13 lutego br. o godz. 13.00 odbyła się w gdyńskim porcie uroczystość oddania do użytkowania nowoczesnego obiektu magazynowego przeznaczonego dla towarów drobnicowych.

CSPI6634
Przybyłych w to mroźne popołudnie, w całkiem sporej liczbie gości – witał prezes ZMPG-a S.A. Adam Meller, tym samym oddając do użytku pierwszą inwestycję w jubileuszowym roku 95-lecia istnienia Portu w Gdyni

Port to nie tylko publiczna infrastruktura, na której budowę Zarząd Portu ma szansę pozyskać środki unijne. Dla realizacji zawartej w strategii rozwoju wizji portu, jako uniwersalnego portu multimodalnego, logistycznego węzła transportowego korytarza północ – południe, zdolnego do kreowania przewag rynkowych, niezbędne są również inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe – magazyny, zasobnie i place. Są wśród nich projekty już realizowane, bądź planowane do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat, zwiększające i unowocześniające potencjał składowy portu. Wśród nich należy wyróżnić, miedzy innymi, będącą na ukończeniu zasobnię na ładunki masowe przy Nabrzeżu Francuskim oraz dziś oddawany do użytkowania magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19-23. W perspektywie do końca 2019 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu wzrośnie o kolejny magazyn wysokiego składowania (ok. 11.600 m2 powierzchni) w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej, który wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około 36,5 mln zł netto, oraz o planowaną do budowy na terenie odkupionym od Stoczni Nauta baterię silosów zbóż i pasz za 10,0 mln zł.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm RP Dorota Arciszewska-Mielewczyk (pełniąca rolę przewodniczącej Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) oraz wiceprezydent Gdyni Marek Stępa

Oddany dziś do użytkowania magazyn wysokiego składowania jest kolejną tego typu inwestycją w porcie gdyńskim. W obszarze tworzonego Centrum Logistycznego w porcie zachodnim Zarząd Portu zrealizował w 2010 r (przy ulicy Kontenerowej w Gdyni) magazyn wysokiego składowania o powierzchni 8 tys. m². Kolejny magazyn tego typu ( o powierzchni użytkowej 18 840 m²) został oddany do użytkowania w 2014 r. przy ulicy Kontenerowej 27.

Aby można było już oficjalnie mówić o otwarciu – należało oczywiście otworzyć drogę grodzącą inwestycję od świata jej użytkowników. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Marek Stępa, Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz Adam Meller

CSPI6631
Na dobry początek i sprzyjające wiatry – przyszli użytkownicy dostali upominki od Zarządu Portu w formie stacji pogodowych
CSPI6630
Zdaje mi się, że lubię takie otwarcia… :)

Magazyn wysokiego składowania przy ul. Polskiej 19 – 23 w Gdyni

Nowo wybudowany magazyn jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 5 tys. m2 z wydzieloną funkcjonalnie częścią biurową, składa się z trzech komór magazynowych. W obiekcie przewiduje się składowanie i dystrybucję towarów drobnicowych w opakowaniach z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych oraz prowadzenie usług związanych z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów. Wysokość składowania towarów do 10,5 m.

O zachowanie dla potomnych dawnego wyglądu tego miejsca, zadbał, wydaje się – instynktownie… :) znany nam ze swoich podniebnych harców Tadeusz Urbaniak (zdjęcie z lewej przedstawia widok z czerwca 2010 roku, z prawej sierpień 2015 roku)

Bryła budynku posiada spójny wyraz architektoniczny i centralną ekspozycję przestrzenną w układzie urbanistycznym palisady ulicy Polskiej. Obiekt wybudowano z zachowaniem skrzydła zachodniego i z odbudowaniem skrzydła północnego przedwojennego magazynu K wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Gdyni. Elewację północną części biurowej odbudowano z zachowaniem przedwojennych detali architektonicznych z cegły ceramicznej o układzie jodełkowym oraz z pilastrami wykonanymi z płytek glazurowanych. Z uwagi na wysokie walory estetyczne i architektoniczne zachowano wewnętrzną klatkę schodową oraz podcień do wejścia głównego w skrzydle zachodnim części biurowej.

Część magazynowa to konstrukcja żelbetowa, obudowana płytami osłonowymi warstwowymi z izolacją termiczną. Część biurowa jest konstrukcją murowaną. Elewację budynku i jej kolorystykę zaprojektowano w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdyni.

Powyższe zdjęcia z maja 2016 przedstawiają szkielet konstrukcyjny magazynu

Obiekt oprócz instalacji grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej wyposażony jest w system wykrywania i sygnalizacji pożaru, system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu, sieć komputerową, system telewizji przemysłowej, instalację telewizji naziemnej i satelitarnej. Część biurowa wyposażona jest dodatkowo w wentylację mechaniczną i klimatyzację.

Każda z komór magazynowych posiada zaplecze biurowo-socjalne oraz podjazd dla samochodów ciężarowych z dokiem wyładowczym i systemowy dok z fartuchami uszczelniającymi, umożliwiające wyładunek i załadunek różnego rodzaju samochodów od małych dostawczych do pojazdów typu TIR. Ponadto wybudowano place manewrowe wzdłuż ściany północnej magazynu z dokami przeładunkowymi oraz parkingi dla około 50 samochodów osobowych.

Wrzesień 2016 roku

Dokumentację projektową opracowała firma JM ARCHITEKCI Sp. z o.o. w latach 2015 – 2016. Obiekt został wybudowany przez firmę PRZEMBUD GDAŃSK S.A. w ramach umowy Nr 24/AP/I/2015 z dnia 13.04.2015 r. Budowę obiektu zakończono 5 stycznia 2017 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 9,3 mln zł.

CSPI6670Obiekt wybudowano z uwzględnieniem potrzeb czterech najemców: firmy ELPOL Sp. z o.o., DAMEN SHIPYARDS GDYNIA S.A., Rol-Ryż Sp. z o.o. użytkujących komory magazynowe oraz firmy Uni-logistics Sp. z o.o. użytkującej wydzieloną funkcjonalnie od magazynu część biurową.

2016.12.30_fot. T. Urbaniak 008
Stan z 30 grudnia 2016 roku

Dane liczbowe o obiekcie:

 • kubatura 56 980 m3
 • powierzchnia zabudowy 665,01 m2
 • wysokość budynku 14,5 m
 • powierzchnia użytkowa 5 041,60 m2 w tym:
  • część biurowa 995,3 m2
  • komora magazynowa nr 1 1147 m2
  • komora magazynowa nr 2 1403 m2
  • komora magazynowa nr 3 1330 m2
 • część biurowa posiada 2 kondygnacje w skrzydle zachodnim i 3 kondygnacje w części północnej.

Tekst: materiały prasowe ZMPG-a S.A.

Zdjęcia: Tadeusz Urbaniak i Cezary Spigarski (również komentarz)

Previous

Wernisaż wystawy poświęconej gen. Józefowi Hallerowi

Next

Nowy symulator w Akademii Morskiej w Szczecinie

Zobacz również