W sobotę 17 czerwca br., z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego odbyła się w Rozewiu niezwykła uroczystość. Otóż dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz nadania imienia latarni morskiej Rozewie II imienia Jan Kasprowicza. Rozpoczęto występem Chóru Męskiego „Echo” z Tczewa pod kierownictwem muzycznym dyrygenta – Leszka Gołębia, wykonaniem utworu „Od morza jesteśmy, od morza” – pieśni do której słowa napisał Jan Kasprowicz, a muzykę Feliks Nowowiejski. Przybyła duża grupa gości, wśród nich m.in. burmistrz Władysławowa Roman Kużel, przewodniczący Rady Miasta Władysławowo Stefan Klein, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni Andrzej Kajut, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Jerzy Litwin, przewodniczący Rady NMM prof. Mieczysław Nurek, dyrektor Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Janina Sikorska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą na Harendzie w Zakopanem Piotr Kyc, dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku Mirosław Kuklik, przedstawiciele Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni z kapitanem Andrzejem Królikowskim na czele, reprezentanci Związku Piłsudczyków RP wraz z pocztem sztandarowym, sołtys Rozewia Renata Łojek Ostrowska, prezes Towarzystwa Przyjaciół NMM Fryderyk Tomala.

Prezes TPNMM Fryderyk Tomala: „(…) nadzwyczajnym wydarzeniem dla naszego Towarzystwa, dla Urzędu Morskiego w Gdyni i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest nadanie latarni morskiej Rozewie II imienia wielkiego poety Jana Kasprowicza (…) Dzisiejsza uroczystość jest konsekwencją systematycznych dążeń Towarzystwa PNMM do przekształcenia całego obszaru latarnianego w Rozewiu w tzw. „Blizarium Rozewskie”. Prezes przypomniał o dotychczasowej aktywności remontowej Towarzystwa w dziedzinie zachowania dla potomnych zespołu latarń rozewskich, nawiązał także do przyjaźni łączącej Jana Kasprowicza ze Stefanem Żeromskim, którego imię od roku 1933 nosi latarnia Rozewie I. Jak dodał prezes na zakończenie swojego wystąpienia: „Szczególne podziękowania należą się wybitnej artystce-medalierce Dobrochnie Sulajewskiej, autorce tablicy, którą za chwilę odsłonimy”

Przemówienia okolicznościowe wygłaszali też: Mirosław Kuklik, Andrzej Kajut, Jerzy Litwin, gen. bryg. Związku Piłsudczyków Tomasz Stanisław Madej, Piotr Kyc i Janina Sikorska. Wśród pamiątek na tę okoliczność wręczanych Fryderykowi Tomali, znalazł się reprint 1.  wydania tomu poezji „Księga ubogich„, które ukazało się w 1916 roku we Lwowie. Książkę podarowała dyrektor Janina Sikorska.

Dobrochna Sulajewska, autorka i matka chrzestna odsłanianej tablicy: „Latarnio morska Rozewie II bądź dla społeczeństwa kolejnym symbolem umiłowania morza oraz polskiego wybrzeża Bałtyku. Przynoś chwałę Urzędowi Morskiemu w Gdyni za jego troskę o latarnie morskie – ważne elementy polskiego wybrzeża, gwarantujące bezpieczną żeglugę. Rozsławiaj imię Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego jako pomysłodawcy „Blizarium Rozewskiego” oraz rewitalizacji tejże latarni – bohaterki dzisiejszej uroczystości. Sprawiaj satysfakcję miłośnikom twórczości Jana Kasprowicza, jego związków z polskim morzem i wybrzeżem, a w szczególności Rozewiem. Od tej chwili nadaję ci imię Latarnia Morska Rozewie II i. Jana Kasprowicza.” Oczywiście w konsekwencji tej wypowiedzi do dzieła wkroczyła róża umoczona w szampanie, a następnie dokonano odsłonięcia tablicy

Na zakończenie uroczystości jeszcze pieśń „Od morza jesteśmy” w wykonaniu duetu wokalnego z puckiej szkoły podstawowej oraz występ Chóru Męskiego „Echo” z Tczewa

Dodatkowa atrakcja dnia – dyrektor Mirosław Kuklik zaprasza do odwiedzenia wystawy prac marynistycznych Władysława Jarockiego. Artysty, którego do tej prezentacji nie wybrano przypadkowo – był mężem córki Jana Kasprowicza – Anny

Tekst i zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Jubileusz 40-lecia Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Next

Uroczyste posiedzenie Senatu w Akademii Morskiej w Gdyni

Zobacz również