W miniony czwartek, 21 grudnia 2017 roku, w niezmiennie przyjaznych pomieszczeniach gdyńskiego klubu Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Gdyński Oddział Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Uroczystość otworzył i poprowadził przewodniczący inż. Lechosław Bar, witając wraz z ks. Edwardem Praczem, Europejskim Koordynatorem Duszpasterstwa Ludzi Morza i Kapelanem Stowarzyszenia, zacne grono wielce szacownych, powiązanych z naszym środowiskiem i regionem osobistości. Pośród przybyłych na wieczerzę, których obecność powitano ciepłymi oklaskami, dało się dostrzec: prorektora Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Mirosława Czechowskiego, prodziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. Mariusza Giernalczyka, byłego rektora Akademii prof. Daniela Dudę, byłego dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii, prof. dr. hab. kapitana żeglugi wielkiej Adama Weintrita, emerytowanego profesora tej Uczelni, „seniora chief engineer’a”, Andrzeja Perepeczkę, honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, kapitana Leszka Góreckiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Elektryków Okrętowych, Bolesława Kazimierza Grzemskiego oraz prezesa firmy Green Management Polska, inż. Ireneusza Kuligowskiego.

Kłaniając się przybyłym, nie pominięto pań (w tym wdowy po zmarłym w tym roku przewodniczącym SSMM inż. Adamie Stróżyku oraz wdowy po zmarłym trzy lata temu inż. Erazmie Nowakowskim), powitano znamienitych seniorów Lecha Rezlera, Zbigniewa Pytko i Władysława Dziurżańskiego, honorowego „starszego oficera mechanika”, kapitana żeglugi wielkiej Wacława Sołtysa z małżonką, ale też grupę studentów trzeciego i czwartego roku Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, czyli tych, którzy zapewne kiedyś, już jako oficerowie starsi mechanicy, zasilą szeregi Stowarzyszenia.

Po odśpiewaniu kilku kolęd głos zabrał ks. Edward, prosząc o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy „poprzedzili nas w drodze do Pana, którzy są już po Tamtej Stronie, których powołał Pan do wieczności”. Po chwili bezruchu i symptomatycznej zadumy słowa ewangelii według św. Łukasza odczytał inż. Adam Tarnawski, a zwięzłą homilię wygłosił ks. kapelan, mówiąc o szczególnym charakterze dni Bożego Narodzenia, potrzebie rozmowy o miłości, przebaczeniu, o poszukiwaniu jedności.

Ten wyjątkowo wieczór – kontynuował ks. Edward – skłania nas do wdzięczności wobec Boga za to, że objawił swą miłość w Jezusie Chrystusie, robiąc to w tym celu, aby wejść w relacje z każdym z nas. Po to, by odnowić nasze człowieczeństwo i skłonić do refleksji, jacy faktycznie jesteśmy. Stąd myśląc sercem przemieszczamy się duchowo do Betlejem, do Judei, aby znaleźć się bliżej Boga. Aby poczuć piękno Bożego Narodzenia w naszym wnętrzu. I w tym duchu tu się gromadzimy. Dajemy świadectwo naszej poznaczonej morzem wspólnoty, potwierdzamy, że jesteśmy jedną rodziną, dziękujemy Bogu za jego opiekę, ale i za to, że możemy się spotkać. Zróbmy zatem wszystko, aby ta przestrzeń wypełniła się życzliwością, dobrem, przyjaźnią. Bądźmy tym światłem, Bożym światłem, które zauważą inni. (…) Pobłogosław zatem Panie ten opłatek, znak naszej jedności, ale i spraw abyśmy łamiąc się nim zwyczajem naszych praojców, stali się sobie bliżsi. A wigilijny wieczór oby nas łączył. Niech więc nie zabraknie tego chleba w naszych domach, miejscu pracy, w naszej Ojczyźnie. Życzę Wam błogosławionych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Niechże Pan Was, Bracia, błogosławi… – zakończył ks. Edward.

Potem rozpoczęto składanie świątecznych życzeń, dzielenie wigilijnego opłatka, raz jeszcze zabrzmiały kolędy, a przed przejściem do zastawionego smakowitościami stołu tradycyjnie już zwrócono się do „Tych, co na morzu”.

Spotkanie zakończyła projekcja filmu Michała Dąbrowskiego, poświęconego niedawno zmarłemu inż. Janowi Rackmanowi. Seniorowi Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, absolwentowi Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni w roku 1948, długoletniemu szefowi maszyn ts/s „Stefan Batory” i statków obcych bander.

(ertel)

Zdjęcia: Cezary Spigarski

Previous

Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Next

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Zobacz również