Od uroczystej parady morskiej na wodach Zatoki Gdańskiej rozpoczęła się uroczystość przekazania dowodzenia holownikiem H-8, a zarazem Grupą Jednostek Pływających. Dzisiaj, we wtorek 7 lutego, kpt. mar. Ewa Pawlak przejęła obowiązki od dotychczasowego dowódcy kmdr. ppor. Aleksandra Modrzejewskiego.

6385

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się, zgodnie z marynarską tradycją. Z pokładu ORP „Wodnik”, dowódca 3. Flotylli Okrętów i honorowi goście odebrali paradę burtową Grupy Jednostek Pływających. Część oficjalna odbyła się na pokładzie holownika H-8, zacumowanego do burty okrętu szkolnego ORP „Wodnik”. Dowódca Flotylli kontradmirał Krzysztof Jaworski, wręczył nowemu dowódcy holownika H-8 akt mianowania na stopień kapitana marynarki i Patent Dowódcy Okrętu.

Wręczam Pani kapitan proporczyk dowódcy grupy, symbol sprawowania władzy nad grupą okrętów, holownikiem i jego załogą – tymi słowami dowódca Dywizjonu Okrętów Wsparcia komandor Albert Figat, oficjalnie potwierdził przekazanie dowodzenia Grupą Jednostek Pływających nowemu dowódcy. Znak ten powiewać będzie na maszcie holownika przez cały okres dowodzenia jednostką przez kapitan marynarki Ewę Pawlak.

W swoim przemówieniu przekazujący obowiązki kmdr ppor. Aleksander Modrzejewski podziękował załodze za jej wkład oraz profesjonalizm w realizacji zadań postawionych Grupie. Obejmująca obowiązki kpt. mar. Ewa Pawlak podziękowała przełożonym za zaufanie, jakim ją obdarzyli, powierzając tak zaszczytną funkcję i zapewniła, że powierzone jej zadania będą realizowane na najwyższym poziomie.

Kapitan marynarki Ewa Pawlak urodziła się 15 listopada 1985 r. w Rzeszowie. Jest absolwentką Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w 2007 roku, została wyznaczona na stanowisko dowódcy działu nawigacyjnego na ORP „Wodnik” w dywizjonie Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W 2012 roku objęła obowiązki na stanowisku oficer do spraw ratownictwa morskiego na ORP „Wodnik”. Od maja 2013 roku pełniła obowiązki zastępcy dowódcy załogi na ORP „Bałtyk”. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy grupy jednostek pływających, została mianowana na stopień kapitana marynarki.

6428

Grupa Jednostek Pływających wchodzi w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia. W jej strukturach funkcjonuje 7 jednostek pływających: 3 holowniki (H-8, H-5, H-7), 2 kutry transportowe t. 4142 (K-5, K-9), kuter poławiacz torped t. Kormoran (K-8) oraz motorówka cumownicza M-22. To jedna z najbardziej zapracowanych jednostek w strukturach Marynarki Wojennej. Przez marynarzy często określana jako „wół roboczy”. Jednostki Grupy, niemal każdego dnia realizują zadania zarówno w porcie jak i na morzu. Do ich podstawowych obowiązków należy:

•  zabezpieczenie manewrów jednostek pływających w portach w Gdyni, Gdańsku i punkcie bazowania Hel;

•  wsparcie szkolenia załóg innych jednostek pływających, żołnierzy sił powietrznych oraz wojsk specjalnych poprzez wystawianie tarcz na zadania ogniowe, zabezpieczenie rejonu strzelań oraz uczestnictwo w siłach OSORS (Okrętowych Siłach Ochrony Rejonu Strzelania);

•  pełnienie dyżurów ratowniczych, w tym udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych;

•  udzielanie pomocy uszkodzonym jednostkom, w tym gaszenie pożarów, usuwanie przebić, ściąganie z mielizny oraz holowanie jednostek przy burcie i za rufą na holu;

•  współpraca ze śmigłowcami ratowniczymi Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom w trakcie szkolenia, szczególnie w godzinach nocnych;

•  przewóz ludzi i ładunku;

•  kruszenie lodu w basenach portowych i na Zatoce Gdańskiej.

kmdr. ppor. Radosław Pioch
Rzecznik Prasowy 3. Flotylli Okrętów

Zdjęcia: Marian Kluczyński, Radosław Pioch

Previous

„Zaślubiny Polski z morzem” w Galerii Morskiej NMM od 8 lutego br.

Next

Porty morskie w polityce gospodarczej Polski

Zobacz również