PKP CARGO S.A. i Port Gdańsk S.A. podpisały Memorandum o współpracy z rumuńskim przewoźnikiem kolejowym CFR Marfa i Portem Konstanca. To kolejny projekt aktywizujący działania gospodarcze w kierunku północ–południe Europy.

21 lipca br. PKP CARGO S.A. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisały Memorandum o współpracy z CFR Marfa, rumuńskim państwowym przewoźnikiem towarowym, oraz Zarządem rumuńskiego Portu Konstanca. Dokument, sygnowany już wcześniej przez stronę rumuńską, otwiera kolejny etap w rozwoju dotychczasowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie usług logistycznych w korytarzu kolejowym między Portem Gdańsk a Portem Konstanca.

– Mamy satysfakcję, że Grupa PKP CARGO wspólnie z Portem Gdańsk włącza się   w kolejny etap realizacji idei Trójmorza. Potencjał państw tego regionu nie jest dziś   w pełni wykorzystywany, dlatego staramy się dążyć do jego rozwoju. Stwarza to szansę zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla Grupy PKP CARGO. Jesteśmy krajem tranzytowym, mamy rozbudowane szlaki wschód-zachód. Nadszedł więc czas, aby aktywizować naszą działalność również w kierunku północ–południe Europy  Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Portem Gdańsk i naszymi rumuńskimi partnerami zintensyfikuje się wymiana handlowa, realizowana transportem kolejowym także między Bałtykiem a Morzem Czarnym – powiedział Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Projekt wpisuje się w polityczno–gospodarczą ideę „Trójmorza ABC” (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne), dla której rozwój połączeń kolejowych realizowanych w europejskich korytarzach transportowych jest kluczowym czynnikiem w integracji państw członkowskich UE, w tym zwłaszcza państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Stanowi także istotny element postępu w kierunku osiągnięcia  w tym regionie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Porozumienie jest ważnym krokiem naprzód, zarówno w rozwoju idei Trójmorza, jak i współpracy na linii Port Gdańsk-PKP CARGO. Jednym z priorytetów Portu Gdańsk jest obecnie współpraca przy rozwoju połączeń kolejowych, aby jeszcze skuteczniej docierać do naszych partnerów i wspierać polską gospodarkę – powiedział Łukasz Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Oferowane usługi logistyczne mają być również alternatywą dla klientów prowadzących działalność gospodarczą  w regionach Europy Północno-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, umożliwiajć sprawny transport towarów pomiędzy regionami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Projekt będzie realizowany we współpracy ze spedytorami z Grupy PKP CARGO i Grupy CFR Marfa.

Kontakt dla mediów:

Ryszard Jacek Wnukowski

Biuro Prasowe

PKP CARGO S.A.

(+48) 663 290 110

media@pkp-cargo.eu

Agata Kupracz

Rzecznik Prasowy

Port Gdański S.A.

(+48) 605 640 012

agata.kupracz@portgdansk.pl

Zdjęcia: materiały prasowe ZMPG SA

 

* * *

PKP CARGO S.A. jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i drugim pod względem wielkości operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce),  samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach.

W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGO TABOR).

W 2016 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,41 mld zł przychodów, przewożąc ponad 111 mln ton ładunków.

30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksów WIG30 i mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.

Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikatowym Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA jest jedynym podmiotem zarządzającym portem w Gdańsku ustanowionym jako port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Port Gdańsk to jeden z najprężniej działających na akwenie bałtyckich portów, obsługujących rocznie towary o wartości przekraczającej 218 mld PLN i wolumenie blisko 40 mln ton, osiągając tym samym ponad 46-procentowy udział w polskim rynku obrotu portowo-morskiego.

Port Gdańsk jest jednocześnie ważnym uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego regionu. Dla mieszkańców koegzystencja miasta i portu to przede wszystkim miejsca pracy – bezpośrednio w porcie pracuje ok. 3 000 osób i kilkakrotnie więcej w jego otoczeniu. Dla kraju – port to istotny katalizator rozwoju gospodarczego, którego działalność generuje dla polskiej gospodarki wpływy do budżetu państwa z ceł i podatków na poziomie blisko 1% Produktu Krajowego Brutto oraz 5% dochodu budżetu Państwa.

Previous

Heavy Lift "Sun Rise"

Next

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk uczestnikiem debaty na temat Jedwabnego Szlaku

Zobacz również