GDYNIA MORZEM PACHNĄCA - OBSERWATORIUM ZMIAN W LATACH 1884-2016

Next

Jubileusz 40-lecia Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Zobacz również