Polski Związek Zarządców Statków, uwzględniając doniosłą rolę polskich marynarzy w sukcesie polskiego ship managementu, jak również wiążącą się z tym konieczność dbania o najwyższe standardy wyszkolenia marynarzy, niniejszym ogłasza ustanowienie nowej nagrody – Nagrody Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej

Nagroda ta ustanowiona została we współpracy z Partnerami:

Akademią Morską w Gdyni

Akademią Morską w Szczecinie

Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Do konkursu zapraszamy tegorocznych Absolwentów Wydziałów Nawigacyjnych, Mechanicznych i Elektrycznych bądź ich odpowiedników w strukturze w/w Akademii.

Na Zwycięzcę czeka marynarska umowa o pracę oraz nagroda pieniężna w wys. 10.000 PLN

W skład Komitetu Konkursu wchodzą:

Ireneusz Kuligowski [Prezes Zarządu – Green Management sp. z o.o.]

Sławomir Kalicki [Prezes Zarządu – Inter Marine sp. z o.o.]

Piotr Masny [Prezes Zarządu – Seatrans Shipmanagement Poland sp. z o.o.]

Michał Czerepaniak [Prezes Zarządu – Polaris Usługi Morskie sp. z o.o.]

Obserwatorzy nominowani przez Partnerów:

dr inż. hab., kpt. ż.w. , prof. nadzw. AM w Gdyni Henryk Śniegocki – Prorektor ds. kształcenia [AM w Gdyni],

dr inż. Agnieszka Deja – Prorektor ds. kształcenia [AM w Szczecinie],

kmdr dr. hab Dariusz Bugajski – Prorektor ds. kształcenia [AMW w Gdyni]

Termin przesyłania zgłoszeń na adres e-mail sekr@pzzs.pl upływa w dniu 11 sierpnia b.r.

Więcej informacji o zasadach konkursu w poniższym linku strony internetowej Polskiego Związku Zarządców Statków:

http://www.pzzs.pl/index_htm_files/PSMA%20BEST%20GRADUATE%20STUDENT%20AWARD%20COMPETITION.pdf

lub:

Radosław Stefaniak – Sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków

nr tel: +48 697-054-648

adres e-mail: sekr@pzzs.pl

Previous

Volvo Gdynia Sailing Days - Mistrzostwa Europy Juniorów

Next

"Dar Młodzieży" wypłynął do Finlandii

Zobacz również